Rundkjøringer

 
 

  •  

Vi skal til venstre i stor rundkjøring med to felt
Når vi skal til venstre skal vi ligge i venstre felt.

Det første vi kontrollerer er gangfeltet. Deretter kan vi slå på blinklys til venstre for å vise andre hvor vi skal.

Når det er ledig i rundkjøringen fortsetter vi, og plasserer oss i venstre felt.

Ved nest siste avkjørsel, slår vi blinklyset over til høyre og skifter deretter til høyre felt og svinger ut.

Feltskifte i rundkjøring gjennomføres som et vanlig feltskifte. Det vil si at den som skifter felt har vikeplikt og må sjekke høyre speil og blindsone i dette tilfellet.