Toppbilde

 

Grå strek
Vegforvaltning
Innholdsoversikt

 

Transp
Utskriftsformat

  Høydepunkter
Sørdaltunnelen på Lofast
Gjennomslag i Korgfjelltunnelen
Oppstart av Umskaret
Nye fergeleier Refsnes Flesnes
Vegåpning internvei Berg
Gjennomslag i Isfjelltunnelen Kåfjord

Tosenvegen/Sømna

Ura sikres for ras
   
   
   
   

 

 

Gjennomslag i Isfjordtunnelen - Kåfjord

Isfjordtunnelen

Torsdag den 19.august 2004 kl. 15.00 var det gjennomslag i Isfjordtunnelen, E6 Bånes - Birtavarre i Kåfjord kommune i Troms.

Tunnelen er en del av rassikringsprosjektet i Kåfjord. Arbeidet med forskjæringene startet opp i november 2002 og drivingen av selve tunnelen tok til i september 2003.

Tunnelen er en del av rassikringsprosjektet i Kåfjord

Anlegget Bånes - Birtavarre er 6500 meter langt og av dette utgjør Isfjelltunnelen 3219 meter.

Isfjelltunnelen skal være ferdig i november 2005-04-06

Kostnadene til anlegget Bånes - Birtavarre er beregnet til 271 mill. kr.

 

< Tilbake

 

 


 
Se etatens internettsider:
Region vest Region sør Region nord Region øst Vegdirektoratet Region midt