Trucker`s guide FIN - page 8

8
Trucker’s Guide
ФотFotoо: Knut Opeide
NOPEUSRAJOITUKSET:
Kaupungit ja taajamat
* 50 km/t
Maantiet
** 80 km/t
Moottoritiet
*** 80/90/100 km/t
*
Monissa kaupunginosissa 30 km/t
**
Maantien nopeusrajoitus voi olla myös
60 ja 70, jos tien varrella on asuinrakennuksia
*** Yli 3500 kg painoisten moottoriajoneuvojen suu-
rin sallittu nopeus on Norjassa 80 km/t, vaikka
nopeusrajoitusmerkki sallisi suuremman nopeuden.
Sakot
Poliisi voi vaatia maksamaan sakon heti. Poliisi voi
myös ottaa ajokortin pois. Sakon määrä riippuu kysei-
sen tieosuuden nopeusrajoituksesta ja ylinopeudesta.
ESIMERKKEJÄ:
Nopeusrajoitus
Ylitys
Kruunua
60 km/t
10 km/t
1600,-
60 km/t
25 km/t
6500,-
70 km/t
10 km/t
1600,-
70 km/t
25 km/t
4900,-
Punaista päin ajaminen maksaa 5 200 kruunua.
Laiton ohitus maksaa 5 200 kruunua.
Ajaminen Norjassa
Etuajo-oikeutettu tie Etuajo-oikeus päättyy
Liikennemerkki, joka osoittaa
etuajooikeu-
tetun tien
Väistämisvelvollisuus
Norjassa on voimassa yleinen väistämisvelvollisuus
oikealta tulevalle liikenteelle. Päätiet ovat yleensä etu-
ajo-oikeutettuja teitä. Mikäli päätie kulkee kaupungin
tai taajaman läpi, väistämisvelvollisuus saattaa koskea
paikallisteiden liikennettä. Tämä ilmoitetaan liikenne-
merkillä «etuajo-oikeus päättyy».
Ajovalot
Lähivaloja tai erityisiä ajovaloja on käytettävä aina.
Rattijuopumuksen raja
Rattijuopumuksen raja on 0,2 promillea.
Rattijuopumuksen rangaistusseuraamus on ajokortin
menettäminen, sakko jamahdollisesti vankeusrangaistus.
Lisäksi kuljettaja voidaanmäärätä ajokieltoon Norjassa.
Turvavyöt
Turvavyötä on käytettävä aina. Turvavöitä on käytettävä
myös takaistuimella, mikäli sellaiset on asennettu.
Varoittaminen hätätilanteissa
1. Kytke hätävilkut päälle! Jos on pimeää, sammuta
kaukovalot ja varmista, että vain seisontavalot
(parkit) ovat päällä. TÄRKEÄÄ, JOTTA MUUT LII-
KENTEESSÄ LIIKKUVAT NÄKEVÄT SINUT!!!
2. Autossa on oltava vähintään yksi varoituskolmio.
3. Jos ajoneuvo vaarantaa tai estää muun liikenteen,
etkä voi siirtää sitä heti sopivaan paikkaan, varoita
muita tiellä liikkujia varoituskolmiolla, hätävilkuilla
tai muulla tavoin. Varoituskolmio on vietävä tar-
peeksi kauas – mahdollisuuksien mukaan vähin-
tään 150 metrin päähän ajoneuvosta, jotta muut
tiellä liikkuvat näkisivät sen ajoissa.
4. Turvaliiviä (standardi EN471) on käytettävä aina
työskenneltäessä hätätilanteessa ajoneuvon ulko-
puolella.
JOUTOKÄYNTI
Moottoria ei saa käyttää tarpeettomasti joutokäynnillä.
DIESEL
Norjassa ei saa käyttää värjättyä dieseliä (vähemmän
verotettua) linja-autoissa, kuorma-autoissa, paketti-
autoissa, farmariautoissa eikä henkilöautoissa. Kielto
koskee myös asuntoautoja/matkailuautoja. Määräyk-
sen rikkomisesta sakotetaan.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...36
Powered by FlippingBook