HB R763 - dokumenter for driftskontrakter elektro
Kontaktperson for spørsmål og feilmeldinger :  Gunnar Gjesdal (tlf. 916 48 498) eller Hasib Faiz (tlf.950 96 983)

Denne siden er sist oppdatert den 25. januar 2018.Trykk "Oppdater" eller F5 for å få vist gjeldende versjon.
Venstreklikk på dokumentnavnet under for å åpne dokumentet.
Høyreklikk på dokumentnavnet under for å laste ned de enkelte dokumentene.
Dokumenter merket "(fellesdokument)" vil være felles for alle konkurransegrunnlag som følger denne malen.
Øvrige dokumenter er maldokumenter som innenfor gitte rammer kan justeres lokalt.

Dokument med beskrivelse av endringer i 2018 malen i forhold til 2017 malen (publiseres senere)

Versjon for byggekontrakter, med retningslinjer som gjelder også for driftskontrakter, er publisert her : http://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/R763/Bygg

Endringer/suppleringer