HB R763 - maldokumenter for driftskontrakter elektriske anlegg

Ansvarlig for denne malen er Kontrakt og marked Drift og vedlikehold v/ Inge Haugen, tlf.nr. 976 50 118.
Spørsmål og feilmeldinger til innholdet på denne siden sendes til: inhaug@vegvesen.no

Denne siden er sist oppdatert 15. oktober 2020. Trykk "Oppdater" eller F5 for evt. å få opp en nyere versjon.
Venstreklikk på dokumentnavnet under for å åpne dokumentet.
Høyreklikk på dokumentnavnet under for å laste ned de enkelte dokumentene.
Dokumenter merket "(fellesdokument)" vil normalt være felles for alle de konkurransegrunnlag som følger denne malen.
Øvrige dokumenter er maldokumenter som innenfor gitte rammer vil bli supplert/korrigert lokalt.

 

Maldokumenter: