HB R763 - Byggekontrakter

På denne siden finner du gjeldende versjon av mal for:

 

Byggekontrakter - Over EØS-terskelverdi - 8407 - Åpen anbudskonkurranse - 08.03.18

 

Kap D1 oppdatert malfil

 

Kap D1.1 Eksempel fra E6 Helgeland, Korgen - Bolna 20140508

Kap D1.2 Eksempel Teknisk beskrivelse E6 Helgeland 20140507

 

Endringslogg byggekontrakter 8407 R763

 

Spørsmål og feilmeldinger sendes til: innspillR763@vegvesen.no

 

Ansvarlig enhet i Vegdirektoratet:
Team kontrakt
Seksjon: Prosjekt og kontrakt
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO