Page 27 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

27
www.vianordica.is
t spare
ægning
Miljøfokus på vägar og beläggninger
i Danmark. Det vil kunne give 45.000
tonmindre drivhusgasser i formaf CO2
og 76 tonmindre kvælstofoxider NOx.
Rent samfundsøkonomisk vil der ideelt
kunne opnås en nytteeffekt på 300mil-
lioner kroner per år i Danmark.
Englishsummary
Vehicle traffic continue to grow, and car and tyre
manufacturers face a challenge to produce cars
that cause less pollution. The road sector, however,
can also make a contribution towards reducing
CO2 emissions by developing and using new ener-
gy-saving pavement types that cause less rolling
resistance between the vehicle tyres and the road
and thereby reduce fuel consumption.
New energy-saving asphalt surfaces will provide
lower rolling resistance. This means the road
surface is smooth and less “rough” so vehicles
require less fuel when travelling.
Danmark er i front på dette område,
og vi kan lave rigtigt gode energi-
besparende belægninger.
Ole-JanNielsen, NCCRoads
Ved at reducere rullemodstanden, forventer forskere, at der kan
spares tre til fem procent af brændstofforbruget.