Page 9 - Via Nordica 2012

Basic HTML Version

9
www.vianordica.is
– Det var veldig viktig for oss å utvikle en strukturell design
som gir en stabil bru med lang livslengde. Derfor var det
kritisk å utvikle bruelementer som er enkle å komme til for
inspeksjon og vedlikehold, sier han.
Fire prosjekter.
I presentasjonen vil Isaksen beskrive be-
lastningene Hardangebrua er konstruert for, fordeling av
trafikk- og vindkrefter og analyser av aerodynamisk stabi-
litet. Han vil også vise inspeksjonsutstyr, avfuktingssystem
for kjørebaneelementene i stål, spesielle dempere montert
mellom seksjonene samt noen bilder fra byggingen som nå
er I gang.
Fire bruprosjekter skal presenteres i sesjonen: Over Fehmarn
belt i Danmark, Partihalls og Slussen i Sverige ogHardanger-
brua i Norge.
Att bygga med full medvetenhet – ny kompetens
Englishsummary
The session will present case studies on major
bridge projects involving increased awareness.
It will follow-up adoption of new European
standards and show research results of life-
cycle aware design. Bjørn Isaksen is head of the
bridge design department at the Norwegian
Public Roads Administration and will present
the two lane 1310 meter Hardangerbrua
suspension bridge. Projects from Denmark and
Sweden will also be presented.
å konstruere lange bruer
sen.
Den 1310 meter lange Hardangerbrua i Vest-Norge. En slank to-
felts konstruksjon gir andre tekniske utfordringer enn bruer med
flere kjørebaner.