Page 12 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

12
www.vianordica.is
D
et er ikke nemt at få mennesker
til at tænke helt nye ting. Alli-
gevel skal man i Plenum2 disku-
tere hvordan trafikken kan blive
grønnere. Thorsteinn Hermannsson vil
snakke om, hvordan man kan nedsætte
CO
2
og andet udslip i fremtiden.
Grønnere.
Hermannsson siger, at den
størsteudfordring er, at få folk til at begynde
på nye ting, ændre de rutiner, som de kend-
er og bruger i dag – at ændre tankegangen.
– Bilmotoren har været uændret i mange,
mange årtier og på samme tid er brug
af biler i Island hele tiden steget kraft-
igt. Det kalder på en forandring i tanke-
gangen, begynde at være miljøvenlig
indenfor
transportsektoren,
mindske
energiforbruget og sætte grønnere trans-
port på dagsordenen, siger Thorsteinn Her-
mannsson.
Han vil sammen med Ásgeir Ívarsson i
deres foredrag oplyse om, hvor Island
står i henhold til miljøvenlig transport, og
hvordanman skal opnå målet. – Det bliver
ikke så let, selv om mange tror det, siger
Hermannsson.
Økonomisk krise.
Han mener, at Via
Nordica er et meget vigtigt forum til at for-
midle viden og know-how mellem trans-
portverdenen i Norden. Folk i alle nord-
iske lande tackler de samme problemer
til daglig, og de er tit helt anderledes end i
Sydeuropa eller på andre kontinenter.
– Man skændes om virkningerne af CO
2
-
emissioner på miljøet, og hvilken betydn-
ing emissionerne vil have i de kommende
år. Især har folk, der står i den økono-
miske krise, nævnt, at der ikke er tid til at
beskæftige sig med noget, der kan siges at
være fremtidige problemer. Økonomiske
undersøgelser
indik-
erer dog, at det mest
effektive tiltag til at
reducere drivhusgasser
betaler sig i det lange
løb, siger han.
– Privatbilen vil være
det primære transport-
middel i de kommende
årtier. Men vi skal
bruge den på en fornuftig måde, reducere
energiforbruget og arbejde på at skifte til
vedvarende energi, siger han.
Mobility Management.
Ifølge Her-
mannsson tyder udenlandsk erfaringmed
styrelse af trafikken (Mobility Manage-
ment) i byområder på, at det er muligt at
reducere brugen af privatbiler til ture til
og fra arbejde og skole betydeligt. Med så
meget som op til en fjerdedel.
At skabe enny t
Plenum2
Vi må tænke anderledes, vi må tænke grønnere, og vi må tænke på miljøet.
Det er de fleste enige om, men alligevel vil de fleste stadigvæk sætte sig
ind i sin egen bil og køre alene til arbejdet.
TEXT: G. Pétur Matthíasson FOTO: Karin Beate Nøsterud/Norden.org
Thorsteinn
Hermannsson