Motorveg/flerfeltsveg

Her skal vi se på situasjoner hvor vi skal inn på motorveg, enten med vikeplikt eller med gjensidig vikeplikt, det vi kaller fletting. Vi tar også for oss feltskifte.

  •  

Inn på motorveg hvor vi har vikeplikt
Noen steder er det vikeplikt i stedet for fletting. Årsaken er at det ikke er tilstrekkelig plass til et langt fartsøkningsfelt.

Fordi vi har vikeplikt, må vi holde lav fart mens vi venter på en luke.

Det letter innkjøringen hvis du har mulighet til aksellerasjon før du kommer inn på motorveien.

Når du har kommet inn, skal du sjekke speil mens du øker hastigheten.