Motorveg/flerfeltsveg

 
 

  •  

Feltskifte på motorveg
Ved feltskifte er det viktig å se seg for.

Først ser du i innvendig speil, så gir du tegn med blinklys, deretter utvendig speil.

Rett før du skifter felt, sjekker du blindsonen.