VEGMELDINGER - Viktigste (Sortert etter veg)
26.07.2017 kl. 06:34
Utskrift
 
VEGMELDINGER - Viktigste
 
Ev 6 Operatunnelen under Svartdalen, i retning mot Ryen
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.07.2017 06:00 Til: 12.08.2017 22:00
 
Ev 6 [1] Svartdalskrysset i Operatunnelen, påkjøring fra Konows gate, på strekningen Operatunnelen under Svartdalen, i retning mot Ryen
Oslo — Midlertidig stengt
Påkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.07.2017 06:00 Til: 12.08.2017 22:00
 
Ev 6 [80] Vingnes - [79] Vingrom, på strekningen Lillehammer - Hamar, i retning mot Hamar
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 31.07.2017 22:00 Til: 03.08.2017 06:00
 
Ev 6 Saksenviktunnelen - Kvænflågettunnelen, på strekningen Mo i Rana - Fauske
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Trafikken ledes på strekningen kl.23:00, 01:00, 04:00 og 05:00. Gjelder også gående og syklende.
Gjelder fra: 30.07.2017 21:00 Til: 31.12.2017 06:00
 
Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset - [51] Kjørholtkrysset, på strekningen Arendal - Larvik
Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
For kjørtøy med høyde over 4,2 m må alternativ rute via RV36, FV356 og FV353 benyttes.
Gjelder fra: 28.04.2017 12:00
 
Ev 18 Hovettunnelen - Steinbrekkatunnelen, på strekningen Arendal - Larvik
Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport kan passere.
Ring 175.
Gjelder fra: 26.07.2017 21:00 Til: 27.07.2017 06:00
 
Ev 18 Telemarksporten, på strekningen Arendal - Larvik
Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport kan passere.
Ring 175.
Gjelder fra: 27.07.2017 21:00 Til: 28.07.2017 06:00
 
Rv 23 Oslofjordtunnelen, på strekningen Kjellstad - Vassum
Akershus / Buskerud — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 01.08.2017 22:00 Til: 02.08.2017 05:30
 
Rv 555 Lyderhornstunnelen, på strekningen Nygårdstangen - Beinastaden, i retning mot Beinastaden
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Lørdag fra 22:00 til 10:00 (neste dag).
Gjelder fra: 24.06.2017 22:00 Til: 24.09.2017 10:00