Rundkjøringer

 
 

  •  

Vi skal til høyre i stor rundkjøring med to felt
Når vi nærmer oss en rundkjøring med flere felt er det viktig å finne ut hvilket felt vi skal velge.

Her ser vi en informasjonstavle som viser at høyrefeltet går rett fram og til høyre. Det venstre feltet brukes når du skal rett fram og til venstre.

Det neste skiltet som viser stedsnavn står ofte rett før rundkjøringen.

I dette tilfellet skal vi svinge til høyre.

Vi er plassert i høyre felt og har blinklyset på til høyre.

Det vi her skal være oppmerksom på er gangfeltene før og etter rundkjøringen.