HB R763 - Byggekontrakter

På denne siden finner du gjeldende versjon av mal for:

 

Byggekontrakter - Under EØS-terskelverdi - 8406 - Åpen tilbudskonkurranse - 15.03.19

 

Kap D1 oppdatert malfil

 

Endringslogg maler byggekontrakter fom. 1.1.18.

Oversikt over endringer fra 26.11.10 til 31.12.17.

 

Spørsmål og feilmeldinger sendes til: innspillR763@vegvesen.no

 

Ansvarlig enhet i Vegdirektoratet:
Team kontrakt
Seksjon: Prosjekt og kontrakt
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO