Page 33 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

33
www.vianordica.is
“Enormt behov forkompetanse”
– Vi må ta et krafttak og samarbeide med universitet og næringslivet for å få
flere til å velge våre fag. Vi må også satse mer på etter- og videreutdanning.
Session 4-4
Kompetensutveckling och rekrytering
TEKST OG FOTO: Henriette Erken Busterud
D
et sier Tore Hoven som leder Senter
for kompetanseutvikling i Statens
vegvesen.Hanskal snakkeomkom-
petanseutfordringen og hvordan
Statens vegvesenhar jobbetmeddette – og vise
hvordan nordisk samarbeid kan gi resultater.
Rekruttering.
I denne sesjonen skal ellers
Jens E. Pedersen presentere temagruppens
arbeid med kompetanseutvikling og rekrut-
tering. Britt-Marie Majbäck skal foredra om
Sveriges inspirasjon til å etablere KIA og Jukka
Hopeavuori skal snakke om Finland i foran-
dring.
Hoven sier alle de nordiske landene sliter med
at det utdannes for fåveg- og trafikkingeniører.
– Vi og bransjen har et enormt behov. I Norge
har vi et vegbudsjett som er høyere enn
tidligere, og med økt aktivitet må vi ha flere
fagfolk, sier Hoven.
Kompetansesenter.
Senter for kompetan-
seutvikling er en nyvinning i Statens vegvesen
som koordinerer kompetansetiltak. – Målet er
også å få til et tettere samarbeid med bransjen
omkompetanseutvikling for å ivareta vårt sek-
toransvar, sier Hoven som altså leder denne
enheten.
Videreutdanning.
Stat-
ens vegvesen har vært
pådrivere for et nytt
deltidsstudium i veg- og
trafikkfag
ved
Norges
teknisk-naturvitenskaplige
universitet (NTNU)
– Kursene er kurante å ta
som en del av jobben. Det er også mulig å sette
sammen kursene og masteroppgave til en
mastergrad, opplyser Hoven.
Satser.
Statens vegvesen har samarbeids-
avtaler med 16 Universitet og høyskoler.
– Rundt 250 studenter får sommerjobb og 140
skriver gradsoppgaver hos oss. Vi har også et
omfattende trainee-program som årlig har
flere hundre søkere til 30 plasser, forteller
Hoven.
Nytte.
Hoven sier de nordiske landene har
mye å lære av hverandre. – Vi har stor nytte
av det nordiske samarbeidet. Blant annet har
vi samarbeidet tett med danskene. De har
kopiert «Næringslivsringen» vår som er et
bransjesamarbeid. Og vi har kopiert deres idé
når det gjelder etter- og videreutdanning da vi
opprettet Senter for kompetanseutvikling.
Englishsummary
To meet the demand for more em-
ployees with competence in road and
traffic engineering, the Norwegian
Public Roads Association cooperates
with several institutions of higher
education and with contracting and
consultancy enterprises to motivate
more students to choose these fields.
Continuing professional development
is another key strategy for achieving
the same goal. Through the NVF, the
Nordic road administrations share
ideas that may result in a greater
pool of employees with the desired
competence.
Vi har stor nytte av det nordiske
samarbeidet. Blant annet har vi
samarbeidet tettmed danskene.
Tore Hoven, Statens vegvesen
– Jeg ser fram til kongressen – det blir en
fin markering av fire års samarbeid. Den
er også en fin arena for å utveksle infor-
masjon og knytte kontakter, avslutter
Hoven.
Bransjen har stort behov for flere
fagfolk. Statens vegvesen har vært
pådriver for et nytt deltidsstudium
i veg- og trafikkfag her ved Norges
tekniske naturvitenskaplige univer-
sitet (NTNU) i Trondheim.
Tore Hoven