VEGMELDINGER - Stengninger og kolonnekjøring (Sortert etter veg)
09.12.2019 kl. 19:35
Utskrift
 
VEGMELDINGER - Stengninger og kolonnekjøring
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 23.03.2020 22:00 Til: 24.03.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 17.02.2020 22:00 Til: 18.02.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Til: 09.06.2020 05:30
 
Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Til: 13.12.2019 05:30
 
Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Til: 11.12.2019 05:30
 
Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Til: 11.12.2019 06:00
 
Ev 6 Skarpsnotunnelen, på strekningen Hamar - Lillehammer  
Hedmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.11.2019 20:00 Til: 17.12.2019 00:00
 
Ev 6 Øyertunnelen, på strekningen Lillehammer - Otta
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for vogntog med lengde større enn 19,5 meter.
Gjelder fra: 09.12.2019 20:00 Til: 10.12.2019 06:00
 
Ev 6 Grillstadtunnelen  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.12.2019 23:00 Til: 10.12.2019 02:00
 
Ev 6 Illhøllia tunnel, på strekningen Mo i Rana - Fauske
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjennomslipp kl. 00:00, 03:00 og manuell dirigering med ventetid inntil 15 minutter mellom kl. 05:00-07:00. Jobbes ikke i oddetallshelger.
Gjelder fra: 01.12.2019 23:00 Til: 20.12.2019 07:00
 
Ev 6 Kannflogettunnelen - Gleflogettunnelen, på strekningen Fauske - Narvik
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Ett gjennomslipp fra hver side fra kl. 23:00, 00:15, 01:30, 02:45, 04:00 og 05:15.
Gjelder fra: 08.12.2019 19:56 Til: 10.12.2019 06:00
 
Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske - Narvik
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:45 til 04:20 (neste dag).
Gjennomslipp med ledebil fra kl. 01:00 til 01:20 Utrykningskjøretøy kontakter VTS ved behov. Vegen er åpen alle oddetallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. 19:00.
Gjelder fra: 04.12.2019 22:42 Til: 20.12.2019 04:20
 
Ev 6 Fagernestunnelen, i Narvik kommune  
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 18.12.2019 21:00 Til: 20.12.2019 06:00
 
Ev 6 Storlikolltunnelen - Karistrandtunnelen, i Narvik kommune
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Omkjøring via Ev 6 Rombaksveien.
Gjelder fra: 17.12.2019 21:00 Til: 18.12.2019 06:00
 
Ev 8 Tromsøysund tunnel, i Tromsø kommune
Troms — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Til: 14.12.2019 06:00
 
Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 30.11.2019 08:46 Til: 31.12.2019 05:30
 
Ev 16 Stalheim, forbindelsesveg, på strekningen Stalheim - Nærøydalselva bru  
Hordaland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder gamleveien om Stalheimskleivane.
Gjelder fra: 01.11.2019 06:00
 
Ev 16 Nærøydalselva bru, på strekningen Voss - Lærdal
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras. Anbefalt omkjøring via Ev 39 og Rv 7.
Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Til: 11.12.2019 06:00
 
Ev 16 Gudvangatunnelen - Flenjatunnelen, på strekningen Voss - Lærdal  
Sogn og Fjordane — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med høyde større enn 4,2 meter.
Gjelder fra: 11.10.2019 16:53 Til: 06.07.2020 00:00
 
Ev 16 Franzefoss, avkjøring mot Emma Hjort, på strekningen Sandvika - Hønefoss, i retning mot Hønefoss  
Akershus — Midlertidig stengt
Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 07:00 Til: 20.12.2019 19:00
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Til: 13.12.2019 05:30
 
Ev 18 [92] Sømkrysset, påkjøringsveg, på strekningen Arendal - Kristiansand, i retning mot Kristiansand  
Vest-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 08.05.2017 12:00 Til: 01.05.2020 12:00
 
Ev 18 [78] Spedalenkrysset - [79] Biekrysset, på strekningen Kristiansand - Arendal  
Aust-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Til: 10.12.2019 05:00
 
Ev 18 [75] Rannekleivkrysset - [78] Spedalenkrysset, på strekningen Kristiansand - Arendal  
Aust-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Til: 11.12.2019 06:00
 
Ev 18 Lysakerlokket tunnel, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga)  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 11.12.2019 00:30 Til: 11.12.2019 05:30
 
Ev 39 Røysgårdsletta - Fedaheitunnelen, på strekningen Mandal - Flekkefjord  
Vest-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Trafikk fra Farsund er skiltet via FV465 og FV4090. Denne veien er ikke egnet for tungtrafikk, høydebegrensning er 4,2m.
Gjelder fra: 01.11.2019 12:36 Til: 16.12.2019 00:00
 
Ev 39 Sandve, avkjøringsveg, på strekningen Stavanger - Flekkefjord, i retning mot Flekkefjord  
Rogaland — Midlertidig stengt
Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 10.12.2019 05:00
 
Ev 39 Vågsbygdporten, i Kristiansand kommune  
Vest-Agder — Midlertidig stengt
Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 11.12.2019 06:00
 
Ev 39 Vesterveientunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot sør  
Vest-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 12.12.2019 00:30 Til: 12.12.2019 05:30
 
Ev 39 Nesttuntunnelen - Hopstunnelen, på strekningen Leirvik - Bergen (Nygårdstangen)  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 07.12.2019 07:36 Til: 16.12.2019 05:30
 
Ev 39 Fløyfjellstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde, i retning mot Førde  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Til: 13.12.2019 05:30
 
Ev 39 Eidsvågstunnelen, på strekningen Førde - Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen)  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 11.12.2019 04:30 Til: 11.12.2019 05:30
 
Ev 39 Eidsvågstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde, i retning mot Førde  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 02:00 til 03:30. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 13.12.2019 03:30
 
Ev 39 Glaskartunnelen - Selviktunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde, i retning mot Førde  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 12.12.2019 23:59 Til: 13.12.2019 03:00
 
Ev 39 Glaskartunnelen - Selviktunnelen, på strekningen Førde - Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen)  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Til: 11.12.2019 05:30
 
Ev 39 Eikås tunnel, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Stengt i en retning om gangen.
Gjelder fra: 11.12.2019 02:00 Til: 11.12.2019 05:30
 
Ev 39 Blindheimstunnelen, på strekningen Blindheimstunnelen  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.12.2019 22:30 Til: 11.12.2019 02:30
 
Ev 39 Moatunnelen, på strekningen Volda - Ålesund  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 11.12.2019 02:30 Til: 11.12.2019 06:30
 
Ev 69 Skarsvåg - Nordkapp  
Finnmark — Kolonnekjøring
Kolonnekjøring.
Fra Skarsvåg kl. 11:00, 12:00 og 19:30. Fra Nordkapp kl. 13:00, 13:45 og 21:45.
Gjelder fra: 07.12.2019 08:18
 
Ev 134 Strømsåstunnelen, i Drammen kommune  
Buskerud — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Til: 11.12.2019 05:00
 
Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen - Vassum
Akershus / Buskerud — Midlertidig stengt
Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00. For kjøretøy med totalvekt over 32 tonn og vogntog med totalvekt over 32 tonn.
Gjelder fra: 24.01.2019 07:00 Til: 31.12.2019 18:00
 
Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen - Vassum
Akershus / Buskerud — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 18.11.2019 22:00 Til: 13.12.2019 05:30
 
Ev 134 Frogntunnelen - Vassumtunnelen, på strekningen Drammen - Vassum  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 11.12.2019 22:00 Til: 12.12.2019 05:30
 
Rv 4 Nygard - Gjøvik rutebilstasjon, på strekningen Roa - Gjøvik  
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 12.12.2019 23:00 Til: 13.12.2019 04:00
 
Rv 7 Ørgenvika - Lomvika, avkjøringsveg, i Buskerud fylke  
Buskerud — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Til: 10.12.2019 06:00
 
Rv 13 Skjervet, på strekningen Skjervet bru  
Hordaland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 13.11.2019 13:50
 
Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss - Patterød  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 20.08.2020 00:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss - Patterød  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 25.03.2020 00:00 Til: 25.03.2020 05:30
 
Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss - Patterød  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.06.2020 00:00 Til: 10.06.2020 05:30
 
Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss - Patterød  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.02.2020 00:00 Til: 19.02.2020 05:30
 
Rv 80 Ferjestrekningen Bodø-Røst, på strekningen Bodø - Røst
Nordland — Midlertidig stengt
Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær.
Gjelder B-ruta MF Værøy, avgang fra Bodø kl. 16:00 til Værøy og Røst.
Gjelder fra: 09.12.2019 13:58 Til: 10.12.2019 00:00
 
Rv 80 Bodøtunnelen, på strekningen Bodø - Fauske  
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Omkjøring via gamle Rv 80.
Gjelder fra: 12.12.2019 22:00 Til: 13.12.2019 06:00
 
Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen St. Hansfjelltunnelen  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 18.02.2020 21:00 Til: 19.02.2020 05:30
 
Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen Fredrikstad - Råde  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen Fredrikstad - Råde  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Til: 10.06.2020 05:30
 
Rv 110 St. Hansfjelltunnelen  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 24.03.2020 21:00 Til: 25.03.2020 05:30
 
Rv 162 Hammersborgtunnelen, avkjøring mot Kv 13125, på strekningen Hammersborgtunnelen, i retning mot øst  
Oslo — Midlertidig stengt
Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.11.2019 15:49 Til: 02.09.2020 00:00
 
Rv 555 Kolltveittunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 13.12.2019 05:30
 
Rv 555 Harafjelltunnelen - Kipletunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 12.12.2019 00:30 Til: 12.12.2019 02:00
 
Rv 555 Lyderhornstunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 12.12.2019 02:00 Til: 12.12.2019 03:00
 
Rv 555 Lyderhornstunnelen, på strekningen Nygårdstangen - Beinastaden, i retning mot Beinastaden  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 23:00 til 24:00. Torsdag fra 03:00 til 04:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 23:00 Til: 12.12.2019 04:00
 
Rv 555 Lianakktunnelen, på strekningen Nygårdstangen - Beinastaden, i retning mot Beinastaden  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 02:00 Til: 10.12.2019 03:30
 
Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Nygårdstangen - Beinastaden, i retning mot Beinastaden  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 23:59 til 03:30 (neste dag). Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 23:59 Til: 13.12.2019 05:30
 
Rv 555 Damsgårdtunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 10.12.2019 01:00
 
Rv 555 Nygårdtunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 01:00 til 04:00. Onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 01:00 Til: 12.12.2019 05:30
 
Rv 555 Nygårdtunnelen, på strekningen Nygårdstangen - Beinastaden, i retning mot Beinastaden  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 11.12.2019 05:30
 
Rv 580 Troldhaugtunnelen, på strekningen Flesland flyplass - Hopskrysset, i retning mot Hopskrysset  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag fra 02:30 til 05:30. Fredag fra 03:00 til 05:30. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 12.12.2019 02:30 Til: 13.12.2019 05:30
 
Rv 580 Troldhaugtunnelen, på strekningen Hopskrysset - Flesland flyplass, i retning mot Flesland flyplass  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 13.12.2019 02:00 Til: 13.12.2019 03:30
 
Rv 658 Ellingsøytunnelen - Flatholmen  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 01:00 Til: 10.12.2019 06:00
 
Rv 706 Stavnetunnelen, på strekningen Kroppanskogen - Rotvoll  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 13.12.2019 06:00
 
Rv 706 Marienborgtunnelen, på strekningen Kroppanskogen - Rotvoll  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 13.12.2019 06:00
 
Rv 706 Ilsviktunnelen, på strekningen Kroppanskogen - Rotvoll  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 13.12.2019 06:00
 
Rv 706 Strindheimtunnelen, på strekningen Kroppanskogen - Rotvoll  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 12.12.2019 06:00
 
Fv 13 Gaularfjell, på strekningen Dragsvik - Moskog  
Sogn og Fjordane — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 09.12.2019 09:27
 
Fv 17 Korsen, på strekningen Steinkjer - Namsos  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av bilberging.
Gjelder fra: 09.12.2019 19:28
 
Fv 17 Ferjestrekningen Kilboghavn-Jektvik, på strekningen Nesna - Kilboghavn  
Nordland — Midlertidig stengt
Fergesambandet er innstilt på grunn av sterk vind.
Gjelder fra: 09.12.2019 19:10
 
Fv 27 Spidsbergseter bom - Muen (Hedmark grense), på strekningen Venabygdsfjellet i Oppland  
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 07:00.
Gjelder fra: 09.12.2019 20:00
 
Fv 27 Muen (Oppland grense) - Gunstadseter bom, på strekningen Venabygdsfjellet i Hedmark  
Hedmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokken 07:00.
Gjelder fra: 09.12.2019 20:00
 
Fv 33 Tonsåsen - Onsrud, på strekningen Gjøvik - Bjørgo  
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 251 og Fv 2444. Ventes åpnet i løpet av natten.
Gjelder fra: 09.12.2019 16:39 Til: 10.12.2019 14:00
 
Fv 51 Gardli bom - Maurvangen bom, på strekningen Valdresflye  
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av uvær. Blir ikke åpnet i dag.
Gjelder fra: 09.12.2019 11:48
 
Fv 53 Holsbruvatnet bom - Øvre Årdal bom, på strekningen Fodnes - Tyinosen (Oppland grense)  
Sogn og Fjordane — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 53 og Ev 16.
Gjelder fra: 25.11.2019 07:05 Til: 15.12.2019 19:00
 
Fv 55 Sognefjellet i Sogn og Fjordane  
Sogn og Fjordane — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 06.12.2019 09:52
 
Fv 55 Sognefjellet i Oppland  
Oppland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 06.12.2019 09:53
 
Fv 57 Lyngfjelltunnelen, på strekningen Knarvik - Sløvåg  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:45 til 05:45 (neste dag). Manuell dirigering via Fv 5466.
Utrykningskjøretøy må bruke omkjøringsveg.
Gjelder fra: 08.12.2019 19:45 Til: 01.01.2020 05:45
 
Fv 60 Dregebrua, på strekningen Strandafjellet  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av trafikkuhell.
Gjelder fra: 09.12.2019 17:21
 
Fv 63 Geiranger - Langvatn i Oppland  
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold.
Gjelder fra: 28.11.2019 22:00
 
Fv 63 Geiranger - Langvatn i Møre og Romsdal  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold.
Gjelder fra: 28.11.2019 22:00
 
Fv 63 Trollstigen  
Møre og Romsdal — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 09.11.2019 13:31
 
Fv 79 Sagelv bru, på strekningen Norheimssund - Vassenden  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 28.10.2019 17:54 Til: 20.12.2019 00:00
 
Fv 79 Folkedal bru, på strekningen Norheimssund - Vassenden  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,5 meter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Ev 16.
Gjelder fra: 11.11.2019 07:00 Til: 19.12.2019 17:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 18.02.2020 21:00 Til: 19.02.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.06.2020 21:00 Til: 10.06.2020 05:30
 
Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn - St. Croix  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring.
Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
 
Fv 152 Rikåstunnelen, på strekningen Måna - Mastemyr  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 10.12.2019 05:30
 
Fv 156 Ringnestunnelen, på strekningen Dalen - Nesoddtangen  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 19:00 Til: 10.12.2019 06:00
 
Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset - Lysakerelva (Oslo grense)  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Til: 11.12.2019 06:00
 
Fv 178 Gjestad - Døli østre, i Ullensaker kommune, i retning mot Døli østre  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring.
Gjelder fra: 22.10.2019 07:00 Til: 03.01.2020 19:00
 
Fv 222 Stange, på strekningen Tangen vegkryss - Hamar stasjon  
Hedmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 00:00 Til: 01.07.2020 00:00
 
Fv 252 Tyin - Eidsbugarden  
Oppland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 13.11.2019 11:44
 
Fv 258 Videsæter bom - Langvatnet (Oppland grense), på strekningen Gamle Strynefjellsvegen i Sogn og Fjordane  
Sogn og Fjordane — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 25.09.2019 08:37
 
Fv 258 Gamle Strynefjellsvegen i Oppland  
Oppland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 25.09.2019 08:30
 
Fv 301 Kong Frederik Vs gate mellom nr 2 og nr 12, forbindelsesveg, i Larvik kommune  
Vestfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 11.11.2019 07:00 Til: 20.12.2019 16:00
 
Fv 337 Brokke - Suleskard i Aust-Agder  
Aust-Agder — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 06.11.2019 10:38 Til: 20.05.2020 12:00
 
Fv 356 Porsgrunntunnelen, på strekningen Straume - Vallermyrene  
Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.12.2019 08:00 Til: 10.12.2019 12:00
 
Fv 356 Bånnåsen bru, på strekningen Porsgrunntunnelen, i retning mot øst  
Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 10.12.2019 01:00
 
Fv 410 Blødekjærtunnelen, forbindelsesveg, i Arendal kommune  
Aust-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Til: 10.12.2019 02:00
 
Fv 411 Bergendal - Laget, på strekningen Tvedestrand - Bosvik  
Aust-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Kjøring til eiendom tillates.
Gjelder fra: 18.09.2019 15:00 Til: 21.12.2019 00:00
 
Fv 456 Vågsbygdporten, på strekningen Tangvall - Hannevika  
Vest-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 11.12.2019 06:00
 
Fv 509 Bergeland tunnel, på strekningen Kiellandsmyr - Fiskepiren ferjekai  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 20:00 Til: 11.12.2019 06:00
 
Fv 513 Sagi bru, på strekningen Skjoldastraumen - Smedsvik  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3 meter.
Gjelder fra: 30.10.2019 07:00 Til: 31.12.2019 07:00
 
Fv 519 Eidssund ferjekai, på ferjestrekningen Halsnøya-Eidssund  
Rogaland — Midlertidig stengt
Fergesambandet er stengt for biler på grunn av vedlikeholdsarbeid på fergekai. Passasjertrafikken går som normalt.
Gjelder fra: 11.12.2019 21:10 Til: 12.12.2019 06:00
 
Fv 520 Hellandsbygd - Breiborg  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av uvær.
Gjelder fra: 05.12.2019 11:07
 
Fv 520 Breiborg - Røldal i Hordaland  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av uvær.
Gjelder fra: 05.12.2019 11:09
 
Fv 557 Knappetunnelen, på strekningen Liavatnet - Birkelandskrysset, i retning mot Birkelandskrysset  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag fra 02:00 til 05:30. Onsdag fra 22:00 til 24:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 02:00 Til: 10.12.2019 05:30
 
Fv 557 Knappetunnelen, på strekningen Birkelandskrysset - Liavatnet, i retning mot Liavatnet  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 22:00 til 02:00 (neste dag). Torsdag fra 00:01 til 02:00 og fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 13.12.2019 05:30
 
Fv 558 Carl Konows gate mellom Tverrveien og Fyllingsveien, i Bergen kommune  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Stengt retning mot Kringsjå. Trafikk fra Kringsjå mot Gyldenpris går som normalt
Gjelder fra: 28.10.2019 21:21 Til: 01.01.2020 00:00
 
Fv 567 Borgotunnelen, på strekningen Borgotunnelen  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Til: 11.12.2019 03:00
 
Fv 570 Risnes bru, på strekningen Odnåstjørna - Steine (Sogn og Fjordane grense)  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 5436 og Fv 5438. Utrykningskjøretøy kan passere.
Maks begrensning på omkjøringsveg er BK T8 / 40 tonn og lengdebegrensning er 12,4 meter.
Gjelder fra: 10.12.2019 08:00 Til: 10.12.2019 23:00
 
Fv 588 Sydnestunnelen, på strekningen Sydnestunnelen øst  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 03:00 Til: 10.12.2019 05:30
 
Fv 606 Ferjestrekningen Losna-Krakhella, forbindelsesveg, på strekningen Losna - Krakhella  
Sogn og Fjordane — Midlertidig stengt
Fergesambandet er innstilt på grunn av uvær.
Gjelder fra: 08.12.2019 10:44
 
Fv 655 Norangsdalen, på strekningen Ørsta - Tryggestad  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras.
Stengt ved Skylstad og Fivelstad.
Gjelder fra: 03.12.2019 08:03
 
Fv 656 Magerholm - Øvre Glomset, på strekningen Magerholm - Valle  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med lengde større enn 15 meter. Anbefalt omkjøring via Ev 39.
Gjelder fra: 22.11.2019 15:20
 
Fv 715 Straumholbrua, på strekningen Ilsvika - Årgård  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 12:00 Til: 10.12.2019 13:00
 
Fv 723 Gartnesvika, på strekningen Åfjord - Stokkøya  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av jordras. Lokal omkjøring.
Lastebil med henger og vogntog må ringe 175 for nærmere info.
Gjelder fra: 14.10.2019 21:43
 
Fv 862 Skaland tunnel, på strekningen Straumsbotn - Brensholmen  
Troms — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag).
Gjennomslipp kl 21:00 til 21:30, 23:00 til 23:30 og 01:00 til 01:15.
Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Til: 20.12.2019 07:00
 
Fv 862 Sentrumstangenten tunnel, forbindelsesveg, i Tromsø kommune  
Troms — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av arrangement.
Gjelder også Langnestunnelen.
Gjelder fra: 04.01.2020 14:30 Til: 04.01.2020 18:00
 
Fv 862 Langnestunnelen, i Tromsø kommune  
Troms — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 10.12.2019 21:00 Til: 11.12.2019 06:00
 
Fv 862 Breivik tunnel, i Tromsø kommune  
Troms — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 09.12.2019 21:00 Til: 10.12.2019 06:00
 
Fv 868 Pollfjellet tunnel, på strekningen Oteren - Lyngseidet  
Troms — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til fredag 24:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Ett gjennomslipp fra hver side fra kl. 06:20, 08:25, 11:40, 15:00, 16:00, 17:10, 18:45, og 22:30. Se egen melding for helg.
Gjelder fra: 02.12.2019 00:00 Til: 01.01.2020 00:00
 
Fv 868 Pollfjellet tunnel, på strekningen Oteren - Lyngseidet  
Troms — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Lørdag fra 00:00 til søndag 24:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Ett gjennomslipp fra hver side på lørdager kl. 06:30, 09:30, 12:30, 15:30, 18:30 og 21:30. Søndager kl. 03:00, 06:30, 09:30, 12:30, 15:15, 17:10, 19:30 og 21:20. Se egen melding for hverdager.
Gjelder fra: 16.11.2019 00:00 Til: 30.12.2019 00:00
 
Fv 886 Vintervollen - Grense Jakobselv  
Finnmark — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 12.11.2019 12:00
 
Fv 889 Snefjord - Havøysund  
Finnmark — Kolonnekjøring
Kolonnekjøring på grunn av uvær.
Første kolonne går fra Snefjord kl. 18:15.
Gjelder fra: 09.12.2019 17:45
 
Fv 987 Brokke - Suleskard i Vest-Agder  
Vest-Agder — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 06.11.2019 10:38 Til: 20.05.2020 12:00
 
Fv 1356 Alisenborg, på strekningen Alisenborg - Vestbykrysset  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet for kjøretøy med totalvekt under 3,5 tonn.
Gjelder fra: 02.10.2019 00:00 Til: 02.06.2020 00:00
 
Fv 1375 Siggerud, på strekningen Snipetjernet - Siggerud  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 18:30 Til: 10.12.2019 06:00
 
Fv 1416 Ingiertunnelen, på strekningen Gjersjø - Kolbotn  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2019 22:00 Til: 10.12.2019 05:30
 
Fv 1424 Billingstad, på strekningen Holmen - Sentralkr  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.11.2019 07:00 Til: 19.12.2019 19:00
 
Fv 1602 Byrydstua - Hurdal torg, på strekningen Hurdal torg - Byrudstua  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av arrangement.
Gjelder VM spark
Gjelder fra: 05.02.2020 17:00 Til: 09.02.2020 12:00
 
Fv 1648 Vesttunnelen, på strekningen Birkheim - Sandviksbukta  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.12.2019 22:00 Til: 11.12.2019 05:30
 
Fv 1772 Hamar stadion, på strekningen Hamar stadion - Andr. Pedersens gate V  
Hedmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 06.11.2019 14:15 Til: 01.01.2020 00:00
 
Fv 1788 Ringsaker folkehøgskole - Ringsaker kirke, på strekningen Tingvang - Tandestua  
Hedmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 14.08.2019 00:00 Til: 02.01.2020 00:00
 
Fv 1808 Nystuen - Rogstad, på strekningen Skjeset - Ebru  
Hedmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 31.10.2019 09:54 Til: 21.12.2019 00:00
 
Fv 1828 Tomter - Kvernhusløkka, på strekningen Høllingstad - Kvernhusløkka  
Hedmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.11.2019 06:53 Til: 20.12.2019 20:00
 
Fv 1832 Magnhild Landheims veg ved Chausseen, i Løten kommune  
Hedmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.02.2019 07:00 Til: 31.05.2020 19:00
 
Fv 2204 Friisvegen  
Oppland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 31.10.2019 15:36
 
Fv 2442 Værskei - Lenningen  
Oppland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 05.12.2019 02:04
 
Fv 2446 Liagrendvegen, i Sør-Aurdal kommune  
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 13:00. Omkjøring er skiltet, rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 11.11.2019 07:00 Til: 31.12.2019 21:00
 
Fv 2614 Ola Dahls gate ved Selsvegen, i Sel kommune  
Oppland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 16.09.2019 00:00 Til: 16.12.2019 00:00
 
Fv 2814 Imingfjell, Gavlen - Imingfjell turistheim  
Buskerud — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 01.12.2019 10:35
 
Fv 2904 Austvoll II bru  
Buskerud — Midlertidig stengt
Stengt.
for biltrafikk, åpen for gående og syklende.
Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
 
Fv 2966 Storemåsen - Malgrimbukta, på strekningen Brunlaveien - Larvikveien  
Vestfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 16.10.2019 07:00 Til: 07.02.2020 15:00
 
Fv 3078 Ormelet - Dalskilen, på strekningen Ormelet - Haug  
Vestfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.10.2019 16:08 Til: 10.07.2020 16:00
 
Fv 3430 Bittringsnatten bom - Svineroi bom, på strekningen Tuddal - Svineroi  
Telemark — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 20.11.2019 10:00
 
Fv 3514 Helle, på strekningen Helle - Gunnarsbo  
Aust-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 29.04.2019 07:00 Til: 01.01.2020 00:00
 
Fv 3564 Revesandveien mellom nr 299 og nr 317, i Arendal kommune  
Aust-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:45 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 04.11.2019 22:45 Til: 27.12.2019 06:00
 
Fv 3574 Vågsnes - Nissedal, på strekningen Nissedal - Vågsnes  
Aust-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.10.2019 15:57 Til: 22.12.2019 14:00
 
Fv 3670 Lofthuskrysset - Borkedalen, i Lillesand kommune  
Aust-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 29.11.2019 02:16 Til: 01.07.2020 23:59
 
Fv 3670 Oddekleiva 10, i Lillesand kommune, i retning mot sør  
Aust-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 20.11.2019 15:43 Til: 20.12.2019 23:59
 
Fv 3962 Toftelandsveien, på strekningen Toftelandsveien - Klepland  
Vest-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Til: 30.04.2020 21:00
 
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune  
Vest-Agder — Midlertidig stengt
Stengt.
for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru.
Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
 
Fv 4224 Sirdal - Lysebotn, Vardeheii - Lysebotn  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av uvær.
Gjelder fra: 07.12.2019 13:34
 
Fv 4224 Sirdal - Lysebotn, Sirekrok - Vardeheii  
Rogaland / Vest-Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av uvær.
Gjelder fra: 07.12.2019 13:31
 
Fv 4332 Rundvegen mellom Storagrønå og Søra Subagata, i Hå kommune  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.10.2019 18:28 Til: 01.01.2020 00:00
 
Fv 4332 Vigrestad bru, på strekningen Hårr - Vigrestad bru  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 20.11.2019 15:52 Til: 31.03.2020 20:00
 
Fv 4352 Dysjalandsvegen mellom Møllevegen og Skreddarvegen, i Hå kommune  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Utrykningskjøretøy kan ikke passere. Info finnes på Hå kommune sine nettsider.
Gjelder fra: 28.10.2019 19:58 Til: 20.12.2019 15:00
 
Fv 4780 Førland, på strekningen Bustø - Krabbatveit  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Anbefalt omkjøring via Ev 39. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere.
Kjøring til privat eiendom er tillatt.
Gjelder fra: 28.10.2019 15:25 Til: 30.04.2020 14:00
 
Fv 5278 Hjelme kyrkje, på strekningen Alvøyni - Hellesøy  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.10.2019 19:48 Til: 01.05.2020 00:00
 
Fv 5314 Melandsvegen ved Rosslandsvegen, i Meland kommune  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00. Anbefalt omkjøring via Fv 5308.
Gjelder fra: 29.10.2019 09:00 Til: 20.12.2019 15:00
 
Fv 5328 Kanalveien mellom nr 88 og nr 90, i Bergen kommune  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 28.10.2019 20:01 Til: 01.01.2020 00:00
 
Fv 5374 Brakanes - Osa, på strekningen Brakanas - Osa  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av steinras.
Gjelder fra: 09.12.2019 13:43
 
Fv 5404 Framnes - Haugsvik  
Hordaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 14:00.
Stengt for gjennomkøyring.
Gjelder fra: 29.10.2019 08:30 Til: 31.12.2019 14:00
 
Fv 5442 Leinene bom - Hestfossen, på strekningen Matre - Bjordalen, Stordalsstølen - Bjordalen  
Sogn og Fjordane — Vinterstengt
Vinterstengt. Ventes åpnet 1. mai.
Gjelder fra: 01.11.2019 00:00 Til: 01.05.2020 00:00
 
Fv 5627 Aurlandsfjellet  
Sogn og Fjordane — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 29.10.2019 11:57
 
Fv 5722 Mindresunde - Flo, på strekningen Storesunde - Flo  
Sogn og Fjordane — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 22:30 og fra 23:30 til 02:00 (neste dag).
Gjelder fra: 30.10.2019 14:13 Til: 20.12.2019 02:00
 
Fv 5744 Fossebakken - Navelsaker  
Sogn og Fjordane — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 08:20 til 11:30, fra 12:00 til 14:50 og fra 15:00 til 16:00. Onsdag fra 08:20 til 11:00 og fra 12:00 til 14:50.
Gjelder fra: 06.12.2019 08:20 Til: 19.12.2019 16:00
 
Fv 6384 Hermstad, på strekningen Tunge - Fagerlia  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Gjelder fra 09.12.2019 klokken 08:00 til 13.12.2019 klokken 15:00.
Gjelder fra: 09.12.2019 08:00 Til: 13.12.2019 15:00
 
Fv 6680 Storugla - Lysklett, på strekningen Moen - Sorgenfri  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder Amunddalen.
Gjelder fra: 28.10.2019 07:00 Til: 21.03.2020 00:00
 
Fv 6686 Tillerbyen, på strekningen Sandmoen - Kroppanmarka, i retning mot Kroppanmarka  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Stengt mellom krysset John Aaes veg og krysset ved Shell.
Gjelder fra: 28.11.2019 09:00
 
Fv 7104 Blåvatnet, på strekningen Måneset - Horven  
Trøndelag — Åpen for trafikk
Åpen for trafikk.
Gjelder fra: 09.12.2019 18:41
 
Fv 7370 Melfjordvegen  
Nordland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 02.12.2019 10:06
 
Fv 7370 Sagelv bru, på strekningen Storesteinlia - Melfjord  
Nordland — Åpen for trafikk
Åpen for trafikk.
Gjelder fra: 07.12.2019 08:00 Til: 13.12.2019 20:00
 
Fv 7454 Heggmo - Leirmoen, i Beiarn kommune  
Nordland — Vinterstengt
Vinterstengt.
Omkjøring er skiltet via Steinåmoveien.
Gjelder fra: 03.12.2019 12:45
 
Fv 7884 Ørnfjordtunnelen - Fjordgårdtunnelen, på strekningen Mefjordaksla - Fjordgård  
Troms — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjennomslipp kl. 22:00-23:00 og 02:30-03:00
Gjelder fra: 03.12.2019 19:00 Til: 15.12.2019 06:00
 
Fv 8100 Hamningbergvegen  
Finnmark — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 04.11.2019 13:43
 
Kv 1070 Aldalsvegen, i Volda kommune  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt.
Gjelder fra: 14.11.2019 11:24
 
Kv 2130 Ossetra, i Eid kommune  
Sogn og Fjordane — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 15.11.2019 10:58
 
Kv 3180 Trones bruk, i Verdal kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 20.11.2019 08:00 Til: 20.12.2019 18:00
 
Kv 3190 Killingskardet, i Tinn kommune  
Telemark — Vinterstengt
Vinterstengt.
Gjelder fra: 18.11.2019 18:00
 
Kv 6865 Smistadvegen 19, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.06.2019 07:00 Til: 31.12.2019 23:59
 
Kv 7770 Tyholtveien mellom Reidulvs gate og Asbjørnsens gate, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.11.2019 10:00