Page 8 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

8
www.vianordica.is
D
et er ikke nemt Bjørn Isaksen
er leder kontor for bruplan-
legging og –prosjektering i
Statens vegvesen Vegdirek-
toratet.
Utfordringer.
Han arbeider nå med ut-
viklingen av nye bruer for en fergefri
kystriksveg, men følger tett byggingen
av den 1310meter langeHardangerbrua i
Vest-Norge. En slank to-felts konstruksjongir andre tekniske
utfordringer enn bruer med flere kjørebaner.
Strukturell design.
Fra 2006 var han tungt involvert i kon-
struksjonen av hengebrua som skal krysse Eidsfjord, en
sidearm av Hardangerfjorden. Brua får to kjørebaner, hver
4,5meter lange, og i tillegg et 3,25meter bredt fotgjengerfelt.
Session 1-2
– Den spesielle utfordringen for oss er
for små trafikkmengder, sier Bjørn Isa
TEKST: Håkon Aurlien FOTO: Børre Stensvold/Statens vegvesen
Konstruksjon av store hengebruer skjer
flere steder og er en verdensomfattende
prosess.
Bjørn Isaksen , Statens vegvesen
Bjørn Isaksen