Page 18 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

18
www.vianordica.is
Frabund til bærelag:
Vejens konstruktion
– Vores største udfordring i udvalget har været fordeling af viden.
Vi har med vores arbejde kunnet dele oplysninger om vores
arbejdsfelt, nyheder i feltet og praksis i hvert land.
TEKST OG FOTO: G. Petúr Mathiasson
Det faglige felt er ikke
det eneste, somarbejdet
drejer sig om, det er
også vigtigt, at vi lærer
vores kolleger i de andre
nordiske lande at kende.
Haraldur Sigursteinsson,
leder for udvalget Vejens
Konstruktion
I sessionen vil man kunne vise hovedpunkterne ved-
rørende vejens konstruktion i alt fra grundundersøgelser
til klimaforandrings virkning på konstruktionen.
D
et siger Haraldur Sigursteinsson,
leder i sessionen og formand for
udvalget Vejens Konstruktion.
Arbejdsgrupper.
Udvalgets arbejde og virk-
somhedsområde bliver præsenteret i session
2-1 og 5-2 samt præsentationer på postere og
video i udvalgets stand nummer 10 på udstill-
ingen.
– Vi har haft fire aktive arbejdsgrupper, som
har arbejdet med grundundersøgelser for
vejkonstruktioner, dimensionering af ny vej
samt forstærkning af ældre veje, blandt an-
det med stabilisering. Vi har også set på ”life
cycle costing” (LCC) og klimaforandringernes
virkning på vejens konstruktion, siger Sig-
ursteinsson .
– Men det faglige felt er ikke det eneste, som
arbejdet drejer sig om, det er også vigtigt, at
vi lærer vores kolleger i de andre nordiske
lænderne at kende, og derfor har årsmøderne
haft stor betydning for vores arbejde i udval-
get, siger han videre.
Nedbrydning.
Haraldur
Sigursteinsson
siger, at udvalget håber, at de i sessionen vil
kunne vise hovedpunkterne vedrørende ve-
jens konstruktion i alt fra grundundersøgel-
ser til klimaforandrings
virkning på konstruk-
tionen.
– Vi håber, at man vil
høre noget nyt og in-
teressant
om
teknik
og arbejdsmetoder ve-
drørende vejbygning fra
bund til bærelag, og hvad
det er, som spiller den største rolle, når
vejbygningen er færdig, siger han.
Sigursteinsson spørger også som udvalget
vil: ”Hvad med livtidsudgifterne, og hvordan
vi kan forbedre vejens bestandighed mod
eksterne ændringer som nedbrydning fra
trafikken og klimaet?”
Familiemøde.
For de fleste som kommer til
Island nu, har Via Nordica en stor betydning.
Det gælder også Vejens konstruktion.
– Vi ser på Via Nordica som et stort fami-
liemøde. Vi får mulighed for at vise, hvad vi
har gjort og kan oplyse lidt om vores interes-
sante arbejdsområde. Vi får også mulighed
for at høre, hvad andre medlemmer laver in-
den for vej og trafik sektoren, siger Haraldur
Sigursteinsson og tilføjer:
Session2-1
Markundersökningar, vägbeläggning, materialmodeller, livscykelkostnader och kapitalförvaltning
Englishsummary
Exchange of information, of
knowhow, is most important for
the technical committee Road
Construction. The committee has had
four active groups looking at different
aspects of constructing a road and
all will be discussed in the session.
The session leader mentions also
the important of the social aspect
and how Via Nordica is like a family
meeting for all that have to do with
roads in the Nordic countries.
– På udstillingen håber vi på at se noget
nyt og spændende, noget som kan lede
til bedre løsninger i vores projekter, og
som vi kan bruge i vores arbejde. Vi vil
møde venner og kollegaer fra alle de
nordiske lande og lære nye at kende. Det
hele er meget interessant.
Haraldur
Sigursteinsson