HB R763 - dokumenter for driftskontrakter veg
Mal for kontrakter med utlysing høsten 2018 og oppstart 1. september 2019

Spørsmål og feilmeldinger sendes til: innspillR763@vegvesen.no

Denne siden er sist oppdatert den 19. november 2018. Trykk "Oppdater" eller F5 for evt. å få opp en nyere versjon.
Venstreklikk på dokumentnavnet under for å åpne dokumentet.
Høyreklikk på dokumentnavnet under for å laste ned de enkelte dokumentene.
Dokumenter merket "(fellesdokument)" vil være felles for alle de av høstens konkurransegrunnlag som følger denne ordinære malen.
Øvrige dokumenter er maldokumenter som innenfor gitte rammer vil bli supplert/korrigert lokalt.
I noen regioner vil det finnes regionale maler som bygger på denne malen, men som er tilpasset regionens lokale forhold og behov.

Dokument med beskrivelse av endringer i 2019 malen i forhold til 2018 malen (publisert den 10.09.2018) (oppdatert 19.11.2018)

Maldokumenter: