Landevegskjøring

 
 

  •  

Når vi tar av fra landeveg og må vente i krysset
Det er en krevende trafikksituasjon både for den som skal ta av fra en større veg, og for bilene som kommer bak. Påkjøring bakfra er dessverre en ganske hyppig ulykke.

Derfor er det lurt å gi tegn i god tid, og også tråkke lett på bremsepedalen, slik at bilene bak får god beskjed om at vi skal svinge av.

Samtidig er det viktig å trekke seg godt ut mot den siden man skal til. Enten mot den gule midtlinja hvis man skal til venstre, eller mot den hvite kantlinja hvis man skal til høyre. Da blir blinklyset synlig for flere bakover og ikke bare til bilen bak.

Må du stoppe og vente er det viktig å ikke vri på rattet, men holde hjulene rett fram. Da unngår du å havne i motgående felt hvis du skulle bli påkjørt bakfra.