Page 23 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

23
www.vianordica.is
turen, så bliver Network Operations et
af de vigtigste strategiske indsatsom-
råder for at imødegå stigende trafikale
udfordringer.”
Inspirere.
– Hvad vil du gerne opnå med
dit foredrag?
–Det ermitmål, at jegmedmit foredrag
kan bidrage til at formidleVejdirektora-
tets erfaringer med at håndtere og tack-
le nogle af de udfordringer, som vi som
vejmyndighed står over for. Hensigten
er, at dette kan inspirere andre vejmyn-
digheder i deres strategiske arbejde.”
– Hvad er dine forventninger til konfer-
encen? Hvad vil du gerne have med hjem?
– Jeg ser meget frem til at få mu-
ligheden for at præsentere Vejdi-
rektoratets arbejde med Network
Operator og derigennem at kunne få
en dialog med andre kolleger om ud-
fordringer ogmuligheder på dette felt,
herunder deres reaktioner og kom-
mentarer. Herudover forventer at jeg
at få viden, idéer og inspiration med
hjempå en række andre felter somhar
relevans for mit ansvarsområde.”
Implementere.
Charlotte
Vithen
vil sammen med Elizabeth Deakin,
University of California, være forelæser
i Plenum 4 – Mobility Management –
NetworkOperations.
Englishsummary
Network Operations is a concept recognizing
that road authorities in the future must change
their focus from not only building and operating
roads but also being service organizations.
In addition to developing a strategy, also an
action plan has been elaborated to prioritize
the measures identified in the strategy and
to transform them into concrete projects and
activities. The presentation will focus on the Road
Directorate’s goal as a network operator, the
specific measures and the initial experience with
the implementation.
Formange vejmyndigheder vil det
være et stort skifte at skulleændre
fokus. Det er ennymåde at tænke
på, og på noglemåder vil det også betyde
enændring i prioritering.
Charlotte Vithen,
Vejdirektoratet
Charlotte Vithen vil fortælle mere om, hvordan Danmark helt
specifikt er i gang med at implementere en Network Operations-
strategi i Vejdirektoratet.
Mobilitetshantering – Nätverksoperationer
d blot lave veje