Søkeresultat

1099 treff på «Direktiv 2009/40/EF»

EF-typegodkjent – ombygget/påbygget

Kjøretøyet er nytt eller brukt, og er produsert i henhold til en spesifikk EF-typegodkjenning, men er ombygget/påbygget i forhold til denne.

 • Kjøretøy
 • Kjøp og salg
 • Import av kjøretøy
 • Kravveileder
 • Godkjenningstyper

Om forskriften

1. juli 2005 kom regler for hvordan transportbedrifter skal organisere arbeidstiden til sine sjåfører. Her kan du lese om forskriften.

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Kjøre- og hviletid
 • Arbeidstid og reguleringer

Slik blir et kjøretøy godkjent

Her finner du informasjon om hvordan bil, traktor, motorsykkel, moped og ulike tilhengere blir godkjent.

 • Kjøretøy
 • Kjøp og salg
 • Import av kjøretøy
 • Privat import av kjøretøy

Jeg vil bestille kompetansebevis

Har du bestått løyveeksamen for gods- og persontransport hos Statens vegvesen, kan du bestille kompetansebevis

 • Kjøretøy
 • Yrkestransport
 • Transportløyver og tillatelser
 • For transportledere

Enkeltgodkjenning av kjøretøy

Alle importerte kjøretøy som ikke er EF-typegodkjent må godkjennes i Norge. De fleste som importeres av privatpersoner må enkeltgodkjennes.

 • Kjøretøy
 • Kjøp og salg
 • Import av kjøretøy
 • Kommersiell import av kjøretøy

Bil og tilhenger til bil

Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy (overliggere) i Norge.

 • Fag
 • Trafikk
 • Kjøretøyforhandlere
 • Registrere restkjøretøy (overliggere)

Tidligere godkjent i EU-/EØS-land

Kjøretøyet kan være nytt; dvs. godkjent av eksportlandet men ikke tatt i bruk, eller brukt; dvs. ordinært registrert i eksportlandet.

 • Kjøretøy
 • Kjøp og salg
 • Import av kjøretøy
 • Kravveileder
 • Godkjenningstyper