Toppbilde

 

Grå strek
Vegforvaltning
Innholdsoversikt

 

Transp
Utskriftsformat

  Høydepunkter
Sørdaltunnelen på Lofast
Gjennomslag i Korgfjelltunnelen
Oppstart av Umskaret
Nye fergeleier Refsnes Flesnes
Vegåpning internvei Berg
Gjennomslag i Isfjelltunnelen Kåfjord

Tosenvegen/Sømna

Ura sikres for ras
   
   
   
   

 

 

Gjennomslag i Korgfjelltunnelen

Korgfjelltunnelen gjennomslag bilde

Den 26.2.2004 kl. 17.00 var det gjennomslag i Korgfjelltunnelen (E6 Osen - Korgen).

Korgfjellet er en av de største fjellovergangene i Nordland fylke. E6 over Korgfjellet er både svingete og bratt.  Vegen skaper store problemer for tungtransporten, spesielt på vinteren.

Prosjektet med tunnel gjennom Korgfjellet startet i oktober 2001. Tunnelen med tilførselsveger skal være ferdig høsten 2005.
Kostnader: 450 millioner kr. 

E6 Osen- Korgen er 12950 m. I prosjektet inngår foruten Korgfjelltunnelen (8530), Rabbentunnelen (50m), Anbakkelv bru (33 m), Geitforselv bru (33m), 3 kulverter og ny E6 - 4420 m. I tillegg kommer fylkes-, kommunale og private veger på 3980 m.

Statens vegvesen er byggherre og Bjørn Kjønnås er prosjektleder.

Prosjektet er delt i en nord- og sørparsell.

Mesta AS har kontrakten (150 mill kr) for tunnelen fra sør (Vefsn kommune).
Ferdigstillelse for dette arbeidet er august i år (2004). 

Leonhard Nilsen &s Sønn AS har kontrakten (140 mill kr) fra nord (Hemnes kommune).
Ferdigstillelse for dette arbeidet er september 2005.

 

< Tilbake

 

 


 
Se etatens internettsider:
Region vest Region sør Region nord Region øst Vegdirektoratet Region midt