Toppbilde

 

Grå strek
Vegforvaltning
Innholdsoversikt

 

Transp
Utskriftsformat

  Høydepunkter
Sørdaltunnelen på Lofast
Gjennomslag i Korgfjelltunnelen
Oppstart av Umskaret
Nye fergeleier Refsnes Flesnes
Vegåpning internvei Berg
Gjennomslag i Isfjelltunnelen Kåfjord

Tosenvegen/Sømna

Ura sikres for ras
   
   
   
   

 

 

Oppstart av Umskaret

 

 

 

 

 

Umskaret

Den 22.juni ble oppstarten markert ved nordre tunnelpåhugg.

Prosjektet E12 Umskaret er nå i gang. Tidligere ordfører i Rana, Svein Bogen fyrte av "startsalva".

Representanter fra Statens vegvesen, entreprenøren og politiske myndigheter i Norge og Sverige var til stede på startmarkeringa.

Prosjekt E12 Umskaret består av 5,6 km ny veg - herav 3,6 km tunnel (Umskartunnelen). I tillegg skal tre strekninger på eksisterende veg utbedres og delvis legges om.
Umskartunnelen med tilhørende vegnett åpnes for trafikk i oktober 2006. Kostnadsoverslager er 250 millioner kr. Hovedentreprenør er MIKA as

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Tilbake

 

 


 
Se etatens internettsider:
Region vest Region sør Region nord Region øst Vegdirektoratet Region midt