Rundkjøringer

 
 

  •  

Vi skal til venstre i liten rundkjøring
Når vi skal til venstre bør vi sette på blinklys til venstre når vi nærmer oss rundkjøringen.

Vi plasserer oss til venstre i kjørefeltet for å vise andre hvor vi skal, og for å gi plass til de som skal rett fram eller til høyre.

Når blinklyset står på til venstre vil møtende lett oppfatte hvor vi skal.

Vi skifter til høyre blinklys når vi er på høyde med nest siste avkjøring.

Deretter plasserer vi oss til høyre og svinger ut.

Et tips er at skal du mer enn halvveis, blink til venstre og plasserer deg inn mot venstre i kjørefeltet.