Rundkjøringer

 
 

  •  

Vi skal rett fram i stor rundkjøring med to felt
Informasjonstavlen viser at begge felt kan benyttes ved kjøring rett fram. I dette tilfellet har vi valgt høyre felt.

Vi ser at det er en person i gangfeltet, og må slippe vedkommende over.

Når vi er på høyde med nest siste avkjøring slår vi på blinklyset.

Vi ser nå at det ikke er noen i gangfeltet, og kan fortsette...