Veger og vegforvaltning
Innholdsoversikt
  Veger/vegforvaltning
Planlegging (NTP)
Planer godkjent
Kilometer veg åpnet
Veglengder
Lengste bruer og tunneler
Drift og vedlikehold
Veger med grusdekke
Tillatt aksellast
Dekketilstand
Asfaltkontrakter
Bruer og kaier
VTS
Strømidler vintersesongen 2002/2003
Trafikkutvikling
Ferjedrift
Anbudsutlysning i ny organisasjon

 

 


VTS (Vegtrafikksentralen)

Veg

Strekning

Kolonne-

Midlertidige

Kommentarer

 

 

kjøringer

stegninger

 

Ev 6

Korgfjellet

10

15

Herav 7 bilberg.

Ev 6

Saltfjellet

30

15

Herav 1 nattestengt

Ev 6

Kråkmofjellet

 

6

Herav 5 bilberg

Ev 6

Gratangsfjellet

 

1

 

Ev 6

Kvænangsfjellet

5

8

Herav 3 bilberg.

Ev 6

Sennalandet

11

50

Herav 2 bilberg.

Ev 6

Hatter

5

12

 

 

 

 

 

 

Ev 10

Bjørnfjell

43

38

Herav 12 nattestengt

 

 

 

 

 

Ev 12

Umbukta

39

46

Herav 24 nattest. og 2 bilberg.

 

 

 

 

 

Ev 69

Repvåg - Nordkapptunnelen

25

32

 

Ev 69

Nordkapptunnelen - H.våg

1

1

 

Ev 69

Skipsfj.høgda - Skarsvåg

46

94

Herav 58 nattestengt

 

 

 

 

 

Ev 75

Kiberg - Vardø

4

7

Herav 2 nattestengt

 

 

 

 

 

Rv 73

Krutfjellet

1

1

 

 

 

 

 

 

Rv 76

Tosenfjellet

4

3

 

 

 

 

 

 

Rv 77

Graddisvegen

1

4

Herav 2 bilberg.

 

 

 

 

 

Rv 94

Kvalsund - Hammerfest

8

12

 

 

 

 

 

 

Rv 813

Beiarfjellet

20

18

 

 

 

 

 

 

Rv 888

Bekkarfjord - Hopseidet

82

144

Herav 91 nattestengt

Rv 888

Hopseidet - Mehamnelv bru

50

88

Herav 72 nattestengt

Rv 888

Mehamnelv bru - Mehamn

40

66

Herav 54 Nattestengt

 

 

 

 

 

Rv 889

Snefjord - Havøysund

35

64

Herav 52 nattestengt

 

 

 

 

 

Rv 890/891

Kongsfjord-/Båtsfjordfjellet

58

93

Herav 70 nattestengt

 

 

 

 

 

Rv 894

Mehamnelv bru - Kjøllefjord

66

112

Herav 91 nattestengt

VTS har hatt et år med jamt stigende arbeidsmengde. Oppgavene som tidligere ble utført fra vaktsentralen i Skaidi ble fra høsten overført til Mosjøen. Man fryktet det værste, men forsterkninger med lokalkunnskap fra Finnmark i overgangsfasen, samt en usedvanlig fin vinter, gjorde at man mener å ha taklet overgangen bra.

2003 har værmessig, både med hensyn til ras og rasfare og øvrig vær, ikke bydd på de store utfordringer for VTS. I perioder har imidlertid væromslag ført til hektisk aktivitet.

Aktiviteten ved VTS synes å jevne seg noe ut over året. Sommermånedene var tidligere rolige tider, der man fikk tatt seg noe igjen etter en hektisk vinter. I den senere tid merkes økt aktivitet også sommerstid, med stor trafikk på 175. Vegarbeidsvarsling er også et område som har økt i omfang. Men særlig har tunnelovervåkning lagt beslag på større og større del av arbeidsdagen for operatørene. 57 tunneler er nå knyttet opp mot VTS, med alt det medfører av overvåkning av både nødutstyr og tekniske installasjoner som er montert for å få dette til å virke. Entreprenøren som har kontrakter, er pålagt å teste nødutstyret i alle tunneler med jevne mellomrom, også dette krever en del ressurser ved VTS.

Den gradvise opptrapping av arbeidsmengde har resultert i at det nå er 2 operatører på vakt dag og kveld, mens det fortsatt er bare en på nattvakt. Totalt er 10 ansatte tilknyttet VTS, med mulighet for tilkalling av ekstrahjelp ved behov.

< Tilbake

hoyre

 


 
Etatens årsmeldinger
for 2003:
Vegdirektoratet Region nord Region øst Region sør Region vest Region midt

Utskriftsformat