Rundkjøringer

 
 

  •  

Vi skal til høyre i liten rundkjøring
Vi ser av skilt at vi nærmer oss en rundkjøring hvor vi har vikeplikt. Vi skal til høyre og slår på blinklyset i god tid.

Det første vi skal være oppmerksom på er gangfeltet. Vi slipper fotgjengeren over før vi kjører fram til vikelinja, godt plassert til høyre.

Når det er vår tur, fortsetter vi ut i rundkjøringen og kontrollerer på nytt gangfeltet der vi svinger ut. Vi legger merke til at sjåføren ser seg godt for og kjører sakte.

Fordelen med gangfelt nær rundkjøringen er at hastigheten er lav.