Veger og vegforvaltning
Innholdsoversikt
  Høydepunkter
Lofast
Sundøybrua
Sørskartunnelen
Skardalstunnelen
Djupfjorden bru
E6 Beisfjord bru
Bry dæ i trafikken
Gang- og sykkelvei i Lofoten
   
   
   
   
   
   
   
   
   E6 Beisfjord bru - Sjømannskirka, Narvik

Åpnet 4. juli 2003.

Anleggsarbeidene startet i 1995 med bygging av portal og tunneldriving før det ble stopp i anleggsdrifta fram til 2000 pga manglende budsjettmidler.

Den nye vegstrekningen er 3090 meter - herav 2080 meter tunnel. Statens vegvesens produksjonsavdeling (fra 1.1.2003 Mesta AS) har vært entreprenør med sprengning av forskjæringer, driving av tunnelen og bygging av veg samt elektroinstallasjoner på prosjektet. I tillegg til en rekke underentreprenører utført arbeider på anlegget. Totalkostnaden for anlegget er 270 millioner kroner.

Stor trafikk, mye folk og jernbanelinjer like ved anleggsområdet var en stor utfordring under anleggsarbeidet. Resultatet ble imidlertid bra og har ført til at en stor del av trafikken inn mot Narvik sentrum fra sør nå benytter tunnelen. Dette har gitt positive effekter både på trafikksikkerhet og miljø.

narvik
Fredag 4. juli ble ny E6 Beisfjord bru - Sjømannskirka åpnet.
Den nye vegen og tunnelen ble åpnet av styreleder for stiftelsen Sjømannskirka, Per Henrik Mørk sammen med regionvegsjef Torbjørn Naimak og Atle Stiberg. Atle Stiberg er en av veteranene i Statens vegvesen med 47 år i etaten.

 

 

< Tilbake

hoyre

 


 
Etatens årsmeldinger
for 2003:
Vegdirektoratet Region nord Region øst Region sør Region vest Region midt

Utskriftsformat