Page 16 - Vegen og vi nr. 2 i 2012

Basic HTML Version

Reportasje
Sikkerhetskurs på bane
16
|
Vegen
og
vi
Nummer
02
/ februar / 2012
I
over 30 år har kjøring på glatt avsperret bane
vært en obligatorisk del av føreropplæringen
i Norge. Men hensikten er ikke lenger å lære
å kjøre på glatt føre. Nå dreier det seg om å
respektere glatt føre.
Mange mener omleggingen har bidratt godt
til den sterke nedgangen i antallet alvorlige
trafikkulykker de senere årene.
Forfort
Ute på banen blir det dramatisk når Halvor West får beskjed
om å kjøre akkurat så fort at han kan svinge utenom et
bevegelig hinder. Han unngår å treffe plastelgen, men
mister kontrollen og plutselig har bakparten slått rundt så
snøsprøyta står.
Ny runde, noen få km/t saktere, og da går det langt bedre.
Helena Tell unngår piruetten når det er hennes tur bak rat-
tet. Men for stort rattutslag i innersvingen gjør at bilen sklir
rett frem.
Hadde dette vært vanlig landeveg og noen hadde kommet
i mot, ville det endt med en frontkollisjon.
En ny runde med litt lavere fart inn i svingen og mindre
rattutslag, og så går det bra.
Bilens elektroniske stabilitetssystem jobber aktivt med.
Ny runde og et forsøk med ESP-systemet avslått viser at
teknikken faktisk gir føreren god hjelp når det kniper.
I bilen er det snart enighet om at det ikke er noe føreren
eller teknikken kan gjøre om veggrepet er «brukt opp».
Farten må ned på forhånd.
Endrettenking
– Det er mange år siden føreropplæringen dreide seg om å
lære å kjøre bil. I dag dreier det seg om å delta i trafikken,
samhandle med andre og å unngå å komme inn i faresitua-
sjoner, forteller kjørelærer Margaretha Stenberg.
Hun har arbeidet som trafikklærer i godt over fem år og er
veldig opptatt av å skape tenking og refleksjon hos eleven.
I bilen blir det snart en diskusjon om hva som er rett hand-
lemåte dersom en elg plutselig kommer byksende ut på
vegen og det ikke er veggrep til å stanse eller å kjøre rundt.
Skal man kjøre ut av vegen?
Margaretha Stenberg gir ikke noe fasitsvar. Hun vil at de
unge skal tenke gjennom hva de skal gjøre om de kommer
inn i en krevende situasjon.
Forberedelse
– Skal du hoppe ut i fallskjerm, hvor mye teori vil du ha før
dere hopper ut av flyet? Og hvor mye teori vil du har før du
legger ut mot fjellet i bil? Bilkjøringen er faktisk det farlig-
ste du gjør, påpeker hun.
Helena og Halvor hadde begge mange timer bak rattet før
de kom til første kjøretime. De ser at det er forskjell mellom
hva de lærer og det de ser at mange praktiserer.
– Vi lærer å kjøre mer forsiktig. Og så lærer vi å vise mer
tegn, f.eks i rundkjøring, sier Helena Tell.
– Mange godt voksne kjører nok uten å se skikkelig i mør-
ket, mener Halvor West.
Han vil være forsiktig med å mene noe om kjøringen til de
som kan mer enn han.
– Men jeg sier ifra om de kjører på en måte som setter meg
i fare, legger han til.
Etter kurset vet begge at en veldig liten fartsendring kan
være det som gjør forskjell. ▪
1
1: Helena Tell (17) og Halvor West (18)
har ordene
«
Hold farten nede
»
godt i
hodet etter en dag på sikkerhetsbanen
sammen med kjørelærer Margaretha
Stenberg (i midten)
2: Skogens konge krysser kjørebanen,
i plastutførelse. Utfordringen er unngå
sammenstøt
3: Det føles sterkt å ikke kunne stanse,
spesielt når det er en menneskelig
skikkelse i vegene.
4: Helena Tell har stor oppmerksomhet
på det som skjer rundt bilen. Er farten
for høy er det lite hun kan gjøre.