Page 26 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

26
www.vianordica.is
Millionerogmiljø
meddenrigtigebe
Session 3-4
O
le-Jan Nielsen fra NCC Roads
kalder sig selv for en asfaltmand.
Belægninger
vejene
har
beskæftiget ham i en årrække, og
især hvordan vejsektoren kan bidrage til at
nedsætte CO2-forureningen.
Irriterede.
Det skønnes, at 25 procent af
den CO2, der udledes på vejene, skyldes
rullemodstand. Og derfor tog Ole-Jan
Nielsen for cirka fire år siden initiativet
til et forskningsprojekt, der handler om
energibesparende veje.
– Det irriterede mig, at vi i Danmark ikke var
længerefremmepåområdet.Vedatnedbringe
rullemodstanden vil vi kunne nedbringe
brændstofforbruget
og
derigennem spare CO2,
siger han.
Forske.
– Danmark er i
front på dette område,
og vi kan lave rigtigt
gode energibesparende
belægninger. Det interes-
sant er jo så, hvordan
vi får belægningerne til at bevare
rullemodstanden, når biler kører på dem
hver eneste dag. Og det skal vi forske endnu
mere i, lyder det fra Ole-Jan Nielsen.
Fremtiden.
Han håber, at rullemodstand
og den energibesparende vej vil være et
interessant emne for mange af deltagerne på
ViaNordica, for somhan siger:
– Fremtidens belægning er en, der reducerer
rullemodstanden. Ogvi skal havemange flere
af sådanne belægninger på alle vores veje.
300 mill DKK.
Ole-Jan Nielsen vil fortælle
om de danske forskningsresultater og
rullemodstand tirsdag den 12. juni i
session 3-4. Her kan du også høre mere om
varmblandet asfalt og genbrugsasfalt.
Ved at reducere rullemodstanden, forventer
forskere, at der kan spares tre til fem
procent af brændstofforbruget, svarende til
minimum 48 millioner liter brændstof årligt
Den danske vejtrafik udleder masser af drivhusgasser, og tendensen
er stigende i takt med flere biler på vejene. Men ved at nedsætte
rullemodstanden på vejene kan vi spare både CO2 og brændstof.
TEKST: Christina Wildfang Nissen FOTO: Colourbox og NCC Roads
Ole-Jan Nielsen