Se oversikt over hvor det vil være militær kolonnetrafikk søndag 14. oktober.

Slik fordeler kolonnene seg gjennom døgnet: 

  • 9 kolonner rv. 2 Eda (Sverige) – Haslemoen kl. 10.00 – 13.45
  • 2 kolonner rv. 70 Kristiansund – Bergsøya, E39 Bergsøya – Molde, fv. 64 Molde – Åndalsnes, E136 Åndalsnes – Lesja kl. 16.30 – 21.30
  • 1 kolonne E18 Larvik – Oslo, E6 Oslo – Leinstrand, E39 Leinstrand – Orkanger kl. 17.30 – 06.03
  • 1 kolonne E6 Oslo – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Elverum, rv. 2 Elverum – Haslemoen kl. 19.30 – 22.48
  • 2 kolonner E6 Sessvollmoen – Rinnleiret kl. 07.00 – 18.23
  • 1 kolonne E6 Sessvollmoen – Dombås, E136 Dombås – Setnesmoen kl. 09.00 – 15.32
  • 2 kolonner E136 Lesja – Åndalsnes, fv. 64 Åndalsnes – Molde, E39 Molde – Bergsøya, rv. 70 Bergsøya – Kristiansund kl. 08.00 – 13.36
  • 2 kolonner rv. 3 Rena – Elverum kl. 04.00 – 06.41  

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret. Statens vegvesen tar forbehold om endringer.  

Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene.  

Her finner du ytterligere informasjon:  

 

Trident Juncture 18. Illustrasjonsfoto. Militær kolonne.
Illustrasjons Foto: Håkon Aurlien