Page 4 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

4
www.vianordica.is
Måndag, 11 juni
08:00–17:00
Registrering
09:00
Utställningen öppnas
09:30–10:30
Utställning – öppen
Öppningsceremoni
Sal:
Eldborg
Hreinn Haraldsson, ordförande för Nordiskt Vägforum (Nordic Road Association, NVF). Hälsningar framförda av indenrigsminister
Ögmundur Jónasson samt Jean-François Corté Generalsekretär PIARC och Skirmantas Skrinkas Ordförande BRA.
10:45–12:15
Plenum 1,
Var i världen är sunt förnuft? Politik och vägmyndigheterna
Sal:
Eldborg
Gunnar Wetterberg – Páll Skúlason – Diskussioner.
Hur fattas beslut, vem fattar dem och varför? Den svenske historikern Gunnar
Wetterberg går igenom de Nordiska ländernas guldålder och hur utvecklingen av vägar och transporter kan leda till en ny guldålder.
Professor Páll Skúlason håller föredrag om de metoder som bäst förbättrar beslutsfattande. Sessionen avslutas med en diskussion
mellan Gunnar och Páll samt Ögmundur Jónasson, Indenrigsminister, Ingermar Skogö före detta Generaldirektör för Vägverket
Sverige och Professor Elisabeth Deakin, UC Berkeley, USA.
12:15
Utställning öppnas officielt
12:15–13:30
Lunch
Eldborg
Norðurljós
Silfurberg A
Silfurberg B
13:30–15:00
Session 1-1
Session 1-2
Session 1-3
Session 1-4
Beläggning
FoU-pristävling (deltagarnas
arbeten)
De projekt som tävlar i 2012 års
Vägbeläggningspris
introduceras. Vinnaren
presenteras i slutet av
kongressen.
Broar
Att bygga med full
medvetenhet – Ny
kompetens
Fallstudier av viktiga broprojekt
som innefattar ökad
medvetenhet. Uppföljning av
införandet av nya europeiska
standarder. Forskningsresultat
om livscykelmedveten design.
Informationssystem – IKT
På väg mot smartare
e-tjänster – Från väg- och
trafikdata via standardisering
till smarta tjänster
Vad är det som behövs för att
få smarta e-tjänster att fungera
som mest effektivt?
Informationens viktiga roll som
grundval för beslutsfattande
när allvarliga händelser
inträffar. Vilka regler bör gälla
för tjänster? Politik och normer.
Betydelsen av informationens
aktualitet och kvalitet.
Strategisk planering
Planering av
gränsöverskridande
transporter
Samarbete inom området för
gränsöverskridande transporter
mellan de nordiska länderna
med tonvikt på infrastrukturer
och deras roll. Två projekt
kommer att undersökas,
Öresundsbron och Torneå-
Haparanda-banan, tio år före
och tio år efter att de byggdes.
Dessa infrastrukturers påverkan
på samhället kommer att
granskas, liksom för- och
nackdelar med ett samarbete
mellan länderna.
15:00–15:30
Kaffe paus
15:30–17:00
Plenum 2,
Vägtrafiken blir grönare
Sal:
Eldborg
Jacques Marmy – Lars Stenqvist – Thorsteinn Hermannsson – Ásgeir Ívarsson.
Experter från vägtransportbranschen diskuterar
framtida ramverk inom vägtransporter. Jacques Marmy, chef för tekniska frågor i International Road Transport Union (IRU), kommer
att tala om minskningen av koldioxidutsläpp från tunga fordon. Vice verkställande direktör Lars Stenqvist, Scania, håller föredrag om i
vilket sammanhang framtidens fordonsutveckling bör fortsätta. Transportingenjör Þorsteinn Hermannson och kemiingenjör Ásgeir
Ívarsson svarar på frågor hur man på ett effektivt sätt minskar personsbilars utsläp i framtiden.
Program – Måndag
Alla Plenum sessioner kommer att hålls på engelska. Parallella sessioner i
Eldborg och Norðurljós hålls på engelska. Parallella session i Silfurberg A och
B hålls på skandinaviska med en simultantolkning till engelska.
Program – Söndag
Söndag, June 10
th
18:00–20:00
Sammankomst (Get together)
Sal:
Silfurberg
The Via Nordica 2012 Congress , takes place
at Harpa Concert Hall and Conference Centre,
Austurbakki 2, 101 Reykjavík, Iceland.
Chairs
Please be present in the lecture hall at least 10
minutes prior to your session. It is important
that sessions stay on schedule. It is vital that all
speakers observe their time allotment.
Speakers
All speakers are asked to bring their
presentation at least 15 minutes in advance of
the session and upload it in the appropriate
folder on the computer in the session hall.
Assistant will be on hand in the lecture hall to
support speakers.
Coffee breaks
Coffee, tea and refreshments during coffee
breaks will be served in the Exhibition area on
1st and 2nd floor.
Badges
All participants are requested to wear their
personal badge throughout the Congress. The
badge is the entrance ticket to all sessions.
Should you misplace your badge a replacement
can be obtained at the Hospitality desk 2nd
floor.
Business centre
A Business centre is located on Level K1 in
Harpa.
Excursions
Various excursions for participants and
accompanying persons are available.
Information and tickets can be obtained at the
Hospitality desk 2nd floor.
Practical information