Page 38 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

38
www.vianordica.is
“Krisen i Islandhar
ogsåvært gavnlig”
Vintertjeneste er af stor betydning for de nordiske lande. Udvalg Drift
och underhåll vil i sin session behandle den tjeneste. En af forelæserene
er Björn Ólafsson fra Island og han vil fokusere på hvad man gør i
økonomisk krise og masse nedskæringer.
TEKST: G. Pétur Matthíasson FOTO: ICERA/Viktor Arnar Ingólfsson
Det gamle ordsprog er i
fuld kraft: ”Krisen lærer
nøgen kvinde at spinde”.
Björn Ólafsson
Vintertjeneste er af stor betydning for de nordiske lande.
Björn Ólafsson fra Island vil fokusere på hvad man gør i
økonomisk krise.
D
en største udfordring for vinterser-
vicen er at søge på hvilkenmåde det
er muligt at imødekomme de store
nedskæringer i budgettet som har
fundet sted efter den store krise, som Island
stadigvæk går igennem. Samtidig er enhed-
somkostningerne steget betydeligt på grund
af faldet af den islandske valuta og stigningen
i verdens brændstof, siger Björn Ólafsson.
Udnyttelse.
– Indtil nu har der været frem-
skridt, men det skal mere til for at nå enderne
sammen. Set fra samfundets og trafikantens
øjne er mere nedskæringer meget bekym-
rende, således at al opmærksomhed er nu lagt
på at udnytte udstyr og materiale, som for ex-
empel salt, bedre. Det er klart at ruteoptimer-
ing, at måle saltindholdet i vejen og dynamisk
overvågning af saltbrug er faktorer, der skal
fremmes og forbedres. Undervisning og ud-
dannelse hos medarbejderne i vintertjenesten
er ogsåmeget vigtig, mener han.
– Vi har opnået det uden større risiko med
trafiksikkerheden og det har været et af det
vigtigste formål siden krisen ramte os i eft-
eråret 2008, fortsætter
Ólafsson.
Perspektiver. Björn Ólafs-
son håber at levere et fore-
drag at konferencen der
viser den erfaring han og
det islandske vejvæsen har
fået. Han siger at man har
lært det af den alvorlige krise at det er en situ-
ation hvor manmå tænke alle aspekter på nyt,
se på alle forskellige perspektiver som man
ikke har gjort tidligere, når kapitalen var ikke
så begrænsende.
Optimere.
– På denne måde har krisen været
gavnlig på grund av at i denne situation har
vi været nødt til at søge alle mulige måder til
at optimere ressourcerne, måder folk ikke en-
gang havde tænkt på før. Det gamle ordsprog
er i fuld kraft: “Krisen lærer nøgen kvinde at
spinde.”, siger han og legger til.
– Hvad jeg håber at få ud af denne konference
er en deling af viden og erfaring mellem de
nordiske lande, hvert land har jo en stærk for-
Session 5-3
Vinterunderhåll i de nordiska länderna
Englishsummary
Winter service is very important
for all the Nordic countries. The
technical committee Operations
and maintenance will focus on this.
The Icelandic Björn Ólafsson will
go through how the Icelandic Road
Administration managed to cut costs
after the financial crisis en 2008. How
the ICERA had to look at everything
again to save money with the focus
on not diminishing traffic safety for
travellers in wintry Iceland.
sknings- og udviklingsarbejde og der er
vigtigt for landene til at følge med hvad
der sker.
Björn Ólafsson