Motorveg/flerfeltsveg

 
 

  •  

Gode råd når du skal inn på motorveg
Når man skal ut på motorveg med fartsøkningsfelt og gjensidig vikeplikt (fletting), er det viktig å komme raskt opp i tilnærmet samme fart som feltet man skal ut i.

Viser du dette tidlig, blir bilene på den store vegen mer behjelpelige med å slippe deg inn. Det er ikke lett å slippe inn en som holder mye lavere fart.

Når du kommer raskt opp i fart får du også bedre tid til observasjonsdelen.

I fartsøkningsfeltet har du først en heltrukken hvit linje, så en stiplet, før markeringen opphører.

Hel linje betyr at det er for tidlig å skifte felt.

Stiplet linje betyr at den som skal ut på vegen har vikeplikt.

Når oppmerkingen slutter er det gjensidig vikeplikt.

Det betyr at den som er ute på vegen er pålagt å hjelpe til, og ved et eventuelt uhell, at skylden blir delt.