Avslutning

Nyttige tips til bilførere er produsert av Statens vegvesen, produksjonsår 2010.

I redaksjonen
Klaus Christian Ottersen, Nasjonalt ansvar for opplærings- og informasjonstiltak
for eldre, Statens vegvesen
Knut Vedeld Hovde, Grafisk senter, Statens vegvesen
Rolf Sikveland, Trafikant Vestfold, Statens vegvesen
Jon Lykke, Virksomhetsutvikling, Statens vegvesen
Algeir Tunshelle, Trafikklærer
Rune Bjelkarøy, Norfilm AS, Drammen

Filming og redigering
Norfilm AS, Drammen

Regi
Knut Vedeld Hovde, Grafisk senter, Statens vegvesen

Flashdesign, grafikk og programmering
Lise Johanne Svensson, Grafisk senter, Statens vegvesen