Veger og vegforvaltning
   Innhold
  Høydepunkter/hendelser
Dyrkorntunnelen
Tautrabru
Ras
Flom
Namsosulykken
   
   
   
   
   
   
   
Åpningen av Tautrabrua

Åpningen av Tautrabrua skjedde 8. mai med påfølgende bruåpningskaffe på Tautratun.
For å gi befolkningen på Tautra vegutløsning ble det i 1978 bygget en samenhengende molo over det 2,5 kilometer lange Tautrasvaet. Etter byggingen var den tidligere tidevannsstrømmen gjennom Svaet avsperret. Dramatiske endringer i fuglefaunaen i Ramsarområdet ble etter hvert observert. Dette tydet på tilsvarende endringer av naturmiljøet. Rovdyr vandret over moloen og beitet i hekkekoloniene på Tautra. En lydsperre som ble montert , fungerte ikke tilstrekkelig. Etter omfattende undersøkelser ble konklusjonen at moloen måtte åpnes i en bredde av 350 meter for å gjenskape de tidligere strømforhold i Svaet.
Statens vegvesen har med dette som bakgrunn prosjektert brua som har et spenn på 350 meter. Anleggsstart var 1. april 2001. Byggekostnaden er på 43 millioner kroner. Det er 4 millioner billigere en det som ble prosjektert.
Hele denne gigantiske miljøopprettingsaksjonen er et spleiselag betalt av Samferdselsdepartementet med 33,7 millioner, Miljøverndepartementet med 11,7 millioner og Nord-Trøndelag fylkeskommune 3,4 milioner kroner.

   

Foto: Bjørn Iuell
     


 
 

< Tilbake

hoyre

 


 
Etatens årsmeldinger
for 2003:


Utskriftsformat

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegdirektoratet Region nord Region øst Region sør Region vest Region midt