Landevegskjøring

Her skal vi se på noen situasjoner i vegkryss, hvor vi enten skal inn på, eller ta av fra forkjørsveg.

  •  

Vi skal til venstre i kryss hvor vi har vikeplikt
Når vi nærmer oss krysset, ser vi at vi har vikeplikt. Vi setter på blinklys til venstre i god tid. Det første vi må ta hensyn til er gang og sykkelveien. Det neste er å se om det er klart i begge retninger.

I det vi velger å kjøre, tar vi en ekstra titt begge veier for å være helt sikker. Mange glemmer å ta denne ekstra sikkerhetssjekken. Når vi har kommet inn på veien er det viktig å komme raskt opp i riktig fart, for å ikke hindre andre. Det er da nødvendig å sjekke innvendig speil.