VEGMELDINGER - Stengninger og kolonnekjøring (Sortert etter veg)
11.07.2020 kl. 16:43
Utskrift
 
VEGMELDINGER - Stengninger og kolonnekjøring
 
Stavanger kommune  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder Rv 13 Hundvågtunnelen østgående løp.
Gjelder fra: 13.07.2020 22:00 Til: 15.07.2020 06:00
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 08.09.2020 22:00 Til: 09.09.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Til: 02.12.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 04.08.2020 22:00 Til: 05.08.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Til: 07.10.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 03.11.2020 22:00 Til: 04.11.2020 05:30
 
Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Operatunnelen under Svartdalen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.07.2020 22:00 Til: 15.07.2020 06:00
 
Ev 6 [77] Mjøsbrua, på strekningen Hamar - Lillehammer  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 09.08.2020 22:00 Til: 21.08.2020 06:00
 
Ev 6 Skarpsnotunnelen - [76] Moelv, på strekningen Hamar - Lillehammer
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Forsinkelser må forventes.
Gjelder fra: 16.06.2020 07:00 Til: 14.08.2020 00:00
 
Ev 6 Øyertunnelen, på strekningen Lillehammer - Otta  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 3 for kjøretøy med lengde større enn 19,5 meter. Anbefalt omkjøring via Fv 2522 for personbiler.
Gjelder fra: 30.07.2020 20:00 Til: 31.07.2020 06:00
 
Ev 6 Skjerdingstad, påkjøring mot Oppdal, påkjøringsfelt, på strekningen Trondheim (Sluppen) - Oppdal, i retning mot Oppdal  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 12.05.2020 12:21 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 6 Skjerdingstad, avkjøring mot Trondheim (Sluppen), avkjøringsfelt, på strekningen Oppdal - Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen)  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 12.05.2020 12:25 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 6 [28] Melhus, avkjøring mot Fv 708, på strekningen Trondheim (Sluppen) - Oppdal, i retning mot Oppdal  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 18.06.2020 06:00
 
Ev 6 [28] Melhus, påkjøring mot Ev 6, på strekningen Oppdal - Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen)  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 18.06.2020 06:00
 
Ev 6 Helltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) - Stjørdal (Værnes)  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 13.07.2020 22:00 Til: 14.07.2020 06:00
 
Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske - Narvik  
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 01:30 til 04:20, fra 09:30 til 11:25, fra 12:55 til 14:30 og fra 17:25 til 18:50.
Kontinuerlig ledebilkjøring utenom stengetidene. Ventetid ca. 20 minutter. Mulig omkjøring via. Lødingen-Bognes. Tunnelen er åpen alle partallshelger fra fredag kl. 19:00 til søndag kl. l9:00.
Gjelder fra: 03.08.2020 01:30 Til: 27.08.2020 18:50
 
Ev 6 Fagernestunnelen, i Narvik kommune  
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 12.07.2020 21:00 Til: 13.07.2020 07:00
 
Ev 6 Storlikolltunnelen - Karistrandtunnelen, på strekningen Narvik - Nordkjosbotn  
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Omkjøring via E6 Rombaksveien.
Gjelder fra: 14.07.2020 21:00 Til: 15.07.2020 06:00
 
Ev 8 Tromsøysund tunnel, på strekningen Tromsø - Nordkjosbotn
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder T2, mot byen.
Gjelder fra: 03.08.2020 21:00 Til: 08.08.2020 06:00
 
Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 27.07.2020 22:00 Til: 31.07.2020 05:30
 
Ev 16 Arnanipatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 15.07.2020 22:00 Til: 16.07.2020 05:30
 
Ev 16 Stalheim - Nærøydalselva bru, forbindelsesveg  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av fare for ras.
Gjelder gamlevegen om Stalheimskleiva.
Gjelder fra: 05.06.2020 16:37 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i Kristiansand kommune, i retning mot vest  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 30.04.2020 08:07
 
Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Drammen - Larvik, i retning mot Larvik  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.07.2020 21:00 Til: 16.07.2020 05:00
 
Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Larvik - Drammen, i retning mot Drammen  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 16.07.2020 21:00 Til: 17.07.2020 05:00
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 05.10.2020 22:00 Til: 06.10.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 07.09.2020 22:00 Til: 08.09.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Til: 01.12.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 02.11.2020 22:00 Til: 03.11.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Til: 11.08.2020 05:30
 
Ev 18 [5] Aker Brygge i Operatunnelen, påkjøring fra Aker Brygge, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga)  
Oslo — Midlertidig stengt
Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 19:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 19:00 til 09:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 11.05.2020 19:00 Til: 30.08.2020 09:00
 
Ev 18 [4] Havnelageret i Operatunnelen, avkjøring mot Langkaia, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga), i retning mot Oslo (Sørenga)  
Oslo — Åpen for trafikk
Åpen for trafikk.
Gjelder fra: 11.07.2020 15:43
 
Ev 39 Bømlafjordtunnelen, på strekningen Bømlafjord tunnel  
Vestland — Åpen for trafikk
Åpen for trafikk.
Gjelder fra: 11.07.2020 16:12
 
Ev 39 Hopstunnelen - Nesttuntunnelen, på strekningen Leirvik - Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 15.07.2020 01:00 Til: 15.07.2020 02:00
 
Ev 39 Eidsvågtunnelen, på strekningen Førde - Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 14.07.2020 22:00 Til: 15.07.2020 05:30
 
Ev 39 Eikåstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde, i retning mot Førde  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 14.07.2020 02:30 Til: 14.07.2020 03:30
 
Ev 39 Eikåstunnelen, på strekningen Førde - Bergen (Nygårdstangen), i retning mot Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 14.07.2020 03:30 Til: 14.07.2020 04:30
 
Ev 39 Hafstad, på strekningen Førde - Nordfjordeid  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med bredde større enn 3,25 meter.
Gjelder fra: 12.05.2020 12:01
 
Ev 39 Harangtunnelen, på strekningen Kristiansund - Orkanger  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 15.07.2020 22:00 Til: 16.07.2020 06:00
 
Ev 39 Børskrysset - Thamshamn, på strekningen Orkanger - Trondheim (Klett)  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 16.07.2020 23:00 Til: 17.07.2020 06:00
 
Ev 134 Vågslidtunnelen - Haukelitunnelen, på strekningen Haukelifjell  
Vestfold og Telemark / Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 10:00 (neste dag). Lokal omkjøring for personbiler.
For kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn, er det mulig å passere fra både øst- og vestsiden klokken 01.30, tirsdag til og med lørdag.
Gjelder fra: 15.06.2020 23:00 Til: 16.10.2020 10:00
 
Ev 134 Vågslidtunnelen - Haukelitunnelen, på strekningen Haukelifjell  
Vestfold og Telemark / Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 10:00 til 23:00.
Lokal omkjøring med ledebil.
Gjelder fra: 30.06.2020 11:27 Til: 16.10.2020 23:00
 
Ev 134 Strømsåstunnelen, på strekningen Kongsberg - Drammen  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.07.2020 21:00 Til: 15.07.2020 05:00
 
Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen - Vassum
Viken — Midlertidig stengt
Stengt i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 09:00 og fra 15:00 til 18:00 for kjøretøy med totalvekt over 32 tonn.
Gjelder fra: 22.01.2020 07:00 Til: 31.12.2020 18:00
 
Ev 134 Oslofjordtunnelen, på strekningen Drammen - Vassum  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 27.07.2020 22:00 Til: 07.08.2020 05:30
 
Rv 7 Sokna - Ørgenvika, på strekningen Gol - Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.07.2020 21:00 Til: 14.07.2020 06:00
 
Rv 19 Viulsrød, på strekningen Undrumsdal - Horten  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring.
Gjelder fra: 12.05.2020 18:53 Til: 31.07.2020 00:00
 
Rv 19 Mosseporten tunnel, på strekningen Moss - Patterød  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 20.08.2020 00:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Rv 94 Skjåholmen tunnel, på strekningen Kvalsund bru - Hammerfest  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Lokal omkjøring.
Gjelder fra: 06.07.2020 13:42 Til: 01.09.2020 00:00
 
Rv 110 St. Hansfjelltunnelen, på strekningen Fredrikstad - Råde  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Rv 150 Granfosstunnelen, på strekningen Lysaker - Smestad  
Oslo / Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.07.2020 22:00 Til: 15.07.2020 06:00
 
Rv 150 Tåsentunnelen, på strekningen Smestad - Sinsen
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 16.07.2020 22:00 Til: 17.07.2020 06:00
 
Rv 162 St. Olavs gate, på strekningen Ring 1, i retning mot Sørenga  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og torsdag fra 00:00 til 04:00. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 04.08.2020 00:00 Til: 22.09.2020 04:00
 
Rv 162 Hammersborgtunnelen, avkjøring mot Kv 13125, på strekningen Hammersborgtunnelen, i retning mot øst  
Oslo — Midlertidig stengt
Avkjøringsveg stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.11.2019 15:49 Til: 02.09.2020 00:00
 
Rv 162 Hammersborggata mellom Calmeyers gate og Storgata, avkjøringsveg, i Oslo kommune  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.06.2020 06:00 Til: 17.08.2020 06:00
 
Rv 555 Kolltveittunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 14.07.2020 23:30 Til: 15.07.2020 01:00
 
Rv 555 Harafjelltunnelen - Kipletunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 13.07.2020 22:00 Til: 17.07.2020 05:30
 
Rv 555 Lyderhorntunnelen, på strekningen Beinastaden - Nygårdstangen, i retning mot Nygårdstangen  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 14.07.2020 22:30 Til: 14.07.2020 23:30
 
Rv 555 Lyderhorntunnelen, på strekningen Nygårdstangen - Beinastaden, i retning mot Beinastaden  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 14.07.2020 22:00 Til: 14.07.2020 23:00
 
Rv 580 Håvardstun - Rådalskrysset, på strekningen Flesland flyplass - Hopskrysset, i retning mot Rådalskrysset  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 27.07.2020 21:00 Til: 29.07.2020 06:00
 
Rv 580 Troldhaugtunnelen, på strekningen Flesland flyplass - Hopskrysset, i retning mot Hopskrysset  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 15.07.2020 02:30 Til: 15.07.2020 04:30
 
Rv 580 Troldhaugtunnelen, på strekningen Hopskrysset - Flesland flyplass, i retning mot Flesland flyplass  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 15.07.2020 02:00 Til: 15.07.2020 03:00
 
Rv 706 Marienborgtunnelen, på strekningen Kroppanskogen - Rotvoll  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 14.07.2020 22:00 Til: 15.07.2020 06:00
 
Fv 32 Ivar Aasens gate, i Skien kommune  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.07.2020 07:00 Til: 17.07.2020 16:00
 
Fv 37 Maristigentunnelen - Rjukan, på strekningen Åmot - Stengelsrud  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av arrangement. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 13.07.2020 15:00 Til: 13.07.2020 15:45
 
Fv 37 Gransheradkrysset - Mæl bru, på strekningen Åmot - Stengelsrud  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Veien vil være åpen for gjennomkjøring kl. 07.00-07.45 og 15.45-16.30, mandag til fredag.
Gjelder fra: 07.07.2020 15:44 Til: 10.08.2020 20:00
 
Fv 44 Elvegata ved Olav Vs plass, i Sandnes kommune  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 28.05.2020 20:20 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 106 Sunds bru, på strekningen Fjell bru - Allingmo  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 21 og Fv 1322.
Gjelder fra: 26.06.2020 08:55 Til: 30.08.2020 00:01
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 21:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 12.08.2020 22:00 Til: 14.08.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.10.2020 22:00 Til: 09.10.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.09.2020 22:00 Til: 11.09.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.11.2020 22:00 Til: 06.11.2020 05:30
 
Fv 108 Bjølstadtunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 05:30
 
Fv 108 Kråkerøy bru, på strekningen Kråkerøyvn - St. Croix  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med aksellast over 7,5 tonn. Lokal omkjøring.
Gjelder fra: 17.05.2017 02:35
 
Fv 122 Spydeberg - Spydeberg stasjon, på strekningen Libru - Svikebøl  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 11.07.2020 21:00 Til: 12.07.2020 07:00
 
Fv 152 Ski - Jernbanesvingen, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.06.2020 07:00 Til: 31.01.2021 06:59
 
Fv 152 Ski, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 03.02.2020 13:00 Til: 11.01.2021 00:00
 
Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset - Lysakerelva (Oslo grense)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 16.08.2020 20:00 Til: 31.12.2020 05:30
 
Fv 160 Bekkestutunnelen, på strekningen Økrikrysset - Lysakerelva (Oslo grense)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.06.2020 13:26 Til: 16.08.2020 05:30
 
Fv 168 Nypefoss bru, på strekningen Nypefoss bru - Lysakerelva (Oslo grense)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 27.05.2020 09:03 Til: 21.08.2020 00:00
 
Fv 217 Elvbrua, på strekningen Åkrestrømmen - Isterfossen  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.08.2020 00:00 Til: 01.11.2020 00:00
 
Fv 224 Stortorget - Sykehuset Innlandet Hamar, på strekningen Stortorget - Vien  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 24.06.2020 13:43 Til: 31.10.2020 00:00
 
Fv 287 Sandsbråten - Hole bru, på strekningen Åmot - Bromma  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 27.04.2020 07:00 Til: 29.10.2020 19:00
 
Fv 300 Frodeåstunnelen, i Tønsberg kommune  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 13.07.2020 21:00 Til: 14.07.2020 06:00
 
Fv 363 Feset - Dørdalkrysset, i Bamble kommune  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 13.07.2020 23:00 Til: 14.07.2020 03:00
 
Fv 363 Feset, i Bamble kommune  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 13.07.2020 23:00 Til: 14.07.2020 03:00
 
Fv 520 Breiborg bom - Sauda, på strekningen Hordelia - Ropeid  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Rv 13.
Gjelder fra: 04.08.2020 20:00 Til: 14.08.2020 06:00
 
Fv 558 Carl Konows gate ved Fyllingsveien, i Bergen kommune  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Carl Konowsgate er stenget for trafikk i begge retninger mellom Tverrveien og Damsgård.
Gjelder fra: 15.06.2020 18:13 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 567 Borgotunnelen, på strekningen Haukås - Tysso  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.07.2020 22:00 Til: 14.07.2020 05:30
 
Fv 577 Fisketorget - Bradbenken, på strekningen Allehelgens gate/Christies gate - Sandviken  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt.
Ved eventuell stenging av Fløyfjellstunnelen vil fv. 577 åpne for ordinær trafikk.
Gjelder fra: 03.07.2020 23:59 Til: 16.08.2020 23:59
 
Fv 588 Sydnestunnelen, på strekningen Møhlenpris - St.Pauls kirke  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 16.07.2020 22:00 Til: 17.07.2020 05:30
 
Fv 609 Nordheitunnelen, på strekningen Askvoll - Førde  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40, fra 12:45 til 14:00, fra 14:05 til 14:55, fra 15:00 til 15:30, fra 16:30 til 17:30 og fra 17:35 til 18:30. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 07:35, fra 07:45 til 08:20, fra 08:30 til 10:05, fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40, fra 12:45 til 14:00, fra 14:05 til 14:55, fra 15:00 til 15:30, fra 16:30 til 17:30 og fra 17:35 til 18:30. Torsdag fra 07:00 til 07:35, fra 07:45 til 08:20, fra 08:30 til 10:05, fra 10:10 til 11:30, fra 12:00 til 12:40 og fra 12:45 til 13:30.
Gjelder fra: 03.08.2020 10:10 Til: 28.10.2020 18:30
 
Fv 709 Eidsmotangen, på strekningen Hove - Børsa  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.07.2020 07:00 Til: 16.07.2020 15:00
 
Fv 714 Perviktunnelen, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjennomslipp: kl 23:00, 00:00,
Gjelder fra: 15.07.2020 22:00 Til: 16.07.2020 02:00
 
Fv 714 Fossantunnelen - Snilldalstunnelen, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjennomslipp 02:00 og 04:00.
Gjelder fra: 18.07.2020 00:00 Til: 18.07.2020 06:00
 
Fv 714 Valslagtunnelen, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjennomslipp kl 02:00, 04:00
Gjelder fra: 16.07.2020 00:00 Til: 16.07.2020 06:00
 
Fv 714 Storvasshammertunnelen, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjennomslipp kl 23:00 og 00:00.
Gjelder fra: 17.07.2020 22:00 Til: 18.07.2020 02:00
 
Fv 714 Brattstiåstunnelen, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 16.07.2020 04:00 Til: 16.07.2020 06:00
 
Fv 714 Fenestunnelen, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjennomslipp kl 23:00, 00:00, 02:00, 04:00
Gjelder fra: 16.07.2020 22:00 Til: 17.07.2020 06:00
 
Fv 773 Steinfjelltunnelen, på strekningen Raudberga - Gjersvika  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 11.08.2020 21:00 Til: 13.08.2020 07:00
 
Fv 862 Skaland tunnel, på strekningen Straumsbotn - Botnhamn  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:30 (neste dag).
Gjennomslipp kl. 21:00-21:30, 23:00-23:30 og 01:00-01:15.
Gjelder fra: 26.07.2020 19:00 Til: 08.08.2020 06:30
 
Fv 1088 Agnalt skole - Trøsken, på strekningen Slangsvold - Trøsken  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 15:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 27.07.2020 08:00 Til: 14.08.2020 15:00
 
Fv 1496 Frogner bru, på strekningen Kjellerholen - Grønvollkrysset  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 11.12.2019 16:47 Til: 01.12.2020 00:00
 
Fv 1496 Trondheimsvegen - Jessheim mellom Gardermovegen Nord og Gotaasalleen, i retning mot Gotaasalleen  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.06.2020 00:00 Til: 15.08.2020 00:00
 
Fv 1521 Rasta - Benterud, på strekningen Benterud - Rasta  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av sprengningsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.07.2020 09:34 Til: 26.07.2020 00:00
 
Fv 1533 Pedersløkka, på strekningen Sagdalen - Pedersløkka  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 11.06.2020 11:10 Til: 19.12.2020 00:00
 
Fv 1621 Stabekkbakken, på strekningen Høvik skole - Stabekk  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med høyde større enn 3,5 meter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.06.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 1642 Hamangtunnelen, på strekningen Brodtkorbsgate - Levre  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.01.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 1646 Emma Hjort - Vøyenenga, på strekningen Emma Hjort - Vøyenenga  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 16.01.2020 13:53 Til: 01.02.2021 00:00
 
Fv 1998 Kjerret - Riksgrensen  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Stengt også på svensk side.
Gjelder fra: 07.05.2020 12:04
 
Fv 2368 Mustadflåa - Gjøvik kirke, på strekningen Ås bru - Bråstadberget  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 10.02.2020 00:00 Til: 06.10.2020 00:00
 
Fv 2388 Gjøvik stasjon, på strekningen Kronborg - Gjøvik stasjon  
Innlandet — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 11.05.2020 00:00 Til: 21.10.2020 00:00
 
Fv 2798 Kravikfjord bru, på strekningen Åsly - Gvåle  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.06.2020 12:00 Til: 01.09.2020 15:00
 
Fv 2904 Austvoll II bru  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt.
for biltrafikk, åpen for gående og syklende.
Gjelder fra: 28.10.2019 16:43
 
Fv 3282 Bø - Mæla, på strekningen Valebøvegen  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Omkjøring via via Hynivegen/Luksefjellvegen
Gjelder fra: 01.08.2020 07:00 Til: 28.02.2021 16:00
 
Fv 3282 Valebø, på strekningen Valebøvegen  
Vestfold og Telemark — Åpen for trafikk
Åpen for trafikk.
Gjelder fra: 11.07.2020 16:03
 
Fv 3290 Trommedalen - Klosterskogen, på strekningen Klyfteflata - Klosterskogen  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.07.2020 07:00 Til: 17.07.2020 16:00
 
Fv 3590 Rennebakken, på strekningen Elim - Rennebakken  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.07.2020 09:30 Til: 09.12.2020 15:00
 
Fv 3973 Lindland - Kristiansandsveien, på strekningen Lidland - Lunde  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 25.06.2020 00:00 Til: 01.09.2020 00:00
 
Fv 3973 Skoge - Fløyheia, på strekningen Lidland - Lunde  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 13.12.2019 07:00 Til: 31.08.2021 12:00
 
Fv 4208 Bakke bru, i Flekkefjord kommune  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt.
for motorisert ferdsel. Gående og syklende kan krysse brua. Omkjøring via Osen bru.
Gjelder fra: 09.12.2019 00:00
 
Fv 4332 Vigrestad bru, på strekningen Hårr - Vigrestad bru  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 01.08.2020 00:00 Til: 16.10.2020 00:00
 
Fv 4332 Vigrestad bru, på strekningen Hårr - Vigrestad bru  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 01.01.2020 00:00 Til: 01.08.2020 00:00
 
Fv 4422 Madlandsvegen, i Gjesdal kommune  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.07.2020 00:00 Til: 18.07.2020 00:00
 
Fv 4708 Vik - Bogsund kai, på strekningen Bogsund kai bru - Erfjord  
Rogaland — Midlertidig stengt
Stengt for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 22.04.2020 16:30
 
Fv 5328 Kristianborg, på strekningen Minde - Kristianborg  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 04.05.2020 06:00 Til: 01.10.2020 06:00
 
Fv 5348 Nordnesbakken ved Haugeveien, i Bergen kommune  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 30.03.2020 16:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 5374 Ulvik - Osa, på strekningen Brakanas - Osa  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 07:30, fra 08:30 til 11:30, fra 11:50 til 14:30, fra 15:00 til 16:00 og fra 16:10 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Det vil da være åpent for gjennomkjøring disse tidene: Kl. 07.30 – 08.30 Kl. 11.30 – 11.50 Kl. 14.30 – 15.00 Kl. 16.00 – 16-10 Åpent fra kl. 19.00
Gjelder fra: 08.07.2020 07:00 Til: 31.08.2020 19:00
 
Fv 5404 , i Voss kommune  
Vestland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00.
Stengt på strekning Grindeland-Osabrua.
Gjelder fra: 29.04.2020 09:00 Til: 15.07.2020 15:00
 
Fv 5928 Heggurtunnelen, på strekningen Tafjord - Sylte  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjennomslipp: 21:30, 22:30 og 24:00.
Gjelder fra: 27.07.2020 20:00 Til: 28.08.2020 06:00
 
Fv 5974 Longva - Nogva, på strekningen Haram - Nogva  
Møre og Romsdal — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 18.02.2020 11:08 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 6612 Skjerdingstad, på strekningen Skjerdingstad - Klett  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 12.05.2020 12:18 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 6674 Hammer - Jervan, på strekningen Eklesbakken - Jervan  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 15:30.
Gjelder fra: 01.07.2020 06:00 Til: 28.08.2020 15:30
 
Fv 6680 Lysklett, på strekningen Moen - Sorgenfri  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 29.06.2020 16:33 Til: 14.08.2020 19:00
 
Fv 7370 Langvatnet, på strekningen Storesteinlia - Melfjord  
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00.
Vegen er åpen i uke 29 og 30.
Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Til: 30.09.2020 19:00
 
Fv 7564 Kalvåsen - Balsnes, på strekningen Kalvåsen - Balsnes  
Nordland — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 21:00. Lokal omkjøring.
Stedvis stengt pga stikkrenneskift.
Gjelder fra: 27.07.2020 06:00 Til: 31.07.2020 21:00
 
Fv 7862 Grunnfarnes tunnel, i Senja kommune  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Åpent for trafikk fra kl. 21:30 til 22:30 og 02:00 til 03:00.
Gjelder fra: 16.06.2020 20:00 Til: 01.09.2020 06:00
 
Fv 8830 Storfjelltunnelen, på strekningen Leirbotnvatn - Lerresfjord  
Troms og Finnmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjennomslipp 22:30 og 03:00. Det tas hensyn til fergetrafikk.
Gjelder fra: 04.07.2020 20:00 Til: 01.09.2020 06:00
 
Kv 2335 Angelltrøa - Granåsen, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Til: 07.08.2020 18:00
 
Kv 2423 Sagberget - Kvernhuskleivan, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 13.07.2020 07:30 Til: 11.09.2020 14:00
 
Kv 3160 Hotellgata, i Stjørdal kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 27.05.2020 10:29 Til: 01.01.2021 00:00
 
Kv 3440 Sjetnmyra, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 29.06.2020 14:24 Til: 02.10.2020 00:00
 
Kv 3726 Øverbylykkja - Sagberget, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av asfaltarbeid i periodene: Alle dager fra 07:30 til 14:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 13.07.2020 07:30 Til: 11.09.2020 14:00
 
Kv 3970 Cicignons plass, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 12.08.2020 07:00 Til: 25.08.2020 19:00
 
Kv 6600 Stjørdal golfklubb, i Stjørdal kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 29.06.2020 08:00
 
Kv 7740 Åsveien skole - Sverresborg ungdomsskole, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 27.02.2020 08:47 Til: 02.08.2020 00:00
 
Kv 8502 Sjetnmarka, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 29.06.2020 07:00 Til: 13.07.2020 15:00