Rundkjøringer

Her skal vi se på store og små rundkjøringer, og hvordan vi forholder oss når vi skal i de forskjellige retningene. Vi har samtidig et viktig fokus på gangfelt før og etter rundkjøringene.

  •  

Gode råd om rundkjøringer
Rundkjøringer er et tema som går igjen på 65+ kursene.

Mange synes dette er komplisert, og vegrer seg litt for å kjøre i rundkjøringer.

Alle rundkjøringer har det blå påbudsskiltet i forkant, med hvit pil som peker rundt. I tillegg møter du et vikepliktskilt og en vikelinje på kjørebanen.

Det er lurt å kjøre rolig fram mot rundkjøringen fordi det er gangfelt i forkant, og man har vikeplikt for trafikken fra venstre.

Holder man lav fart er det lettere å finne en luke, og man slipper ofte å måtte bremse helt opp.

Høy fart i rundkjøringene fører stort sett til dårligere trafikkavvikling og flere bråstopp.