Rundkjøringer

 
 

  •  

Vi skal rett fram i liten rundkjøring
I runkjøringen skal vi rett fram og plasserer oss til høyre.

Vi venter med blinklyset til vi er på høyde med nest siste avkjøring.

Hensikten med blinklyset er å vise de som kommer mot oss at vi ikke skal videre rundt, slik at de kan kjøre. I tillegg gir tegnet god informasjon til fotgjengere og andre trafikanter.