Hvis det brenner er det viktig å handle raskt!

Under stress er det vanskelig å være rasjonell og ta de rette valgene.  Tenk gjennom hva du ville ha gjort hvis du skulle havne i en farefull situasjon i en tunnel.

Se filmene her: www.vegvesen.no/tunnel

Hvilket lag tar de rette valgene?

Vegvesenet har produsert en serie filmer som følger to lag som befinner seg i en tunnel hvor det er ild og røyk. Vi ser to lag; de unge mot de eldre. Hvem tar de rette valgene når det brenner i tunnelen? Filmene har et «realitykonkurranse-preg» og er ment å appellere til ungdom i «førerkort-alder» fra 16 til 24 år.

video

Kunnskap kan redde liv

Det er mye som er situasjonsbestemt i en brannhendelse – for eksempel hvilken vei det er raskest å komme ut. 
Det litt vanskelige ordet «selvredningsprinsippet» er fastslått i både EUs tunnelsikkerhetsdirektiv og i vår egen forskrift om tunnelsikkerhet. Det innebærer at du selv har ansvar for å redde deg ut. Du må forholde deg aktivt til situasjonen.  

Ekstremt skremmende

En tunnelbrann med mye røyk kan være en ekstremt skremmende opplevelse. Kunnskap om hva som finnes av tilgjengelig sikkerhetsutstyr i de litt lengre tunnelene kan avgjøre. Vet du at det er telefoner i mange tunneler og hva som skjer når du tar av røret? Vet du at viktig informasjon kan bli snakket via radio direkte til deg om at det er en alvorlig situasjon?

 

Dette er de generelle rådene vi gir i filmene: 

  • Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med blinkende røde lys.
  • Ha radioen på – lytt til trafikkmeldinger.
  • Er det røyk og ild i tunnelen – handle raskt og evakuer ut.
  • Bruk nødtelefonene og brannslukkere – da vet Vegtrafikksentralen hvor du er i tunnelen.

Håper at mange ser filmene

Det er viktig at unge førere lærer seg hvordan de bør handle ved hendelser i en tunnel, og vi håper selvsagt at filmene våre får god spredning i sosiale medier som Snapchat, Instagram og Facebook.

Du finner alle filmene på www.vegvesen.no/tunnel. De ligger også på Vegvesenets kanal på YouTube. 

 

Det er viktig å handle raskt hvis du opplever røyk eller brann i en tunnel. ( Foto: Applaus Film & TV