Søkeresultat

1084 treff på «Direktiv 2009/40/EF»

Tidligere reisevaneundersøkelser

Det har blitt gjennomført flere reisevaneundersøkelser i perioden 1984 til 2021 hvor dataene blant annet har blitt brukt som grunnlag for arbeidet med NTP.

 • Fag
 • Fokusområder
 • Nasjonal transportplan (NTP)
 • Den nasjonale reisevaneundersøkelsen

Dokumenter

 • Veiprosjekter
 • Ny by Bodø - transportsystemer (KVU)
 • KVU hovedrapport

Godkjenningsordninger for importerte kjøretøy

Det er forskjellige godkjenningsordninger for importerte kjøretøy: EF-typegodkjenning, enkelt godkjenning og nasjonal typegodkjenning.

 • Kjøretøy
 • Kjøp og salg
 • Import av kjøretøy
 • Kommersiell import av kjøretøy

Trafikkutvikling

Trafikkindekser estimerer endringen i trafikkmengden mellom to perioder, som kan strekke seg over en måned, flere måneder eller ett år.

 • Fag
 • Trafikk
 • Trafikkdata

Hvem er omfattet?

Du kan være omfattet av regelverket for kjøre - og hviletid om du kjører godstransport eller persontransport.

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Kjøre- og hviletid

Plangrunnlag

Planar for E39 Rogfast i kommunane Randaberg, Kvitsøy og Bokn.

 • Veiprosjekter
 • E39 Rogfast