Søkeresultat

1084 treff på «Direktiv 2009/40/EF»

Traktor og tilhenger til traktor

Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy (overliggere) i Norge.

 • Fag
 • Trafikk
 • Kjøretøyforhandlere
 • Registrere restkjøretøy (overliggere)

EF-typegodkjenning av kjøretøy

Hvis det importerte kjøretøyet har EF-typegodkjenning, er denne også gyldig i Norge.

 • Kjøretøy
 • Kjøp og salg
 • Import av kjøretøy
 • Kommersiell import av kjøretøy

EF-typegodkjent – original stand

Kjøretøyet er nytt eller brukt, og er produsert i henhold til en spesifikk EF-typegodkjenning.

 • Kjøretøy
 • Kjøp og salg
 • Import av kjøretøy
 • Kravveileder
 • Godkjenningstyper

Bil og tilhenger til bil

Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy (overliggere) i Norge.

 • Fag
 • Trafikk
 • Kjøretøyforhandlere
 • Registrere restkjøretøy (overliggere)

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver er ansvarlig for å organisere kjøringen slik at du som sjåfør kan følge reglene om kjøre- og hviletid og bruk av fartsskriver.

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Kjøre- og hviletid

Veglister for modulvogntog

Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både europa-, riks-, fylkes- og kommunale veger.

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Veglister og dispensasjoner

Vegtunneler kan fremdeles bygges uten nødutganger

Vegtunneler kortere enn 10 km og med en årsdøgntrafikk under 4.000 kjøretøy per kjørefelt (ÅDT 8000) kan fremdeles bygges uten nødutganger.

 • Fag
 • Teknologi
 • Tunneler
 • Regelverk og veiledning
 • Tolkning av regelverk

EU-regelverk om digital fartskriver

Kravet om installering av digital fartsskriver i kjøretøy som omfattes av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Fartsskriver og sjåførkort