Motorveg/flerfeltsveg

 
 

  •  

Inn på motorveg med fartsøkningsfelt og fletting
Når vi skal inn på motorveg er det viktig å vite hva som gjelder. Her ser vi skiltet som viser at det er gjensidig vikeplikt, eller fletting som mange kaller det.

Hensikten med flettefeltet er å få opp farten tilsvarende de andre.

Start tidlig med fartsøkning. Da vil de på motorveien se at du ønsker å komme inn.

De bør lette innkjøringen ved å tilpasse sin hastighet.

Før feltskiftet sjekker du venstre speil og blindsone. Vent med å legge deg inn til oppmerkingen mellom feltene slutter.

Som du ser på filmen er det først heltrukken, hvit bred linje mellom flettefelt og motorvei. Deretter blir linjen stiplet et stykke før den avsluttes.