VEGMELDINGER - Stengninger og kolonnekjøring (Sortert etter veg)
07.04.2020 kl. 00:23
Utskrift
 
VEGMELDINGER - Stengninger og kolonnekjøring
 
Ev 6 Svinesund bru (Riksgrensen) - [15] Sonsveikrysset, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) - Oslo (Alnabru)  
Viken — Midlertidig stengt
Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.04.2020 21:00 Til: 01.05.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Til: 09.06.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 26.05.2020 22:00 Til: 27.05.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 08.09.2020 22:00 Til: 09.09.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Til: 07.10.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Til: 02.12.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 28.04.2020 22:00 Til: 29.04.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 23.06.2020 22:00 Til: 24.06.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 04.08.2020 22:00 Til: 05.08.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 03.11.2020 22:00 Til: 04.11.2020 05:30
 
Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 15.04.2020 05:30
 
Ev 6 [63] Lodalsbrua - [67] Alnakrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sørenga - Alnabru, i retning mot Alnabru
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Alternativ rute via rv. 163, Østre Aker vei.
Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Til: 16.04.2020 06:00
 
Ev 6 [67] Alnakrysset - [63] Lodalsbrua, på strekningen Alnabru - Sørenga, i retning mot Sørenga  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 16.04.2020 22:00 Til: 17.04.2020 06:00
 
Ev 6 [36] Teisenkrysset - [32] Ryenkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Moss, i retning mot Moss  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 30.04.2020 22:00 Til: 01.05.2020 06:00
 
Ev 6 [32] Ryenkrysset - [36] Teisenkrysset, på strekningen [32] Ryenkrysset - Ulven, i retning mot Ulven  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 21.04.2020 22:00 Til: 22.04.2020 06:00
 
Ev 6 [39] Alnabru - [41] Furuset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen, i retning mot Gardermoen
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Alternativ rute via rv. 163, Østre Aker vei.
Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Til: 16.04.2020 06:00
 
Ev 6 [40] Trosterud - [39] Alnabru, på strekningen Gardermoen - Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru)  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 16.04.2020 22:00 Til: 17.04.2020 06:00
 
Ev 6 [40] Trosterud - [41] Furuset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 15.04.2020 06:00
 
Ev 6 [41] Furuset - [43] Tangerudkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen, i retning mot Gardermoen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 03.05.2020 22:00 Til: 04.05.2020 06:00
 
Ev 6 [43] Tangerudkrysset - [41] Furuset, på strekningen Gardermoen - Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru)  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 29.04.2020 22:00 Til: 30.04.2020 06:00
 
Ev 6 [43] Tangerudkrysset - [45] Skedsmovollenkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen, i retning mot Gardermoen
Oslo / Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:11 Til: 07.04.2020 05:30
 
Ev 6 [51] Grønvollkrysset - [54] Dalkrysset, på strekningen Gardermoen - Hamar, i retning mot Hamar  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 15.04.2020 05:00
 
Ev 6 [54] Dalkrysset - [51] Grønvollkrysset, på strekningen Hamar - Gardermoen, i retning mot Gardermoen  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Til: 16.04.2020 05:00
 
Ev 6 Skarpsnotunnelen - [76] Moelv, på strekningen Hamar - Lillehammer
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Forsinkelser må forventes.
Gjelder fra: 12.03.2020 19:00 Til: 21.06.2020 00:00
 
Ev 6 Teigkamptunnelen, på strekningen Lillehammer - Otta  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.04.2020 20:00 Til: 16.04.2020 06:00
 
Ev 6 Grillstadtunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) - Stjørdal (Værnes)  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 07.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 06:00
 
Ev 6 Illhøllia tunnel, på strekningen Mo i Rana - Fauske
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag).
Gjennomslipp kl. 00:00, 03:00 og manuell dirigering med ventetid inntil 15 minutter, mellom kl.05:00 -07:00. Jobbes ikke i partallshelger.
Gjelder fra: 19.04.2020 23:00 Til: 01.07.2020 07:00
 
Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske - Narvik
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:45 til 04:20 (neste dag).
Gjennomslipp med ledebil kl. 01:00-01:20. Vegen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00.
Gjelder fra: 19.04.2020 22:45 Til: 01.07.2020 04:20
 
Ev 6 Sennalandet  
Troms og Finnmark — Kolonnekjøring
Kolonnekjøring på grunn av uvær.
Gjelder fra: 06.04.2020 23:37
 
Ev 10 Bjørnfjell
Nordland — Kolonnekjøring
Kolonnekjøring på grunn av uvær. Kan bli stengt på kort varsel.
Gjelder fra: 06.04.2020 18:54
 
Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 04.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Ev 16 Stalheim, forbindelsesveg, på strekningen Stalheim - Nærøydalselva bru  
Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder gamleveien om Stalheimskleivane.
Gjelder fra: 01.11.2019 06:00
 
Ev 16 Hamangtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Levre  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.01.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss, i retning mot Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.04.2020 21:30 Til: 08.04.2020 05:30
 
Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.04.2020 21:00 Til: 15.04.2020 05:00
 
Ev 18 [92] Sømkrysset, påkjøringsveg, på strekningen Arendal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Til: 01.05.2020 12:00
 
Ev 18 [25] Bangeløkkakrysset, påkjøringsveg, på strekningen Larvik - Drammen, i retning mot Drammen  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.04.2020 21:00 Til: 07.04.2020 03:00
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 27.04.2020 22:00 Til: 28.04.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 25.05.2020 22:00 Til: 26.05.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Til: 01.12.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 22.06.2020 22:00 Til: 23.06.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 05.10.2020 22:00 Til: 06.10.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 07.09.2020 22:00 Til: 08.09.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 02.11.2020 22:00 Til: 03.11.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Til: 11.08.2020 05:30
 
Ev 18 Herregårdskrysset - [3] Sørenga i Operatunnelen, på strekningen Askim - Drammen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Alternativ rute via E6.
Gjelder fra: 13.04.2020 21:00 Til: 14.04.2020 06:00
 
Ev 18 [11] Lysakerlokket, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.04.2020 00:30 Til: 10.04.2020 05:30
 
Ev 18 Ørje sluser - Trollbærtjernkrysset, på strekningen Askim - Ørje (Riksgrensen)
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 03:00 til torsdag 24:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 30.03.2020 03:00 Til: 03.06.2020 00:00
 
Ev 39 Handelandtunnelen - Fedaheitunnelen, på strekningen Mandal - Flekkefjord  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet, Fv 461 og Fv 465. Utrykningskjøretøy kan passere.
Store kjøretøy som skal til Farsund må kjøre Fv 43 tur-retur, da Fv 4090 ikke er egnet for tungtransport.
Gjelder fra: 02.03.2020 08:00 Til: 16.06.2020 00:00
 
Ev 39 Hanneviktunnelen, på strekningen Mandal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Spesialtransport ringer 175.
Gjelder fra: 15.04.2020 00:00 Til: 16.04.2020 06:00
 
Ev 39 Vågsbygdporten, på strekningen Vågsbygdporten tunnel, i retning mot sør  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Spesialtransport kan kontakte 175.
Gjelder fra: 16.04.2020 22:00 Til: 17.04.2020 06:00
 
Ev 39 Nesttuntunnelen - Hopstunnelen, på strekningen Leirvik - Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 13.04.2020 22:00 Til: 20.04.2020 05:30
 
Ev 39 Nesttuntunnelen - Hopstunnelen, på strekningen Leirvik - Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet, utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Ev 39 Fløyfjellstunnelen, på strekningen Førde - Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Tirsdag fra 23:00 til 01:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 01:00
 
Ev 39 Eidsvågstunnelen, på strekningen Førde - Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 07.04.2020 22:00 Til: 07.04.2020 23:00
 
Ev 39 Glaskartunnelen - Selviktunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde, i retning mot Førde  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 07.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Ev 39 Eikås tunnel, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde, i retning mot Førde  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 08.04.2020 01:00 Til: 08.04.2020 04:00
 
Ev 39 Eikås tunnel, på strekningen Førde - Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 08.04.2020 03:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Ev 39 Klett - Orkanger, på strekningen Orkanger - Trondheim (Klett)  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag, mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 05.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 06:00
 
Ev 69 Skarsvåg - Nordkapp
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt.
Gjelder fra: 31.03.2020 08:57
 
Ev 75 Vardø - Kommagnes, på strekningen Vadsø - Vardø
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt i periodene: Alle dager fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 31.03.2020 klokken 12:34 til 12.04.2020 klokken 06:00.
Pga kommunale smitteverntiltak.
Gjelder fra: 31.03.2020 12:34 Til: 12.04.2020 06:00
 
Ev 134 Elgskauåstunnelen - Merraskottunnelen, på strekningen Røyken - Vassum  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Til: 16.04.2020 05:00
 
Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen - Vassum
Viken — Midlertidig stengt
Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn.
Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Til: 31.12.2020 18:00
 
Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen - Vassum
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Ev 134 Vassumtunnelen - Frogntunnelen, på strekningen Drammen - Vassum  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:00 Til: 07.04.2020 05:30
 
Ev 134 Vassumtunnelen - Frogntunnelen, på strekningen Drammen - Vassum  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Til: 16.04.2020 05:30
 
Rv 4 Sinsenkrysset - Kalbakkrysset, på strekningen Oslo (Sinsen) - Grua, i retning mot Grua  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 23.04.2020 20:00 Til: 24.04.2020 06:00
 
Rv 4 Kalbakkrysset - Sinsenkrysset, på strekningen Grua - Oslo (Sinsen), i retning mot Oslo (Sinsen)  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 21.04.2020 20:00 Til: 22.04.2020 06:00
 
Rv 4 Kalbakkrysset - Fossumkrysset, på strekningen Oslo (Sinsen) - Grua, i retning mot Grua  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 27.04.2020 22:00 Til: 28.04.2020 06:00
 
Rv 4 Fossumkrysset - Kalbakkrysset, på strekningen Grua - Oslo (Sinsen), i retning mot Oslo (Sinsen)  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 03.05.2020 20:00 Til: 04.05.2020 06:00
 
Rv 4 Fossumkrysset - Gjelleråsen, på strekningen Oslo (Sinsen) - Grua  
Oslo / Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 30.04.2020 20:00 Til: 01.05.2020 06:00
 
Rv 7 Sokna - Ørgenvika, på strekningen Gol - Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 20.04.2020 21:00 Til: 21.04.2020 06:00
 
Rv 13 Skjervet, på strekningen Skjervet bru  
Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 13.11.2019 13:50
 
Rv 15 Grasdaltunnelen - Ospelitunnelen, på strekningen Strynefjellet  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ingen omkjøringsmuligheter.
Gjelder fra: 14.04.2020 13:00 Til: 14.04.2020 16:00
 
Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss - Patterød  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 20.08.2020 00:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss - Patterød  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.06.2020 00:00 Til: 10.06.2020 05:30
 
Rv 36 Sjøormporten - Seljord, på strekningen Skien - Seljord  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 05.01.2020 23:59 Til: 30.04.2020 23:59
 
Rv 83 Sama - Seljestad, i Harstad kommune  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder Harstadåstunnelen.
Gjelder fra: 07.04.2020 20:00 Til: 08.04.2020 06:00
 
Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen Fredrikstad - Råde  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Til: 10.06.2020 05:30
 
Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen Fredrikstad - Råde  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Rv 150 Smestadtunnelen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 15.04.2020 06:00
 
Rv 150 Tåsentunnelen, på strekningen Smestad - Sinsen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.04.2020 22:00 Til: 14.04.2020 06:00
 
Rv 159 Karihaugen, avkjøring mot Ev 6, på strekningen Lillestrøm - Karihaugen, i retning mot Karihaugen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 29.04.2020 22:00 Til: 30.04.2020 06:00
 
Rv 162 Hammersborgtunnelen, avkjøring mot Kv 13125, på strekningen Hammersborgtunnelen, i retning mot øst  
Oslo — Midlertidig stengt
Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.11.2019 15:49 Til: 02.09.2020 00:00
 
Rv 282 Brakerøya, på strekningen Bangeløkka - Brakerøya  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av trafikkuhell.
Gjelder fra: 07.04.2020 00:22
 
Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Nygårdstangen - Beinastaden, i retning mot Beinastaden  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 07.04.2020 02:00 Til: 07.04.2020 03:00
 
Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 06.04.2020 23:59 Til: 07.04.2020 01:00
 
Rv 555 Nygårdtunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 07.04.2020 01:00 Til: 07.04.2020 02:00
 
Rv 580 Troldhaugstunnelen, på strekningen Flesland flyplass - Hopskrysset, i retning mot Hopskrysset  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 08.04.2020 02:30 Til: 08.04.2020 03:30
 
Rv 580 Troldhaugstunnelen, på strekningen Hopskrysset - Flesland flyplass, i retning mot Flesland flyplass  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 08.04.2020 02:00 Til: 08.04.2020 03:00
 
Rv 658 Ellingsøytunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Flatholmen - Ellingsøytunnelen, i retning mot Ellingsøytunnelen  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder Akslatunnelen.
Gjelder fra: 07.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Rv 706 Skansentunnelen, på strekningen Kroppanskogen - Rotvoll  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 08.04.2020 22:00 Til: 09.04.2020 06:00
 
Fv 13 Gaularfjell, på strekningen Dragsvik - Moskog  
Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Stengt mellom Langestølen og Mel Ny vurdering 7. april kl 12:00
Gjelder fra: 06.04.2020 12:02
 
Fv 44 Elvegata mellom Havneområdet og Olav Vs plass, i Sandnes kommune  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 06.01.2020 12:48 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 51 Gardli bom - Maurvangen bom, på strekningen Valdresflye  
Innlandet — Nattestengt
Nattestengt i periodene: Alle dager fra 20:00 til 08:00 (neste dag).
Gjelder fra: 05.04.2020 20:00 Til: 17.05.2020 08:00
 
Fv 53 Holsbruvatnet bom - Øvre Årdal bom, på strekningen Fodnes - Tyinkrysset  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 11:30, fra 11:45 til 13:15, fra 13:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00.
Arbeid ved Jåteli. Ikkje arbeid på høytidsdager.
Gjelder fra: 04.05.2020 07:00 Til: 23.12.2020 19:00
 
Fv 53 Holsbruvatnet bom - Øvre Årdal bom, på strekningen Fodnes - Tyinkrysset  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00, fra 09:30 til 15:30, fra 16:00 til 17:00 og fra 17:30 til 19:00.
Arbeid ved Jåteli.
Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Til: 30.04.2020 19:00
 
Fv 55 Sognefjellet  
Innlandet / Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Vegen er åpnet til Huldrehaug i påsken (sognasida).
Gjelder fra: 04.04.2020 09:29
 
Fv 63 Geiranger - Langvatn  
Innlandet / Møre og Romsdal — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 09.01.2020 11:42
 
Fv 63 Grønning, på strekningen Linge - Slettvikane bom  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras. Lokal omkjøring.
Gjelder fra: 09.01.2020 12:00
 
Fv 63 Trollstigen  
Møre og Romsdal — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 09.11.2019 13:31
 
Fv 98 Børselv - Kunes, på strekningen Lakselv - Tana  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av uvær.
Gjelder fra: 06.04.2020 21:12
 
Fv 98 Ifjordfjellet  
Troms og Finnmark — Kolonnekjøring
Kolonnekjøring på grunn av uvær.
Gjelder fra: 06.04.2020 21:39
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 27.05.2020 22:00 Til: 29.05.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 29.04.2020 22:00 Til: 01.05.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.10.2020 22:00 Til: 09.10.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.11.2020 22:00 Til: 06.11.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Til: 14.08.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 24.06.2020 22:00 Til: 26.06.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.09.2020 22:00 Til: 11.09.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Til: 10.06.2020 05:30
 
Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn - St. Croix  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring.
Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
 
Fv 130 Borge kirke - Begby, på strekningen Skjeberg - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 113 og Fv 1152.
Gjelder fra: 30.04.2020 18:00 Til: 04.05.2020 06:00
 
Fv 152 Ski, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 03.02.2020 13:00 Til: 11.01.2021 00:00
 
Fv 152 Rikåstunnelen, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.04.2020 22:00 Til: 14.04.2020 05:30
 
Fv 156 Ringnestunnelen, på strekningen Dalen - Nesoddtangen  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.04.2020 19:00 Til: 14.04.2020 06:00
 
Fv 158 Blåkollen tunnel, forbindelsesveg, på strekningen Kloppakrysset - Hvam  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Til: 16.04.2020 05:30
 
Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset - Lysakerelva (Oslo grense)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.04.2020 20:00 Til: 25.04.2020 05:30
 
Fv 184 Økelsrud, på strekningen Snekkersvea - Gaupen skole  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.02.2020 00:00 Til: 09.05.2020 00:00
 
Fv 212 Pellervika - Pellervika vegkryss, på strekningen Stavsjø - Brumunddal  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.01.2020 07:00 Til: 01.05.2020 23:59
 
Fv 222 Stange, på strekningen Tangen vegkryss - Hamar stasjon  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 00:00 Til: 01.07.2020 00:00
 
Fv 241 Hadelandsveien 166, i Ringerike kommune  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av trafikkuhell.
Gjelder fra: 02.04.2020 15:56
 
Fv 252 Tyin - Eidsbugarden  
Innlandet — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 13.11.2019 11:44
 
Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen  
Innlandet / Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 25.09.2019 11:49
 
Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen  
Innlandet / Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 25.09.2019 08:30
 
Fv 337 Brokke - Suleskard i Aust-Agder  
Agder — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 09.01.2020 11:55 Til: 20.05.2020 12:00
 
Fv 411 Laget - Bergendal, på strekningen Tvedestrand - Bosvik  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 27.03.2020 11:45 Til: 24.04.2020 20:00
 
Fv 456 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune, i retning mot øst  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Spesialtransport kan kontakte 175.
Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Til: 16.04.2020 06:00
 
Fv 471 Presteheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Oddernes  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 22.04.2020 01:15 Til: 22.04.2020 05:00
 
Fv 509 Bergeland tunnel, på strekningen Kiellandsmyr - Fiskepiren ferjekai  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.04.2020 20:00 Til: 16.04.2020 02:00
 
Fv 520 Breiborg - Røldal  
Rogaland / Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 09.01.2020 11:39
 
Fv 540 Løvstakkentunnelen, på strekningen Sandeidet - Gyldenpris  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 07.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Fv 558 Carl Konows gate mellom Tverrveien og Fyllingsveien, i Bergen kommune  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 12.01.2020 22:00 Til: 02.11.2020 00:00
 
Fv 562 Stongafjelltunnelen, på strekningen Storavatnet - Kjerrgarden  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:00 Til: 07.04.2020 02:00
 
Fv 584 Michael Krohns gate mellom Fyllingsdalsveien Vest og Fv558, i Bergen kommune  
Vestland — Midlertidig stengt
Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid.
Det vil i perioden ikke være mulig for de som kommer fra Solheimsviken/Michael Krohns gate å kjøre via fv 540 Løvstakktunnelen. De som kommer fra Damsgårdsiden og Tverrveien vil kunne kjøre Løvstakktunnelen
Gjelder fra: 02.03.2020 00:01 Til: 01.06.2020 23:59
 
Fv 588 Sydnestunnelen øst, på strekningen Møhlenpris - St.Pauls kirke  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 07.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Fv 589 Sydnestunnelen vest  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 07.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Fv 614 Breivika, på strekningen Grov - Stårheim  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 15.04.2020 23:00 Til: 16.04.2020 06:00
 
Fv 615 Rygg bru, på strekningen Storebru - Sandane  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter og stengt for kjøretøy med høyde større enn 4,4 meter.
Gjelder fra: 25.03.2020 07:00 Til: 09.07.2020 15:00
 
Fv 655 Norangsdalen, på strekningen Ørsta - Tryggestad  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras.
Gjelder fra: 31.03.2020 10:15
 
Fv 656 Magerholm - Øvre Glomset, på strekningen Magerholm - Valle  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med lengde større enn 15 meter. Anbefalt omkjøring via Ev 39.
Gjelder fra: 22.11.2019 15:20
 
Fv 660 Myklebostad - Eresfjord, på strekningen Åfarnes - Stubøen  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med lengde større enn 13,10 meter på grunn av vanskelige kjøreforhold.
Gjelder fra: 04.04.2020 16:00
 
Fv 715 Nordelva, på strekningen Ilsvika - Årgård  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.04.2020 18:00 Til: 20.04.2020 06:00
 
Fv 862 Skaland tunnel, på strekningen Straumsbotn - Brensholmen  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:15 (neste dag).
Gjennomslipp kl. 21:00-21:30, 23:00-23:30 og 01:00-01:15.
Gjelder fra: 15.03.2020 19:00 Til: 08.04.2020 06:15
 
Fv 883 Storfjelltunnelen, på strekningen Leirbotnvatn - Nyvoll  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjennomslipp kl. 22:30 og 03:00. Oddetallshelger jobbes det ikke natt til søndag og påfallende natt til mandag.
Gjelder fra: 12.03.2020 10:21 Til: 13.06.2020 06:00
 
Fv 886 Vintervollen - Grense Jakobselv  
Troms og Finnmark — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 12.11.2019 12:00
 
Fv 888 Bekkarfjord - Hopseidet  
Troms og Finnmark — Kolonnekjøring
Kolonnekjøring på grunn av uvær.
Gjelder fra: 06.04.2020 23:13
 
Fv 889 Snefjord - Havøysund  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Vegen stenger 21:00 i Snefjord og 22:00 i Havøysund.
Gjelder fra: 19.03.2020 21:00 Til: 15.04.2020 06:00
 
Fv 890 Kongsfjordfjellet  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Pga kommunale smitteverntiltak.
Gjelder fra: 01.04.2020 22:00 Til: 20.04.2020 06:00
 
Fv 890 Berlevåg - Kongsfjord  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av uvær.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:29
 
Fv 891 Båtsfjordfjellet  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Pga kommunale smitteverntiltak.
Gjelder fra: 01.04.2020 22:00 Til: 20.04.2020 06:00
 
Fv 987 Brokke - Suleskard i Vest-Agder  
Agder — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 09.01.2020 11:57 Til: 20.05.2020 12:00
 
Fv 1140 Svanekil, på strekningen Svanekil - Korshavn brygge  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Manuell dirigering via Fv 1136.
Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Til: 22.05.2020 15:00
 
Fv 1356 Alisenborg, på strekningen Alisenborg - Vestbykrysset  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn.
Gjelder fra: 02.10.2019 00:00 Til: 02.06.2020 00:00
 
Fv 1416 Ingiertunnelen, på strekningen Gjersjø - Kolbotn  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.04.2020 22:00 Til: 14.04.2020 05:30
 
Fv 1430 Nypefoss bru, på strekningen Vøyenenga - Nypefoss bru  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 17.03.2020 00:00 Til: 16.06.2020 00:00
 
Fv 1491 Aasgaardvegen, i Lillestrøm kommune  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn.
Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Til: 01.05.2020 00:00
 
Fv 1496 Frogner bru, på strekningen Kjellerholen - Grønvollkrysset  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 11.12.2019 16:47 Til: 01.12.2020 00:00
 
Fv 1533 Pedersløkka, på strekningen Sagdalen - Pedersløkka  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 16.03.2020 00:00 Til: 17.08.2020 00:00
 
Fv 1564 Henniskauvegen, i Ullensaker kommune  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn.
Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Til: 01.05.2020 00:00
 
Fv 1572 Tjennstangen - Gørtjennbekken, på strekningen Årnes - Bruneset  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn.
Gjelder fra: 20.03.2020 06:48 Til: 02.06.2020 00:00
 
Fv 1577 Bygdevegen, i Nes kommune  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn.
Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Til: 01.05.2020 00:00
 
Fv 1579 Husåsvegen, i Nes kommune  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn.
Gjelder fra: 16.03.2020 07:00 Til: 01.05.2020 00:00
 
Fv 1587 Eggumvegen, i Nes kommune  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn.
Gjelder fra: 17.03.2020 09:23
 
Fv 1646 Emma Hjort - Vøyenenga, på strekningen Emma Hjort - Vøyenenga  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 16.01.2020 13:53 Til: 01.02.2021 00:00
 
Fv 1832 Magnhild Landheims veg ved Chausseen, i Løten kommune  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Til: 31.05.2020 19:00
 
Fv 1852 Hias, på strekningen Gullkunrud - Stangebrua  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 17.04.2020 18:00 Til: 20.04.2020 06:00
 
Fv 1998 Kjerret - Riksgrensen  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Stengt også på svensk side.
Gjelder fra: 30.03.2020 14:20
 
Fv 2204 Friisvegen  
Innlandet — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 31.10.2019 15:36
 
Fv 2260 Vingelen, på strekningen Haugan - Nordvang  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av arrangement. Lokal omkjøring.
Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Til: 29.06.2020 00:00
 
Fv 2368 Mustadflåa - Gjøvik kirke, på strekningen Ås bru - Bråstadberget  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 10.02.2020 00:00 Til: 06.10.2020 00:00
 
Fv 2442 Værskei - Lenningen  
Innlandet — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 05.12.2019 02:04
 
Fv 2510 Sandvike, på strekningen Lome - Eidsbru  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av steinras.
Gjelder fra: 06.04.2020 20:31
 
Fv 2728 Doktor Hansteins gate, i Drammen kommune  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Kjøring til eiendommer er tillatt.
Gjelder fra: 16.03.2020 08:00 Til: 28.05.2020 17:00
 
Fv 2904 Austvoll II bru  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt.
for biltrafikk, åpen for gående og syklende.
Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
 
Fv 3002 Hovland, på strekningen Yttersø - Hovland rundkjøring  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 18.03.2020 11:26 Til: 08.04.2020 20:00
 
Fv 3078 Ormelet - Dalskilen, på strekningen Ormelet - Haug  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.10.2019 16:08 Til: 10.07.2020 16:00
 
Fv 3274 Sneltvedtvegen mellom nr 270 og nr 278, i Skien kommune  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.02.2020 07:00 Til: 01.05.2020 17:00
 
Fv 3430 Bittringsnatten bom - Svineroi bom, på strekningen Tuddal - Svineroi  
Vestfold og Telemark — Vinterstengt
Vinterstengt. Ventes åpnet 16.05.2020 klokken 12:00.
Gjelder fra: 30.03.2020 12:29
 
Fv 3514 Helle, på strekningen Helle - Gunnarsbo  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.01.2020 07:00 Til: 01.05.2020 00:00
 
Fv 3590 Rennebakken, på strekningen Elim - Rennebakken  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.01.2020 21:56 Til: 30.06.2020 15:00
 
Fv 3670 Lofthuskrysset - Borkedalen, i Lillesand kommune  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 29.11.2019 02:16 Til: 01.07.2020 23:59
 
Fv 3962 Toftelandsveien, på strekningen Toftelandsveien - Klepland  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Til: 30.04.2020 21:00
 
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Til: 31.08.2021 12:00
 
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt.
for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru.
Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
 
Fv 4224 Sirdal - Lysebotn  
Agder / Rogaland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 09.01.2020 11:35
 
Fv 4332 Vigrestad bru, på strekningen Hårr - Vigrestad bru  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 01.01.2020 00:00 Til: 01.08.2020 00:00
 
Fv 5239 Mustadvatnet nord - Klubbaneset, på strekningen Langebakken  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og fredag til søndag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 20.03.2020 07:00 Til: 26.04.2020 19:00
 
Fv 5248 Skiftesvika - Marikoven, på strekningen Marikoven - Folleseåsen  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:15 til 10:15 og fra 12:00 til 13:00.
Kan i tillegg bli stengt i perioder på 20 minutter Mandag til Fredag mellom 0700 og 21:00
Gjelder fra: 25.03.2020 09:15 Til: 31.12.2020 13:00
 
Fv 5312 Meland kirke, på strekningen Meland kirke - Moldekleiv  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Anbefalt omkjøring via Fv 5310.
Gjelder fra: 11.02.2020 09:00 Til: 08.04.2020 15:00
 
Fv 5312 Meland kirke, på strekningen Meland kirke - Moldekleiv  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Anbefalt omkjøring via Fv 5310.
Gjelder fra: 14.04.2020 09:00 Til: 27.04.2020 15:00
 
Fv 5348 Nordnesbakken ved Haugeveien, i Bergen kommune  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 30.03.2020 16:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 5442 Leinene bom - Hestfossen, på strekningen Matre - Bjordalen, Stordalsstølen - Bjordalen  
Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt. Ventes åpnet 1. mai.
Gjelder fra: 01.11.2019 00:00 Til: 01.05.2020 00:00
 
Fv 5627 Aurlandsfjellet  
Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 29.10.2019 11:57
 
Fv 5660 Gjerdviktunnelen, på strekningen Herland - Høyvika  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00.
Tunnelen er stengt i følgende tidsperioder: 07:00 - 08:20, 08:30 - 11:30, 12:00 - 14:15, 15:25 - 16:25, 17:00 - 19:00. Det vil bli opna for rutegåande trafikk.
Gjelder fra: 14.04.2020 07:00 Til: 28.05.2020 14:00
 
Fv 5974 Longva - Nogva, på strekningen Haram - Nogva  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 18.02.2020 11:08 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 6138 Driva - Vinnavollbrekka, på strekningen Driva - Vinnavollbrekka  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras.
Inntil videre.
Gjelder fra: 03.04.2020 09:06
 
Fv 6680 Storugla - Lysklett, på strekningen Moen - Sorgenfri  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder Amunddalen.
Gjelder fra: 01.04.2020 08:58 Til: 01.06.2020 00:00
 
Fv 6680 Tverreggen - Nidarvoll, på strekningen Moen - Sorgenfri  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Beboere på strekningen kan passere.
Gjelder fra: 23.03.2020 07:00 Til: 02.10.2020 00:00
 
Fv 6824 Haugen, forbindelsesveg, i Frosta kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 16:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.04.2020 07:00 Til: 07.04.2020 16:00
 
Fv 7104 Værum, på strekningen Måneset - Horven  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 07.04.2020 12:00 Til: 07.04.2020 13:00
 
Fv 7104 Horven, på strekningen Måneset - Horven  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 08.04.2020 08:00 Til: 08.04.2020 09:00
 
Fv 7126 Tverrbekken, på strekningen Klungvik - Værum  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 07.04.2020 08:00 Til: 07.04.2020 09:00
 
Fv 7370 Melfjordvegen, Melfjellet  
Nordland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 02.12.2019 10:00
 
Fv 7454 Slåttlia - Leirmoen, i Beiarn kommune  
Nordland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Omkjøring er skiltet via Steinåmoveien.
Gjelder fra: 09.01.2020 11:51
 
Fv 7742 Høgda - Ytre Aun  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av snøras.
Gjelder fra: 06.04.2020 23:40
 
Fv 7862 Grunnfarnes tunnel, i Senja kommune  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Åpent for trafikk fra kl. 21:30 til 22:30 og 02:00 til 03:00.
Gjelder fra: 07.03.2020 20:00 Til: 13.06.2020 06:00
 
Fv 7940 Arnøyhamn - Lauksundskaret, i Skjervøy kommune  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras.
Ny vurdering tirsdag kl. 08:00.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:30
 
Fv 7944 Nikkeby - Hellnes  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras.
Ny vurdering tirsdag kl. 10:00.
Gjelder fra: 06.04.2020 10:42
 
Fv 8014 Sør-Tverrfjord - Sandland, i Loppa kommune  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering klokken 17:00.
Tirsdag
Gjelder fra: 06.04.2020 22:01
 
Fv 8018 Tverrfjorden - Nuvsvåg  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras. Ny vurdering klokken 17:00.
Tirsdag.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:04
 
Fv 8100 Hamningbergvegen  
Troms og Finnmark — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 04.11.2019 13:43
 
Kv 1070 Aldalsvegen, i Volda kommune  
Møre og Romsdal — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 09.01.2020 11:58
 
Kv 1111 Homlung - Geiranger kyrkje, i Stranda kommune  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras.
Gjelder fra: 05.02.2020 09:00
 
Kv 1201 Statped Heimdal, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder innkjøring til Iver Haugans v.
Gjelder fra: 27.01.2020 15:27 Til: 26.06.2020 15:00
 
Kv 2130 Ossetra, i Eid kommune  
Vestland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 15.11.2019 10:58
 
Kv 2510 Gyldenløves gate mellom Båhus gate og Haldens gate, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.01.2020 07:00 Til: 15.05.2020 15:00
 
Kv 2530 Haldens gate mellom nr 29 og nr 23, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.01.2020 07:00 Til: 15.05.2020 15:00
 
Kv 3190 Killingskardet, i Tinn kommune  
Vestfold og Telemark — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 18.11.2019 18:00
 
Kv 4210 Ladeveien mellom Stiklestadveien og Stjørdalsveien, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 01.04.2020 10:04 Til: 10.07.2020 15:30
 
Kv 4800 Meteorvegen 5, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 27.02.2020 08:45 Til: 02.06.2020 00:00
 
Kv 5150 Stensboddingvegen, i Nes kommune  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 6 tonn.
Gjelder fra: 14.02.2020 08:00
 
Kv 7740 Åsveien skole - Sverresborg ungdomsskole, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 27.02.2020 08:47 Til: 02.08.2020 00:00
 
Kv 7770 Tyholtveien mellom Reidulvs gate og Asbjørnsens gate, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.11.2019 10:00
 
Kv 8650 Steinkjer - Steinkjerelva, i Steinkjer kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 24.02.2020 08:30 Til: 12.06.2020 15:00