Page 13 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

13
www.vianordica.is
nkegang
Vägtrafiken blir grönare
Englishsummary
We have to think differently – think green
energy. The environment is high in our thoughts
yet most people sit alone in their private cars.
In Plenum 2 one will discuss how the traffic
is getting greener. Thorsteinn Hermannsson
will discuss how the biggest problem is to get
people to think differently, to break with their
every day routine. Even though many think
that one shouldn’t be thinking about this in
the middle of an economic crisis, Hermannsson
points out that study’s show that effective
ways to reduce greenhouse gasses will be
economically sane in the long run.
Især har folk, der står i den økonomiske
krise, nævnt, at der ikke er tid til at
beskæftige sigmed noget, der kan siges at
være fremtidige problemer.
ThorsteinnHermannsson
I Plenum 2 skal man diskutere hvordan trafikken kan blive
grønnere. Thorsteinn Hermannsson vil snakke om hvordan man
kan nedsætte CO
2
og andet udslip i fremtiden.
– Byer i Holland og Danmark er kendt
for mange cyklister, men det kommer
ikke af sig selv, mener Hermannsson.
Men hvad mener han så om elbilen?
– Den vil sandsynligvis afløse ben-
zinbilen. De er begyndt at dukke op
én efter én på gaderne, men det varer
mange år, inden der bliver flere el-
biler end benzinbiler. Island alene
har mere end 200.000 biler og i et
normalt år, importerer man omkring
15.000 nye personbiler. Når elbiler
kommer i masseproduktion, og vil
være økonomiske, så vil det alligevel
tage mange år at forny vores biler,
siger han.
Bystruktur.
Således vil det tage lang
tid, men hvad med den offentlige trans-
port?
Hermannsson siger, at det har
meget med strukturen af byer at gøre,
afstanden mellem hjem og arbejde og
skole og afstanden til tjenester som
butikker.
– I store og meget tætte byer kan
man måske forvente, at den offen-
tlige transport vil nå en andel på 50
procent. I en lille by som Reykjavik,
selvom den er struktureret omkring
privatbiler, er afstanden ikke så stor.
Ifølge en undersøgelse bor omkring
30 procent af befolkningen mindre
end to kilometer fra arbejde og 60
procent inden for 5 kilometer. Hvis
væksten i trafikken reduceres i frem-
tiden, forventer man, at folk vil tage
kortere ture på cykle eller til fods og
lange ture med offentlig transport,
forklarer han.