VEGMELDINGER - Redusert framkommelighet (Sortert etter veg)
02.12.2020 kl. 14:41
Utskrift
 
VEGMELDINGER - Redusert framkommelighet
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 05:30
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 07.12.2020 21:00 Til: 08.12.2020 05:30
 
Ev 6 [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av stanset kjøretøy.
Gjelder fra: 02.12.2020 14:38
 
Ev 6 Vålerengtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sørenga - Alnabru
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fare for kø, alternativ rute er skiltet.
Gjelder fra: 01.12.2020 15:26 Til: 01.05.2021 00:00
 
Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen - Hamar  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 22.12.2020 21:00 Til: 23.12.2020 05:30
 
Ev 6 [76] Moelv - Skarpsnotunnelen, på strekningen Hamar - Lillehammer  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 16.11.2020 00:00 Til: 13.12.2020 00:00
 
Ev 6 [73] Pellervika - [76] Moelv, på strekningen Hamar - Lillehammer  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes.
Gjelder fra: 03.07.2020 07:48 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 6 Ringebu (Våla bru), på strekningen Lillehammer - Otta  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 19.11.2020 00:00 Til: 21.12.2020 00:00
 
Ev 6 Sel kirke, på strekningen Otta - Dombås  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 23.06.2020 14:52 Til: 23.12.2020 23:00
 
Ev 6 Oppdal, på strekningen Oppdal - Trondheim (Sluppen)  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 17:00.
Gjelder fra: 25.11.2020 07:00 Til: 28.01.2021 17:00
 
Ev 6 Kvål, på strekningen Oppdal - Trondheim (Sluppen)  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 19.08.2020 07:00 Til: 01.01.2022 00:00
 
Ev 6 [28] Melhus, påkjøring mot Ev 6, på strekningen Oppdal - Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen)  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster.
Gjelder fra: 24.07.2020 07:00
 
Ev 6 Kroppan bru, på strekningen Oppdal - Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen)  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Ev 6 Væretunnelen, på strekningen [43] Ranheim - [44] Leistad  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.12.2020 12:00 Til: 03.12.2020 12:30
 
Ev 6 Helltunnelen - Sandfærhusbrua, på strekningen Trondheim (Sluppen) - Stjørdal (Værnes)  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 14.08.2020 06:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 6 Voll - Skatval, på strekningen Stjørdal (Værnes) - Steinkjer  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 16.09.2020 21:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 6 Kvam - Grøtøya, på strekningen Steinkjer - Grong  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 05.05.2020 09:30 Til: 01.05.2021 00:00
 
Ev 6 Vegset, på strekningen Steinkjer - Grong  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag).
Gjelder fra: 26.11.2020 19:00 Til: 09.12.2020 07:00
 
Ev 6 Vegset, på strekningen Steinkjer - Grong  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 27.11.2020 07:00 Til: 08.12.2020 19:00
 
Ev 6 Fjerdingelvbrua, på strekningen Grong - Mosjøen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 30.11.2020 00:00 Til: 23.12.2020 00:00
 
Ev 6 Fjerdingelvbrua, på strekningen Grong - Mosjøen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 23.11.2020 08:40 Til: 14.12.2020 00:00
 
Ev 6 Gluggvasselv bru, i Grane kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 29.11.2020 08:00 Til: 20.12.2020 19:00
 
Ev 6 Storjord bru, i Nordland fylke  
Nordland — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 27.11.2020 klokken 07:00 til 20.12.2020 klokken 19:00.
Gjelder fra: 27.11.2020 07:00 Til: 20.12.2020 19:00
 
Ev 6 Kvænflågettunnelen - Tussvika, i Fauske kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 30.11.2020 07:00 Til: 02.03.2021 20:00
 
Ev 6 Megårdtunnelen - Kannflogettunnelen  
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 18:00. Ventetid ca 15 minutter.
Gjelder fra: 30.11.2020 08:00 Til: 03.12.2020 18:00
 
Ev 6 Forså tunnel, på strekningen Fauske - Narvik
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering, kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer og 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Stengt 21:00 til 21:15, 23:05 til 01:00 og 01:30 til 04:00. Tunnelen er åpen i oddetallshelger.
Gjelder fra: 22.11.2020 19:00 Til: 19.12.2020 07:00
 
Ev 8 Nordkjosbotn, i Balsfjord kommune  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 06.10.2020 09:52 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 8 Reinen - Gammelgården, i Tromsø kommune  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 18:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 21.10.2020 18:00 Til: 05.01.2021 06:00
 
Ev 10 Kanstadbotn, på strekningen Svolvær - Narvik (Bjerkvik)  
Nordland — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Til: 04.12.2020 16:00
 
Ev 16 Gaupåsvatnet, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil.
Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Til: 04.12.2020 05:30
 
Ev 16 Trengereid - Gudvangen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag).
Tunnelvask på strekningen.
Gjelder fra: 01.12.2020 20:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Ev 16 Kluftafjelltunnelen - Hyvingstunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil.
Gjelder fra: 29.11.2020 20:00 Til: 06.12.2020 06:00
 
Ev 16 Vassendatunnelen - Bolstad, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:00 (neste dag).
Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 05:00
 
Ev 16 Vassendatunnelen - Væletunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag).
Kontinuerlig ledebilkjøring kjøring kl. 20:00-23:00. Kl.23:00-06:00 åpen hver hele klokketime fra vest, og 15 min. over hver hele klokketime fra øst (Evanger).
Gjelder fra: 09.11.2020 20:00 Til: 18.12.2020 06:00
 
Ev 16 Vangstunnelen, på strekningen Svartenakken - Ringheim  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 21:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Ev 16 Tvinne - Lønavatnet, på strekningen Voss - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Stengt inntil 15 minutt ved spregning.
Gjelder fra: 10.11.2020 13:31 Til: 01.11.2021 17:00
 
Ev 16 Tvinne, på strekningen Voss - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 23.11.2020 00:00 Til: 04.12.2020 00:00
 
Ev 16 Haugsvik - Taulen, på strekningen Voss - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 09:00 Til: 03.12.2020 16:00
 
Ev 16 Gudvangatunnelen - Flenjatunnelen, på strekningen Voss - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Kolonner fra Flåm man-tors. kl 21:15, 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Fre-Søn. Kl 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45. fra Gudvangen man-tors. kl. 20:30 22:00, 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Fre-Søn . Kl 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30
Gjelder fra: 04.10.2020 22:00 Til: 23.12.2020 06:00
 
Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Til: 10.12.2020 16:00
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 21:30 Til: 03.12.2020 05:30
 
Ev 16 Borlaugtunnelen, på strekningen Lærdal - Fagernes  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 07:00 til 17:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Til: 04.12.2020 17:00
 
Ev 16 Ringmoen - Haugerud, i Ringerike kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00.
Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Til: 03.12.2020 14:00
 
Ev 16 Jevnaker øst - Olimb, på strekningen Hønefoss - Jessheim  
Viken — Redusert framkommelighet
Stedvis redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes.
Gjelder fra: 10.11.2020 16:58 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 16 Klinkenberg - Olimb, på strekningen Hønefoss - Jessheim  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 10.11.2020 16:29 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 16 Kvamskleivtunnelen, på strekningen Lærdal - Fagernes  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 20.11.2020 19:41 Til: 02.09.2021 00:00
 
Ev 16 Røn - Ulnes, på strekningen Lærdal - Fagernes
Innlandet — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Søndag fra 20:00 til 07:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet for personbiler.
Gjelder fra: 29.11.2020 20:00 Til: 24.12.2020 07:00
 
Ev 16 Røn - Ulnes, på strekningen Lærdal - Fagernes  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 04.05.2020 00:01 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 16 Einangsundet - Reie, på strekningen Lærdal - Fagernes  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser opp til 30 minutter.
Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Til: 30.05.2021 19:00
 
Ev 18 Baneheiatunnelen - Oddernestunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal  
Agder — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 15.12.2020 21:30 Til: 17.12.2020 06:00
 
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 27.08.2020 21:00 Til: 01.05.2021 07:00
 
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, i retning mot øst  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 17.12.2020 00:00 Til: 17.12.2020 06:00
 
Ev 18 Dørdal - Sunde bru, på strekningen Arendal - Larvik  
Agder / Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 09:00 Til: 03.12.2020 14:00
 
Ev 18 [56] Tangenkrysset - [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal - Larvik
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 25.11.2020 21:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Ev 18 [48] Langangenkrysset - [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal - Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 80 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Til: 20.12.2020 06:00
 
Ev 18 [28] Bergsengakrysset - [48] Langangenkrysset, på strekningen Drammen - Arendal  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Til: 05.12.2020 06:00
 
Ev 18 [33] Kopstadkrysset, påkjøringsfelt, på strekningen Larvik - Drammen, i retning mot Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 05.12.2020 06:00 Til: 05.12.2021 06:00
 
Ev 18 [33] Kopstadkrysset, påkjøringsfelt, på strekningen Larvik - Drammen, i retning mot Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 70 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 18.11.2020 09:00 Til: 07.12.2020 06:00
 
Ev 18 Fosskollentunnelen, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 14.12.2020 21:00 Til: 15.12.2020 05:00
 
Ev 18 [9] Vækerøkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Oslo — Redusert framkommelighet
To felt stengt på grunn av trafikkuhell. Fare for kø.
Gjelder fra: 02.12.2020 14:29
 
Ev 18 [7] Bygdøy - Framneslokket, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Til: 18.12.2020 06:00
 
Ev 18 Framneslokket - [7] Bygdøy, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Oslo — Redusert framkommelighet
Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Til: 11.12.2020 06:00
 
Ev 39 Oftedal, på strekningen Mandal - Flekkefjord  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 13:00 Til: 02.12.2020 20:00
 
Ev 39 Helleren - Heskestadtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Flekkefjord  
Rogaland / Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Til: 03.12.2020 19:00
 
Ev 39 Imekrysset - Skinsnes, på strekningen Kristiansand - Mandal  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 31.08.2020 09:00 Til: 01.01.2021 06:00
 
Ev 39 Tangvallkrysset - Døle bru, på strekningen Kristiansand - Mandal  
Agder — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid.
Gjelder fra: 02.09.2020 09:25 Til: 31.03.2021 23:59
 
Ev 39 Auglendshøyden tunnel, på strekningen Flekkefjord - Stavanger  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Lørdag fra 09:00 til 22:00. Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00. Fredag fra 09:00 til 13:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 15.08.2020 09:00 Til: 04.02.2021 14:00
 
Ev 39 Rosseland - Tangvall, på strekningen Kristiansand - Mandal  
Agder — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 03.10.2019 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 39 Hannevika - Brennåsen  
Agder — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag og søndag fra 19:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 05.12.2019 19:00 Til: 31.12.2020 05:30
 
Ev 39 Ognasundet bru, på strekningen Stavanger - Leirvik  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 26.11.2020 07:00 Til: 11.12.2020 07:00
 
Ev 39 Eikeskog, avkjøringsveg, på strekningen Stavanger - Leirvik  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 22.10.2020 09:00 Til: 27.02.2021 06:00
 
Ev 39 Digernes tunnel, på strekningen Stavanger - Leirvik  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 23:00 Til: 04.12.2020 01:00
 
Ev 39 Steinanestunnelen - Uføretunnelen, på strekningen Leirvik - Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.12.2020 01:30 Til: 04.12.2020 05:30
 
Ev 39 Ferjestrekningen Sandvikvåg-Halhjem, på strekningen Leirvik - Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av spesialtransport.
Gjelder avgang 14:40 fra Halhjem.
Gjelder fra: 01.12.2020 14:06
 
Ev 39 Eikefettunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 04:00 (neste dag). Vent på ledebil.
Kontinuerlig ledebilkjøring 18:00-23:00. Stengt 23:00-04:00. Gjennomkjøring kl 02:00
Gjelder fra: 09.11.2020 18:00 Til: 04.12.2020 04:00
 
Ev 39 Litle-Urdaltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag).
Kontinuerlig ledebilkjøring 18:00-23:00. Stengt 23:00-04:00. Gjennomkjøring kl 02:00. Deretter, Kontinuerlig ledebilkjøring 04:00-06:00 Korresponderer med Eikefettunnelen.
Gjelder fra: 30.11.2020 18:00 Til: 07.12.2020 06:00
 
Ev 39 Litle-Urdaltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag fra 21:00 til 08:00 (neste dag).
Manuell dirigering kl.21:00 - 23:00. Stengt 23:00 - 04:00, med gjennommkjøring kl.02:00. Manuell dirigering 04:00 - 08:00
Gjelder fra: 29.11.2020 21:00 Til: 07.12.2020 08:00
 
Ev 39 Haugsvær, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 26.11.2020 07:00 Til: 05.12.2020 19:00
 
Ev 39 Lavik - Vadheim, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Fredag fra 07:00 til 15:00. Ventetid ca 10 minutter.
Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Til: 04.12.2020 15:00
 
Ev 39 Vadheim - Lavik, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 26.11.2020 07:00 Til: 04.12.2020 18:00
 
Ev 39 Farsundet - Kusslia, på strekningen Førde - Nordfjordeid  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag og fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Til: 01.10.2021 15:00
 
Ev 39 Masdal, på strekningen Førde - Nordfjordeid  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 02.10.2020 07:00 Til: 31.12.2020 19:00
 
Ev 39 Kusslia, på strekningen Førde - Nordfjordeid  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Ventetid ca 15 minutter.
Ved sprengning.
Gjelder fra: 28.10.2020 07:00 Til: 17.12.2020 15:00
 
Ev 39 Skipenes bru, på strekningen Førde - Nordfjordeid  
Vestland — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 24.09.2020 07:00 Til: 15.10.2021 19:00
 
Ev 39 Rotsethorntunnelen, på strekningen Nordfjordeid - Volda  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 11:00 til 18:00. Tirsdag til torsdag fra 08:30 til 18:00. Fredag fra 08:30 til 16:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 30.11.2020 11:00 Til: 04.12.2020 16:00
 
Ev 39 Halsa ferjekai - Halsanausta, på strekningen Ferjestrekningen Kanestraum-Halsa  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 17.08.2020 07:00 Til: 01.09.2021 00:00
 
Ev 39 Leirvika, på strekningen Kristiansund - Orkanger  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 08:00 til 22:00.
Gjelder fra: 04.11.2020 08:00 Til: 30.12.2021 22:00
 
Ev 69 Smørfjord - Vedbotn, på strekningen Olderfjord - Honningsvåg  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 12.10.2020 00:00 Til: 01.06.2021 00:00
 
Ev 134 Haugesund lufthavn, på strekningen Haugesund lufthavn - Haugesund  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 10.11.2020 07:00 Til: 17.12.2020 19:00
 
Ev 134 Isvik, på strekningen Haugesund - Røldal  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 04.11.2020 10:08 Til: 31.12.2020 21:00
 
Ev 134 Ølen - Etne, på strekningen Haugesund - Røldal  
Rogaland / Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 25.11.2020 07:00 Til: 31.12.2020 16:00
 
Ev 134 Etne, på strekningen Haugesund - Røldal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 21.02.2020 14:39 Til: 02.04.2021 00:00
 
Ev 134 Hordatunnelen, på strekningen Haugesund - Røldal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Åpen for gjennomkjøring hver 2. klokketime kl.20:00-06:00. Kl.06:00-20:00 stengt i perioder inntil 15 minutt. Avslutter 23.12.20 kl.24:00
Gjelder fra: 11.11.2020 20:00 Til: 24.12.2020 06:00
 
Ev 134 Austmannalitunnelen, på strekningen Haukelifjell  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 20:00 til 08:00 (neste dag).
Gjelder fra: 30.11.2020 20:00 Til: 03.12.2020 08:00
 
Ev 134 Oftekrysset - Høydalsmo, på strekningen Haukeli - Seljord  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 07.10.2020 07:00 Til: 23.12.2020 16:00
 
Ev 134 Skinand - Oftekrysset, på strekningen Haukeli - Seljord  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.11.2020 08:00 Til: 31.12.2020 16:00
 
Ev 134 Haugemyran - Hemmestveitdammen, på strekningen Haukeli - Seljord  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 30.11.2020 07:00 Til: 03.12.2020 19:00
 
Ev 134 Ørvellakrysset, på strekningen Seljord - Notodden  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Til: 01.05.2021 15:00
 
Ev 134 Svartås, på strekningen Notodden - Kongsberg  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.12.2020 21:00 Til: 17.12.2020 05:00
 
Ev 134 Gomsrudveien/Myntbrua - Basserudåsen, på strekningen Kongsberg - Drammen  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 15.12.2020 21:00 Til: 16.12.2020 05:00
 
Ev 136 Vik, på strekningen Vestnes - Åndalsnes  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 08:30 til 16:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 01.12.2020 08:30 Til: 03.12.2020 16:00
 
Rv 2 Braskereidfoss - Jømna, på strekningen Flisa - Elverum  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Stedvis lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 11.11.2020 00:00 Til: 24.12.2020 00:00
 
Rv 3 Myklegard, på strekningen Gamle Rv 3  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Rv 3 Elverum (Terningmoen), forbindelsesveg, på strekningen Gamle Rv 3  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.11.2020 00:00 Til: 25.12.2020 00:00
 
Rv 3 Rena - Opphus, på strekningen Elverum - Tynset  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00.
Gjelder fra: 17.11.2020 07:00 Til: 18.12.2020 18:00
 
Rv 3 Rena - Steinvik, på strekningen Elverum - Tynset  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 08.09.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Rv 3 Hanestad, på strekningen Elverum - Tynset  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 13.10.2020 00:00 Til: 19.12.2020 00:00
 
Rv 3 Alvdal - Jutulhogget, på strekningen Elverum - Tynset  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til 07:00 og fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Tirsdag og onsdag fra 19:00 til 07:00 (neste dag).
Gjelder fra: 10.08.2020 00:00 Til: 15.07.2021 07:00
 
Rv 3 Alvdal - Jutulhogget, på strekningen Elverum - Tynset
Innlandet — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser må forventes.
Gjelder fra: 10.08.2020 16:52 Til: 15.07.2021 19:00
 
Rv 4 Fossen - Sagstua, på strekningen Oslo (Sinsen) - Grua  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 27.05.2020 08:31 Til: 01.05.2021 00:00
 
Rv 4 Fossen - Sagstua, på strekningen Oslo (Sinsen) - Grua  
Viken — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 15.12.2020 07:00 Til: 30.07.2021 23:59
 
Rv 4 Varpkollen - Varpsbekken, på strekningen Oslo (Sinsen) - Grua  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 21:00 Til: 03.12.2020 06:00
 
Rv 5 Valeberg - Kaupangerkrysset, på strekningen Sogndal - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 19:30. Forsinkelser kan påregnes.
Gjelder fra: 08.10.2020 07:30 Til: 15.07.2021 19:30
 
Rv 9 Besteland - Helle, på strekningen Evje - Haukeligrend  
Agder — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 16.10.2020 09:50 Til: 31.01.2021 15:00
 
Rv 9 Evja - Rekeviki, på strekningen Evje - Haukeligrend  
Agder — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 06:00 til 21:00. Torsdag fra 06:00 til 16:00.
Gjelder fra: 26.10.2020 06:00 Til: 28.01.2021 16:00
 
Rv 9 Farå bru, på strekningen Evje - Haukeligrend  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 26.08.2020 07:00 Til: 20.12.2020 19:00
 
Rv 9 Bjørnarå, i Bykle kommune  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.09.2020 07:00 Til: 10.12.2020 19:00
 
Rv 9 Maurliristi - Hovden, på strekningen Evje - Haukeligrend  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.11.2020 09:01 Til: 16.12.2020 00:00
 
Rv 13 Nesvik - Bastlia, på strekningen Tau - Sand  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 19.10.2020 07:00 Til: 31.12.2020 19:00
 
Rv 13 Kviturtunnelen, på strekningen Odda - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere.
Ved store nedbørsmengder blir det gjennomkjøring i tunnelen kl.22:00, 24:00, 02:00 og 04:00. Ellers lokal omkjøring.
Gjelder fra: 01.12.2020 20:00 Til: 24.12.2020 06:00
 
Rv 13 Tyssedal - Midt-Sekse, på strekningen Odda - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 16:00. Ventetid ca 15 minutter.
Gjelder fra: 02.11.2021 07:00 Til: 04.11.2021 16:00
 
Rv 13 Hella ferjekai - Sogndal, på strekningen Dragsvik - Sogndal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00.
Gjelder fra: 12.10.2020 07:00 Til: 07.12.2020 20:00
 
Rv 15 Måløybrua, på strekningen Måløy - Nordfjordeid  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Til: 19.12.2020 16:00
 
Rv 15 Langeset - Sindre, på strekningen Stryn - Lom  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00.
Gjelder fra: 19.11.2020 08:00 Til: 04.12.2020 18:00
 
Rv 15 Oppljostunnelen - Ospelitunnelen, på strekningen Strynefjellet
Vestland — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av sprengningsarbeid og vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil.
Åpent for kolonnekjøring hver hele klokketime fra øst og hver halve klokketime fra vest.
Gjelder fra: 20.11.2020 07:00 Til: 30.01.2021 20:00
 
Rv 15 Oppljostunnelen - Ospelitunnelen, på strekningen Strynefjellet
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til fredag fra 20:00 til 05:00 (neste dag).
Gjennomkjøring i kolonne kl. 22:00, 00:00, 03:00. Kl.05:00-07:00 Fri ferdsel.
Gjelder fra: 30.11.2020 20:00 Til: 15.12.2020 05:00
 
Rv 15 Grotli bom, på strekningen Strynefjellet  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00.
Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Til: 18.12.2020 21:00
 
Rv 19 Skoppum bomstasjom - Viulsrød, på strekningen Undrumsdal - Horten  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.09.2020 12:00 Til: 02.09.2021 00:00
 
Rv 22 Mysen, på strekningen Rakkestad - Mysen  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.11.2020 09:12 Til: 08.12.2020 00:00
 
Rv 22 Kjellerholen, på strekningen Mysen - Hvamkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 26.10.2020 20:00 Til: 23.12.2020 06:00
 
Rv 22 Åråsen - Mosesvingen øst, på strekningen Mysen - Hvamkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 26.10.2020 20:00 Til: 23.12.2020 06:00
 
Rv 22 Kringen, på strekningen Mysen - Hvamkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 26.10.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Rv 35 Åmot - Geithus, på strekningen Hokksund - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 17.11.2020 21:00 Til: 18.12.2020 06:00
 
Rv 35 Tyristrand - Nakkerud, på strekningen Hokksund - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 16:00. Fredag fra 07:00 til 14:00.
Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Til: 31.12.2020 16:00
 
Rv 35 Styggedal - Tyristrand, på strekningen Hokksund - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering og på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Fredag fra 07:00 til 14:00.
Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Til: 31.12.2020 17:00
 
Rv 41 Mollestadkrysset - Mollestad bru, på strekningen Timenes - Åmli  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 22.11.2020 15:03 Til: 21.12.2020 00:00
 
Rv 41 Javenesmoen, på strekningen Åmli - Brunkeberg  
Agder — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i korte perioder og nedsatt hastighet til 50 km/t og på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 25.11.2020 07:00 Til: 15.12.2020 17:00
 
Rv 41 Vikfjellet - Treungen/Nissedal, på strekningen Åmli - Brunkeberg  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 09.11.2020 13:24 Til: 08.11.2021 19:00
 
Rv 70 Freifjordtunnelen, på strekningen Kristiansund - Bergsøya  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 02.12.2020 21:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Rv 70 Romfobrua - Falebrua, på strekningen Sunndalsøra - Oppdal  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Stedvis innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 12.11.2020 12:00 Til: 10.01.2021 00:00
 
Rv 70 Falebrua - Romfobrua, på strekningen Sunndalsøra - Oppdal  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 07:00 til 20:00. Onsdag og torsdag fra 07:00 til 21:00. Forsinkelser opp til 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 30.11.2020 07:00 Til: 03.12.2020 21:00
 
Rv 70 Gråura, på strekningen Sunndalsøra - Oppdal  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 03.12.2020 08:30 Til: 04.12.2020 16:00
 
Rv 80 Tverlandsbrua, på strekningen Bodø - Fauske  
Nordland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.12.2020 21:00 Til: 05.12.2020 06:00
 
Rv 162 St. Olavs gate - Pilestredet, på strekningen Ring 1  
Oslo — Redusert framkommelighet
Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 25.09.2020 13:44 Til: 15.02.2021 23:59
 
Rv 162 Hammersborgtunnelen, på strekningen Ring 1  
Oslo — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 05.11.2020 07:00 Til: 31.12.2020 23:59
 
Rv 658 Ellingsøytunnelen - Valderøytunnelen  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:30 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 01.12.2020 22:30 Til: 03.12.2020 06:00
 
Fv 17 Vellamelen - Heltuv, på strekningen Steinkjer - Namsos  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 60 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Til: 23.12.2020 17:00
 
Fv 17 Årgård, på strekningen Steinkjer - Namsos  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.12.2020 15:30
 
Fv 17 Brattland - Øresvik, i Lurøy kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 28.08.2020 15:00 Til: 03.01.2021 00:00
 
Fv 17 Olvika, på strekningen Nesna - Kilboghavn  
Nordland — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 12.11.2020 12:52 Til: 31.12.2020 22:00
 
Fv 17 Straumdaltunnelen, i Rødøy kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Ventetid ca 20 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere.
Se egen melding for stengetider.Det jobbes ikke oddetallshelger.
Gjelder fra: 26.11.2020 07:00 Til: 31.01.2021 20:00
 
Fv 17 Kilvik, på strekningen Ågskardet - Ørnes  
Nordland — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 26.11.2020 00:00 Til: 23.12.2020 00:00
 
Fv 24 Amundsrud, på strekningen Skarnes - Stange  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 29.10.2020 07:00 Til: 01.05.2021 00:00
 
Fv 30 Kotsøy, på strekningen Røros - Støren  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 22.06.2020 09:29 Til: 10.06.2021 17:00
 
Fv 30 Fordsetmoen, på strekningen Røros - Støren  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Til: 30.04.2021 19:00
 
Fv 33 Feiringvegen mellom Minneåsen og Sanderudvegen, i Eidsvoll kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 10.11.2020 07:00 Til: 16.12.2020 19:00
 
Fv 33 Falkentunnelen, på strekningen Minnesund - Gjøvik  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 16.12.2020 21:00 Til: 17.12.2020 05:30
 
Fv 34 Horn, på strekningen Jaren - Svingvoll  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder også fv. 2336 Horn ferjekaj.
Gjelder fra: 02.12.2020 07:51 Til: 03.12.2020 19:00
 
Fv 40 Kongsberg (Korpmoen), på strekningen Kongsberg - Rødberg  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Til: 04.12.2020 16:00
 
Fv 42 Bjørkåstunnelen, på strekningen Tonstad - Hornes  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 09:00 Til: 03.12.2020 19:00
 
Fv 42 Skeie - Eiken kirke, på strekningen Tonstad - Hornes  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring og på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00.
Gjelder fra: 23.06.2020 07:00 Til: 01.01.2021 20:00
 
Fv 43 Borhaug, på strekningen Lista - Skeie  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Til: 24.12.2020 21:00
 
Fv 43 Nordsund bru - Vanse, på strekningen Lista - Skeie  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.
Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Til: 24.12.2020 21:00
 
Fv 43 Nordre vei ved Omlandsveien, i Farsund kommune  
Agder — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.10.2020 07:00 Til: 24.12.2020 21:00
 
Fv 43 Høyland, på strekningen Lista - Skeie  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Til: 24.12.2020 15:00
 
Fv 44 Sirevåg, på strekningen Egersund - Bryne  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 09:00 til 16:00.
Gjelder fra: 01.12.2020 09:00 Til: 04.12.2020 16:00
 
Fv 44 Luravika, på strekningen St. Olavs gate - Lura  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 20:00.
Gjelder fra: 24.08.2020 09:00 Til: 31.12.2020 20:00
 
Fv 45 Røyrdalen, på strekningen Ålgård - Svartevatn  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Sprenging utføres kun i dagslys.
Gjelder fra: 10.02.2020 07:00 Til: 31.12.2021 22:00
 
Fv 46 Lovraeidet - Saudafjorden, på strekningen Knapphus - Lovraeidet  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 15 minutter.
Gjelder fra: 02.12.2020 07:00 Til: 03.12.2020 19:00
 
Fv 47 Kvala, på strekningen Rossabø - Haukås  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 06.12.2020 20:00 Til: 07.12.2020 05:00
 
Fv 49 Haukanestunnelen, på strekningen Trengereid - Frøland  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag).
Manuell trafikkdirigering i tidsrommet 20.00 - 00.00. og 04.00 - 06.00. Tunnelen stenges i tidsrommet 00.00 - 04.00.
Gjelder fra: 25.11.2020 20:00 Til: 11.12.2020 06:00
 
Fv 49 Frøland - Norheimsund, på strekningen Trengereid - Tørvikbygd  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 07.12.2020 07:00 Til: 09.12.2020 19:00
 
Fv 49 Fossenbrattetunnelen, på strekningen Frøland - Tørvikbygd  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Til: 09.12.2020 15:00
 
Fv 50 Geiteryggtunnelen, på strekningen Hol - Aurland  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 09:00 Til: 03.12.2020 17:00
 
Fv 50 Vassbygdtunnelen, på strekningen Aurland - Hagafoss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:30 til 10:30, fra 10:45 til 12:45, fra 13:00 til 14:20 og fra 15:00 til 17:00.
Ved mykje nedbør bilr det ikkje arbeida på staden.
Gjelder fra: 16.11.2020 08:30 Til: 04.12.2020 17:00
 
Fv 50 Vassbygdtunnelen - Nesbøtunnelen, på strekningen Aurland - Hagafoss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene.
Gjelder fra: 30.11.2020 18:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Fv 53 Natvik, på strekningen Fodnes - Årdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjennomkjøring hver hele-og halve klokketime kl.07:00-09:00 og kl.15:00-17:00. Gjennomkjøring hver hele klokketime kl.09:00-15:00 og kl.17:00-19:00. Søndager fri ferdsel.
Gjelder fra: 12.09.2020 12:03 Til: 31.12.2020 19:00
 
Fv 53 Naddvik - Årøyelvi, på strekningen Fodnes - Årdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 19:00.
Opning kvar halve time kl. 7-9 og kl. 15-17. Opning kvar heile time kl. 9-15. Lysregulering ved behov.
Gjelder fra: 13.11.2020 07:00 Til: 13.02.2021 19:00
 
Fv 53 Tyinkrysset - Øvre Årdal bom, på strekningen Tyin - Årdal  
Innlandet / Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid og i periodene: Tirsdag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag).
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen.
Gjelder fra: 01.12.2020 18:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Fv 53 Holsbruvatnet bom - Øvre Årdal bom, på strekningen Fodnes - Tyinkrysset  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter.
Arbeid ved Jåteli.
Gjelder fra: 23.10.2020 00:00 Til: 23.12.2020 19:00
 
Fv 57 Dale - Osen bru, på strekningen Rutledal - Storehaug  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 20:00. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 07.12.2020 08:00 Til: 17.12.2020 20:00
 
Fv 60 Streketunnelen, på strekningen Hornindal - Blindheim  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 04.12.2020 09:00 Til: 04.12.2020 15:30
 
Fv 60 Ferjestrekningen Sykkylven-Magerholm  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet på grunn av tekniske problemer. Ferge B er innstilt.
Gjelder fra: 02.12.2020 09:33
 
Fv 60 Kjølen - Dregebrua, på strekningen Strandafjellet  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 08:30 til 17:00.
Gjelder fra: 14.11.2020 08:30 Til: 31.12.2020 17:00
 
Fv 62 Stubøen, på strekningen Hjelset - Sunndalsøra  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 17.09.2020 08:00 Til: 02.08.2021 00:00
 
Fv 64 Ferjestrekningen Åfarnes-Sølsnes, på strekningen Åndalsnes - Molde  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet.
A ruta midlertidig innstilt.
Gjelder fra: 02.12.2020 08:46
 
Fv 64 Ferjestrekningen Åfarnes-Sølsnes, på strekningen Åndalsnes - Molde  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet. Ferge B er innstilt.
Gjelder fra: 24.11.2020 06:15
 
Fv 64 Røvika, på strekningen Åndalsnes - Molde  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Til: 04.12.2020 19:00
 
Fv 65 Røv - Sande, på strekningen Betna - Orkanger  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 60 km/t og stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Til: 05.12.2020 00:00
 
Fv 72 Ørmelen, forbindelsesveg, på strekningen Stamphusmyra - Verdalsøra  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Fv 76 Sømnaveien mellom nr 87 B og nr 99, i Brønnøy kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 07:00 Til: 15.12.2020 17:00
 
Fv 76 Tosentunnelen, i Brønnøy kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 22:00. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Arbeides ikke oddetallshelger fra fredag kl.0700 til søndag kl.1900.
Gjelder fra: 22.11.2020 19:00 Til: 23.12.2020 22:00
 
Fv 79 Norheimssund - Granvin, på strekningen Norheimssund - Vassenden  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 08.12.2020 07:00 Til: 18.12.2020 19:00
 
Fv 79 Fyksesund bru, på strekningen Norheimssund - Vassenden  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Maks bredde 3,6m
Gjelder fra: 15.10.2020 17:52
 
Fv 82 Vesterålsgata ved Kong Øysteins vei, i Sortland kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 10.11.2020 20:18 Til: 02.01.2021 00:00
 
Fv 84 Sjøvegan - Skårvika, på strekningen Fossbakken - Sørreisa  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.11.2020 12:32 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 86 Silsand - Islandsbotn, i Senja kommune  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00.
Gjelder fra: 15.10.2020 07:00 Til: 15.10.2021 17:00
 
Fv 98 Torhop - Sjursjok bom, på strekningen Lakselv - Tana  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 18.11.2020 07:00 Til: 07.12.2020 19:00
 
Fv 98 Torhop, i Tana kommune  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00.
Gjelder fra: 09.10.2020 07:00 Til: 01.09.2021 21:00
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil.
Gjelder fra: 16.11.2020 21:00 Til: 04.12.2020 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 05:30
 
Fv 108 Kråkerøy kirke, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Til: 13.12.2020 06:00
 
Fv 108 Kråkerøy bru, forbindelsesveg, på strekningen Kråkerøyvn - St. Croix  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 21:00 Til: 03.12.2020 06:00
 
Fv 120 Tangen, på strekningen Tomter - Lillestrøm (Kjeller)  
Viken — Redusert framkommelighet
Stedvis ett felt stengt, manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00.
Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Til: 31.12.2020 23:00
 
Fv 120 Lillestrømveien mellom nr 223 og nr 267, i Enebakk kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 19.11.2020 16:21 Til: 18.12.2020 23:00
 
Fv 124 Damholtet, på strekningen Strømsfoss - Askim  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 25.11.2020 09:15 Til: 05.12.2020 00:00
 
Fv 124 Lekumfoss - Sekkelstenkrysset, på strekningen Strømsfoss - Askim  
Viken — Redusert framkommelighet
Stedvis lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 05.11.2020 00:00 Til: 19.12.2020 00:00
 
Fv 152 Holstadkrysset, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 19.10.2020 09:00 Til: 18.12.2020 06:00
 
Fv 152 Langhus, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 25.11.2019 07:00 Til: 31.12.2020 19:00
 
Fv 152 Mastemyr, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 30.11.2020 10:18 Til: 29.01.2021 21:00
 
Fv 155 Osloveien mellom nr 17 og nr 312 A, i Enebakk kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.11.2020 07:31 Til: 19.12.2020 00:00
 
Fv 155 Vik, på strekningen Tangen - Sværsvann (Oslo grense)  
Viken — Redusert framkommelighet
Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 15.10.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 158 Strømmen kirke - Sagdalen, forbindelsesveg, på strekningen Kloppakrysset - Hvam  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 23.11.2020 09:00 Til: 23.12.2020 06:00
 
Fv 160 Bekkestutunnelen - Gjønnes, på strekningen Bekkestutunnelen - Gjønnes  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 12.10.2020 20:00 Til: 01.03.2021 05:30
 
Fv 167 Gullhella, på strekningen Brynsholm - Asker  
Viken — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 00:40 Til: 19.12.2020 00:00
 
Fv 171 Sørumsand, på strekningen Gran - Finstadkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.05.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 171 Bingsfoss bru, på strekningen Gran - Finstadkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 06:30 til 21:00.
Gjelder fra: 12.10.2020 06:30 Til: 01.02.2021 21:00
 
Fv 174 Grønvoll - Jessheim, på strekningen Nybakk - Jessheim Nord  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 30.11.2020 00:00 Til: 05.12.2020 00:00
 
Fv 180 Ormliakrysset, på strekningen Lynga - Ormlia  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 07.07.2020 14:00 Til: 31.12.2020 22:00
 
Fv 180 Hurdal, på strekningen Lynga - Ormlia  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av trafikkuhell.
Gjelder fra: 02.12.2020 14:35
 
Fv 210 Bakketunga, på strekningen Kongsvinger - Elverum  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 04.11.2020 12:00 Til: 30.10.2021 00:00
 
Fv 211 Linnestad, på strekningen Lundeby - Brøholt  
Viken — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00.
Gjelder fra: 09.03.2020 07:00 Til: 03.03.2021 17:00
 
Fv 213 Moelv vegkryss, på strekningen Nes - Lillehammer  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Til: 01.01.2021 01:00
 
Fv 213 Jernbanetorget tunnel, på strekningen Nes - Lillehammer  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 10.12.2020 21:00 Til: 11.12.2020 05:30
 
Fv 215 Nordre Osen, på strekningen Rena - Jordet  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Til: 19.12.2020 00:00
 
Fv 227 Rabstad - Slemsrud, på strekningen Brumunddal - Jevnaker  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 09.11.2020 00:00 Til: 12.12.2020 00:00
 
Fv 235 Oddsleppa - Kvernbakkøya, på strekningen Elverum - Rena  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.12.2020 08:31 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 285 Asdøla bru, på strekningen Kjellstad - Skaret  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 05.10.2020 07:00 Til: 01.05.2021 16:00
 
Fv 301 Tronsrød - Agnes, på strekningen Søndersrød - Larvik  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Til: 04.12.2020 15:00
 
Fv 302 Dolvi - Strandbakken, på strekningen Søndersrød - Larvik  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 29.11.2020 17:48 Til: 04.12.2020 16:00
 
Fv 303 Gloppe bru - Grønneberg, på strekningen Larvik - Auli  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 07:00 Til: 22.12.2020 15:00
 
Fv 303 Tjøllingveien 193, i Larvik kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 07:00 Til: 22.12.2020 15:00
 
Fv 303 Tjølling - Klåstad, på strekningen Larvik - Auli  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Fv 305 Kodal, på strekningen Sandefjord - Andebu  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.11.2020 09:19 Til: 10.12.2020 18:00
 
Fv 313 Hasselbakken, i Holmestrand kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.12.2020 19:39 Til: 04.12.2020 15:00
 
Fv 316 Osloveien mellom Stubbeløkkveien og Marinabakken, i Moss kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 20.10.2020 17:34 Til: 25.12.2020 00:00
 
Fv 334 Austråttbakken ved Gjesdalbakken, i Sandnes kommune  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 13.11.2020 09:21 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 401 Bjørnestad - Beinestad, på strekningen Strømme - Vestre Vallesverd  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 08.10.2020 00:00 Til: 02.07.2021 00:00
 
Fv 401 Beinestad, på strekningen Strømme - Vestre Vallesverd  
Agder — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 22.05.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 405 Vennesla, på strekningen Mosby - Vegusdal  
Agder — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.11.2020 08:00 Til: 31.12.2020 23:59
 
Fv 407 Asdal, på strekningen Vik skole - Strømmen  
Agder — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjenstående kjørefeltbredde: 3,4m.
Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Til: 01.02.2021 15:00
 
Fv 409 Skilsøveien 412, forbindelsesveg, i Arendal kommune  
Agder — Redusert framkommelighet
Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Til: 11.12.2020 16:00
 
Fv 411 Tvedestrand nord, forbindelsesveg, på strekningen Tvedestrand havn - Tvedestrand nord  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Til: 09.06.2021 17:00
 
Fv 411 Bergendal, på strekningen Tvedestrand - Bosvik  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 29.11.2020 12:00 Til: 29.03.2021 15:00
 
Fv 414 Myra - Moland, på strekningen Ubergsmoen - Høl  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Til: 30.07.2021 15:00
 
Fv 420 Vesterled, på strekningen Barstøl - Stølenkrysset  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 09:00 Til: 03.12.2020 14:00
 
Fv 420 Fevik, på strekningen Barstøl - Stølenkrysset  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 18.11.2020 07:00 Til: 21.12.2020 16:00
 
Fv 420 Vippa bru, på strekningen Barstøl - Stølenkrysset  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 05.03.2020 07:00 Til: 31.12.2020 19:00
 
Fv 440 Schankeholen, på strekningen Stavanger - Hillevåg  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Maks bredde 5,0m
Gjelder fra: 07.12.2020 07:00 Til: 07.12.2020 22:00
 
Fv 459 Døle bru, på strekningen Ytre Nøding - Døle bru  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00.
Gjelder fra: 27.11.2019 07:00 Til: 10.12.2020 20:00
 
Fv 465 Risnes bru, på strekningen Feda - Risnes bru  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Til: 04.12.2020 20:00
 
Fv 468 Tonstad - Rekeviks-vika, på strekningen Tonstad - Svartevatn  
Agder — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:30. Torsdag fra 07:00 til 14:30.
Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Til: 22.12.2020 19:30
 
Fv 520 Ropeid - Sauda  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 15 minutter.
Gjelder fra: 02.12.2020 07:00 Til: 03.12.2020 19:00
 
Fv 527 Gamlemshaugen - Hildrestranda, på strekningen Slyngstad - Skjeltene  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 20:00.
Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Til: 03.12.2020 20:00
 
Fv 539 Dalabrekka - Kristiansund trafikkterminal, på strekningen Kristiansund trafikkterminal - Dalabrekka  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 19.09.2020 01:43 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 542 Stokkadjuvtunnelen, på strekningen Svortland - Føyno  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 08:00 til 18:00. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.11.2020 08:00 Til: 04.12.2020 18:00
 
Fv 546 Fana, på strekningen Bekkjarvik - Rådalskrysset  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Fv 550 Edna bru, på strekningen Jondal - Eitrheim  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:30.
Gjelder fra: 17.11.2020 07:00 Til: 16.12.2020 18:30
 
Fv 558 Nygård, på strekningen Haakonsvern - Damsgård  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Maks bredde 3,60m
Gjelder fra: 21.10.2020 07:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 558 Nygård, på strekningen Haakonsvern - Damsgård  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Maks bredde 3,5m
Gjelder fra: 30.11.2020 07:00 Til: 31.12.2020 16:00
 
Fv 567 Borgotunnelen, på strekningen Haukås - Tysso  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 05:30
 
Fv 567 Lonevågtunnelen, på strekningen Haukås - Tysso  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 30.11.2020 20:00 Til: 03.12.2020 05:30
 
Fv 569 Modalentunnelen, på strekningen Dalseid - Romarheim  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 07.12.2020 07:00 Til: 07.12.2020 15:00
 
Fv 577 Bontelabo, i Bergen kommune  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 23.11.2020 22:00 Til: 23.12.2020 05:30
 
Fv 578 Helleveien ved Breiviksbakken, i Bergen kommune  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering.
Gjelder fra: 01.12.2020 10:10 Til: 24.03.2021 00:00
 
Fv 587 Midtun, på strekningen Nesttun - Indre Arna  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 29.04.2020 21:00 Til: 10.05.2021 06:00
 
Fv 607 Heggebøen - Leirvik, på strekningen Lavik - Flekke  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Rutegående trafikk kan passere.
Inntil 30 min. ventetid kl.07:00-10:00, kl.12:00-12:45 og kl.14:45-18:00 STENGT i 2 TIMAR kl.10:00-12:00 og kl.12:45-14:45 TORSDAGER AVSLUTTER ARBEIDET KL.15:00
Gjelder fra: 11.11.2020 15:13 Til: 23.12.2020 18:00
 
Fv 609 Ottersteintunnelen - Dalsfjordtunnelen, på strekningen Dale - Askvoll  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 02.12.2020 08:00 Til: 03.12.2020 18:00
 
Fv 614 Svelgen, på strekningen Grov - Stårheim  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00.
Lysregulering hele døgnet.
Gjelder fra: 29.09.2020 07:00 Til: 31.12.2020 14:00
 
Fv 615 Hyen - Storebru, på strekningen Storebru - Sandane  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00.
Stengt: 10.00-12.00, 13.00-13-55 og 14.00-14.50.
Gjelder fra: 14.09.2020 07:00 Til: 23.12.2020 18:00
 
Fv 659 Slyngstad, på strekningen Eidsvika - Haramsøy/Løvsøya  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 27.10.2020 07:00 Til: 19.12.2020 00:00
 
Fv 680 Byskogen - Seivika ferjekai, på strekningen Kristiansund - Stormyra  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 30.11.2020 07:00 Til: 04.12.2020 19:00
 
Fv 704 Jesmo - Skjøla parkeringsplass, på strekningen Brøttem - Sandmoen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 05.02.2020 09:00 Til: 23.01.2022 06:00
 
Fv 705 Dravenget, på strekningen Flora - Hell  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00.
Gjelder fra: 15.07.2020 09:00 Til: 29.04.2022 15:00
 
Fv 705 Elvran - Vinsmyr, på strekningen Flora - Hell  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 24.11.2020 08:50 Til: 05.02.2021 16:00
 
Fv 707 Spongdalsvegen 478, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 20.11.2020 07:00 Til: 23.12.2020 15:00
 
Fv 710 Ferjestrekningen Valset-Brekstad, på strekningen Orkanger - Krinsvatnet  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet.
I forbindelse med planlagt årlig vedlikehold av fartøyene vil sambandet bli betjent med ett fartøy fra søndag 8 november. Det vil bli utført turer merke A i rutetabellen.
Gjelder fra: 08.11.2020 06:00 Til: 14.12.2020 00:00
 
Fv 714 Våvatnet, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 17.11.2020 10:00 Til: 02.06.2021 00:00
 
Fv 714 Frøyatunnelen, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil.
Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Til: 03.12.2020 06:00
 
Fv 714 Storvasshammertunnelen, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid. Forsinkelser opp til 15 minutter.
Gjelder fra: 29.10.2020 12:07 Til: 31.12.2020 00:00
 
Fv 721 Botngård - Elvegården, på strekningen Botngårdringen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 20.11.2020 07:00 Til: 31.12.2020 19:00
 
Fv 721 Jøssund bru - Teksdal, på strekningen Botngårdringen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Til: 29.01.2021 16:00
 
Fv 754 Skogn, på strekningen Markabygd - Skogn  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Til: 11.12.2020 06:00
 
Fv 762 Ogndalsvegen mellom Strandvegen Vest og Kongens gate, forbindelsesveg, i Steinkjer kommune  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster.
Enveiskjørt fra Strandvegen til Kongensgate.
Gjelder fra: 17.09.2020 20:00
 
Fv 834 Nordstrandveien ved Burøyveien, i Bodø kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.08.2020 00:00 Til: 16.09.2021 00:00
 
Fv 858 Ryatunnelen, i Tromsø kommune  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time.
Gjennomslipp hver hele time. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 02.12.2020 21:00 Til: 03.12.2020 06:00
 
Fv 862 Sandnessund bru, i Tromsø kommune  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 09:00 til 18:00. Ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere.
Ingen arbeid/ventetid mellom kl. 07:00 - 09:00 og 15:00 - 17:00.
Gjelder fra: 19.10.2020 09:00 Til: 23.12.2020 18:00
 
Fv 882 Møllebekk bru, på strekningen Langfjordbotn - Sørvær  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.11.2020 07:00 Til: 21.12.2020 20:00
 
Fv 882 Ferjestrekningen Øksfjord-Hasvik, på strekningen Langfjordbotn - Sørvær  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet.
MF Bergsfjord melder om begrenset kapasitet på avgang Hasvik-Øksfjord kl.15:00 grunnet frakt av farlig last. Passasjerkapasitet er satt til 25 pers.
Gjelder fra: 02.12.2020 11:48 Til: 02.12.2020 15:00
 
Fv 975 Svartevatn - Krokneset, i Sirdal kommune  
Agder — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 20:00.
Gjelder fra: 03.08.2020 07:00 Til: 03.12.2020 20:00
 
Fv 975 Krokneset, på strekningen Svartevatn - Suleskard  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00.
Gjelder fra: 22.06.2020 07:00 Til: 03.12.2020 21:00
 
Fv 1288 Ringstad, på strekningen Berger - Ringstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.12.2020 08:42 Til: 14.12.2020 00:00
 
Fv 1361 Sundby, på strekningen Sundby - Verpet  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.
Gjelder fra: 24.11.2020 07:00 Til: 03.12.2020 21:00
 
Fv 1363 Hvitstenveien mellom nr 38 og nr 78, i Vestby kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Stedvis innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 21.09.2020 06:53 Til: 24.12.2020 00:00
 
Fv 1378 Ski, på strekningen Nordbyveien - Ski  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.12.2020 07:00 Til: 04.12.2020 07:00
 
Fv 1385 Melby, på strekningen Ås - Nordby  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 23.11.2020 00:00 Til: 24.12.2020 00:00
 
Fv 1418 Sofiemyr, på strekningen Kolbotn kirke - Taraldrudkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 17.11.2020 00:00 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 1496 Skedsmokorset, på strekningen Kjellerholen - Grønvollkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 16.11.2020 15:33 Til: 10.12.2020 00:00
 
Fv 1519 Kloppakrysset - Stasjonsveien, på strekningen Rasta - Strømmen  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 13:15 Til: 17.12.2020 00:00
 
Fv 1520 Nes - Skårer, på strekningen Nes - Skårer  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 09.12.2020 00:00 Til: 26.01.2021 00:00
 
Fv 1520 Nes - Skårer, på strekningen Nes - Skårer  
Viken — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegmerkingsarbeid.
Gjelder fra: 30.11.2020 07:47 Til: 11.12.2020 18:00
 
Fv 1521 Benterud, på strekningen Benterud - Rasta  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 08.11.2020 07:00 Til: 18.12.2020 19:00
 
Fv 1534 Nittedal kirke, på strekningen Slattum - Skedsmokorset  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 26.05.2020 21:38 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 1534 Solberg - Tæruddalen, på strekningen Slattum - Skedsmokorset  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.11.2020 15:41 Til: 12.12.2020 00:00
 
Fv 1537 Skedsmovollen, på strekningen Lund - Kjus  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 03.11.2020 07:00 Til: 31.12.2022 07:00
 
Fv 1542 Kløfta, på strekningen Ask - Kløfta  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 15.10.2020 20:00 Til: 01.06.2021 00:00
 
Fv 1545 Nesberget - Søndre Haug, i Nittedal kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 07.12.2020 08:00 Til: 07.12.2020 21:00
 
Fv 1553 Brinken, i Ullensaker kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 27.03.2020 09:55 Til: 03.05.2021 20:00
 
Fv 1553 Brinken - Jessheim meieri, i Ullensaker kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 26.11.2020 14:57 Til: 01.02.2021 00:00
 
Fv 1581 Funnefoss, på strekningen Funnefoss - Oppåkermoen  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 26.11.2020 21:00 Til: 04.12.2020 05:30
 
Fv 1586 Bøn, på strekningen Råholt kirke - Finstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.11.2020 12:42 Til: 01.02.2021 00:00
 
Fv 1605 Kringler-Slattum skole, i Nannestad kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 01.07.2020 00:00 Til: 11.01.2021 00:00
 
Fv 1626 Presteveien mellom nr 16 og nr 50 A, i Bærum kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.10.2020 07:00 Til: 06.01.2021 00:00
 
Fv 1628 Gamle Ringeriksvei ved Kirkeveien, i Bærum kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.12.2020 18:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Fv 1628 Gamle Ringeriksvei ved Kirkeveien, i Bærum kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 12:15 Til: 02.12.2020 22:00
 
Fv 1642 Hamangtunnelen - Tangen, på strekningen Hamang - Levre  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 28.05.2020 07:45 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 1800 Torshov, på strekningen Torshov - Tomter  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 22.09.2020 15:02 Til: 01.01.2021 00:00
 
Fv 1808 Ebru, på strekningen Skjeset - Ebru  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.12.2020 19:00 Til: 30.12.2020 06:00
 
Fv 1820 Rabstad, på strekningen Lageråa - Bekken  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Til: 01.09.2021 00:00
 
Fv 1864 Kirkevegen mellom Vestadvegen og Såstadvegen, i Stange kommune  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 18.11.2020 11:52 Til: 01.02.2021 19:00
 
Fv 1928 Nedre Sand, på strekningen Nedre Sand - Toner  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.11.2020 00:00 Til: 16.12.2020 00:00
 
Fv 2192 Strand - Dambua, på strekningen Strand - Dambua  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 30.09.2020 00:00 Til: 13.12.2020 00:00
 
Fv 2686 Sundbykrysset, på strekningen Sundbykrysset - Slemmestad  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 09:30 Til: 09.12.2020 15:00
 
Fv 2708 Pukerud - Langum, i Drammen kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Til: 01.08.2021 19:00
 
Fv 2758 Darbu - Fiskum, på strekningen Krekling - Torespæren  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Til: 01.05.2021 19:00
 
Fv 2820 Prestefoss, på strekningen Prestefoss - Hole bru  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 20.11.2020 16:14 Til: 31.12.2020 19:00
 
Fv 2848 Utøya, på strekningen Sønsterud - Rørvik  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 05.08.2020 07:00 Til: 28.02.2021 07:00
 
Fv 3080 Korsholmen - Kirke-åsen, i Færder kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 11.03.2020 07:00 Til: 15.06.2021 18:00
 
Fv 3090 Engås, på strekningen Engås - Agerup  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Til: 23.12.2020 16:00
 
Fv 3164 Trollsås - Trollahaugen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 03.11.2020 07:00 Til: 15.12.2020 18:00
 
Fv 3168 Presebøen, på strekningen Presebøen - Bråvoll  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 27.11.2020 08:00 Til: 22.12.2020 19:00
 
Fv 3366 Farsjø - Dal, på strekningen Gjerdemyra N - Dal  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Kan bli stengt i periodene 08:30-13:30 og 16:30-19:00. Trafikken slippes forbi ved første mulighet. Ikke stengt i Helgene.
Gjelder fra: 04.12.2020 08:30 Til: 13.12.2020 19:00
 
Fv 3578 Brattekleiv, på strekningen Brattekleiv - Knekken  
Agder — Redusert framkommelighet
Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Til: 11.12.2020 16:00
 
Fv 3592 Flødevigen - His kirke, på strekningen Willumstad - His kirke  
Agder — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Til: 11.12.2020 16:00
 
Fv 3764 Herefoss - Mjåvatn, på strekningen Herefoss - Mjåvatn  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 24.11.2020 07:00 Til: 03.01.2021 17:00
 
Fv 3948 Utsognsvegen ved Setesdalsvegen, i Vennesla kommune  
Agder — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 13.11.2020 07:00 Til: 18.12.2020 15:00
 
Fv 4040 Geitskardet, på strekningen Kvåle - Geitskardet  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.11.2020 08:00 Til: 16.12.2020 13:15
 
Fv 4160 Hangelandsspeilen, på strekningen Lindlandsåsen - Birkelandsstranda  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Til: 11.12.2020 16:00
 
Fv 4246 Bråsund bru, på strekningen Birkeland - Hauge kyrkje  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 23.11.2020 07:00 Til: 23.12.2020 16:00
 
Fv 4360 Leitet, på strekningen Varhaug - Alvaneset  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 07.12.2020 11:00 Til: 07.12.2020 14:00
 
Fv 4466 Øksnevad vidaregåande skole - Øksnavadporten haldeplass, på strekningen Klepp kirke - Orstadkrossen  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av øvelse.
Gjelder fra: 02.03.2021 11:00 Til: 02.03.2021 14:00
 
Fv 4484 Sviland S, på strekningen Bråstein - Sviland S  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 30.11.2020 07:00 Til: 11.12.2020 16:00
 
Fv 5060 Lønning, på strekningen Sagvåg - Lønning  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 21.04.2020 07:00 Til: 01.07.2021 19:00
 
Fv 5154 Kolskogen, på strekningen Øyjorda - Ulven  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00.
Gjelder fra: 01.10.2020 09:00 Til: 31.12.2020 14:00
 
Fv 5248 Skiftesvika - Marikoven, på strekningen Marikoven - Folleseåsen  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00.
Veien blir helt stengt i periodene kl. 09:15-10:15 og kl. 12:00-13:00.
Gjelder fra: 06.08.2020 07:00 Til: 31.12.2020 14:00
 
Fv 5300 Rantentunnelen, på strekningen Nyborg - Salhus  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 22:00 Til: 02.12.2020 23:00
 
Fv 5392 Haugo, på strekningen Rong - Haugo  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00.
Gjelder fra: 22.10.2020 07:00 Til: 15.12.2020 18:00
 
Fv 5418 Merkjesura, på strekningen Haus kai - Hakanes  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 04:00 (neste dag).
Kontinuerlig ledebilkjøring mellom 19:00 og 2100. Stengninger på inntil 1 time fra kl 2100- 04:00. Ledebil kjører hver hele time.
Gjelder fra: 30.11.2020 18:00 Til: 04.12.2020 04:00
 
Fv 5600 Framfjordtunnelen, på strekningen Arnafjord - Vikøyri  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 19:00 til 06:00 (neste dag). Søndag fra 19:00 til 04:00 (neste dag).
Tunnelen er stengt følgende tidspunkter: 19:00-20:30, 20:40-22:30, 22:40-00:00, 00:10-03:00 og 03:10-06:00.
Gjelder fra: 23.11.2020 19:00 Til: 24.12.2020 06:00
 
Fv 5623 Gudvangen - Bakka  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00.
Arbeid: Rassikring Stengt kl.08:30-10:30, kl.10:45-12:45, 13:30-15:30 og kl.16:00-18:00 Korte stopp kl..07:00-08:00 og kl.18:00-19:00 Det blir kun jobbet på dager med oppholdsvær.
Gjelder fra: 26.11.2020 07:00 Til: 21.12.2020 19:00
 
Fv 5633 Seimsdalen, på strekningen Årdalstangen - Seimsdalen  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Alle dager, åpen hver hele klokketime kl.20:00-06:00 Åpen hver hele-og halve klokketime kl.06:00-07:00, kl.09:00-15:00 og kl.17:00-20:00 Fri ferdsel kl.07:00-09:00 og kl.15:00-17:00 Maks høgde 3,30m Maks bredde 3,60m
Gjelder fra: 30.11.2020 12:32 Til: 01.02.2021 00:00
 
Fv 5690 Skregrova, på strekningen Vassenden - Kjøsnes  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 11.11.2020 07:00 Til: 31.05.2021 19:00
 
Fv 5724 Olden, på strekningen Briksdal - Olden  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av opprydningsarbeid.
Opning kvar heile time
Gjelder fra: 26.11.2020 06:32
 
Fv 5890 Folkestad, på strekningen Lauvstad - Folkestad  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 10.11.2020 07:00 Til: 18.12.2020 16:00
 
Fv 5914 Ikornnes - Jarnes, på strekningen Gjevenes - Vik  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Stedvis smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 25.11.2020 07:00 Til: 23.12.2020 20:00
 
Fv 6072 Bruhagen, på strekningen Utheim - Bruhagen Vest  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 10.11.2020 14:00 Til: 09.01.2021 00:00
 
Fv 6306 Kleivviktunnelen, på strekningen Bøle - Fjell  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og stengt i korte perioder på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 09:00 Til: 02.12.2020 21:00
 
Fv 6330 Gråfjellet, på strekningen Mørriaunet - Follafoss  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ventetid ca 5 minutter.
Gjelder fra: 09.11.2020 08:40
 
Fv 6460 Nordskaget - Malmmyran, på strekningen Titran - Nordskaget  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 07:00 til 21:00. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 30.09.2020 07:00 Til: 30.09.2021 21:00
 
Fv 6562 Folstad bru - Folstadgrenda, på strekningen Støren (Sokna bru) - Folstadgrenda  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt, lysregulering og stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 07.10.2020 15:44 Til: 17.12.2020 00:00
 
Fv 6590 Forset - Hermanstad  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 07:00 Til: 04.12.2020 19:00
 
Fv 6590 Kvål - Rosmelen, på strekningen Stenset - Kvål  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Til: 03.12.2020 06:00
 
Fv 6594 Simensbakken - Hyttfossen, på strekningen Ler - Hyttfossen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 18:00.
Gjelder fra: 17.11.2020 07:00 Til: 15.12.2020 18:00
 
Fv 6658 Lerkendal, kollektivfelt, på strekningen Tverreggen - Lerkendal, i retning mot Lerkendal  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Til: 31.07.2021 15:00
 
Fv 6712 Rommet, på strekningen Tømra - Hommelvik  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Til: 31.12.2021 15:00
 
Fv 7006 Nordre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle - Myrset  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Aksellastrestriksjoner.
Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn.
Gjelder fra: 03.08.2020 09:20
 
Fv 7272 Ferjestrekningen Mosjøen-Vikdalen, forbindelsesveg  
Nordland — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet. Gjelder fra 10.07.2020 klokken 08:00.
Det vil være en begrensning på 5 tonn aksellast.
Gjelder fra: 10.07.2020 08:00
 
Fv 7352 Leirskarddalen, i Hemnes kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Stengt i korte perioder, kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid. Ventetid ca 15 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere.
Ved stenging på en time sendes det ut egen melding
Gjelder fra: 18.11.2020 22:23 Til: 25.12.2020 00:00
 
Fv 7542 Teinelv bru, på strekningen Øksneshamn - Rinbø  
Nordland — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering.
Gjelder fra: 19.11.2020 07:00 Til: 30.12.2020 20:00
 
Fv 7990 Øvre Alta, i Troms og Finnmark fylke  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 23:00. Utrykningskjøretøy kan passere. Gjelder fra 09.11.2020 klokken 07:00 til 20.12.2020 klokken 23:00.
Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Til: 20.12.2020 23:00
 
Fv 8072 Gamvikveien 23, i Troms og Finnmark fylke  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegmerkingsarbeid. Gjelder fra 26.11.2020 klokken 13:31 til 03.12.2020 klokken 24:00.
Gjelder fra: 26.11.2020 13:31 Til: 04.12.2020 00:00
 
Kv 1184 Breidablikveien 64, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder gang/sykkelvei
Gjelder fra: 23.12.2020 09:00 Til: 23.12.2020 10:00
 
Kv 3190 Killingskardet, i Tinn kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Aksellastrestriksjoner. For kjøretøy med aksellast over 3 tonn.
Gjelder fra: 27.05.2020 12:00