VEGMELDINGER - Redusert framkommelighet (Sortert etter veg)
28.02.2021 kl. 05:26
Utskrift
 
VEGMELDINGER - Redusert framkommelighet
 
Ev 6 [14] Patterødkrysset, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 22:00 Til: 05.03.2021 02:00
 
Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 20:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 20:00 Til: 02.03.2021 05:30
 
Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 22:00 Til: 05.03.2021 05:30
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 22:00 Til: 05.03.2021 05:30
 
Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Til: 04.03.2021 05:30
 
Ev 6 Vålerengtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sørenga - Alnabru
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Fare for kø, alternativ rute er skiltet.
Gjelder fra: 01.12.2020 15:26 Til: 01.05.2021 00:00
 
Ev 6 Eidsvolltunnelen, på strekningen Gardermoen - Hamar  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 22:00 Til: 03.03.2021 05:30
 
Ev 6 [84] Ensby, på strekningen Lillehammer - Otta  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 21:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Til: 02.03.2021 05:30
 
Ev 6 Sel kirke, på strekningen Otta - Dombås  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 04.01.2021 08:38 Til: 01.03.2021 00:00
 
Ev 6 Dombås bom - Hjerkinn, på strekningen Dovrefjell  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00.
Gjelder fra: 24.02.2021 07:00 Til: 02.03.2021 20:00
 
Ev 6 Nestasvollan, på strekningen Dombås - Oppdal  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 11:00 Til: 01.03.2021 16:00
 
Ev 6 Kvål, på strekningen Oppdal - Trondheim (Sluppen)  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 19.08.2020 07:00 Til: 01.01.2022 00:00
 
Ev 6 [28] Melhus, påkjøring mot Ev 6, på strekningen Oppdal - Trondheim (Sluppen), i retning mot Trondheim (Sluppen)  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster.
Gjelder fra: 24.07.2020 07:00
 
Ev 6 Stavsjøfjelltunnelen, på strekningen Trondheim (Sluppen) - Stjørdal (Værnes)  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 17:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 13:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Lørdag fra 06:00 til 24:00. Søndag fra 06:00 til 15:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 25.02.2021 09:00 Til: 16.03.2021 06:00
 
Ev 6 Skatval, på strekningen Stjørdal (Værnes) - Steinkjer  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.03.2021 11:00 Til: 02.03.2021 14:00
 
Ev 6 Langstein, på strekningen Stjørdal (Værnes) - Steinkjer  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.03.2021 09:00 Til: 02.03.2021 13:00
 
Ev 6 Kvam - Grøtøya, på strekningen Steinkjer - Grong  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 05.05.2020 09:30 Til: 01.05.2021 00:00
 
Ev 6 Fjerdingelvbrua, på strekningen Grong - Mosjøen
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 22.02.2021 14:22 Til: 19.07.2021 00:00
 
Ev 6 Kobbskarettunnelen, i Sørfold kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.03.2021 08:00 Til: 02.03.2021 14:00
 
Ev 6 Forså tunnel, i Narvik kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 03.03.2021 10:00 Til: 03.03.2021 18:00
 
Ev 6 Ballangen (Storfjellveien), på strekningen Fauske - Narvik  
Nordland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 16:00.
Gjelder fra: 12.01.2021 09:00 Til: 28.03.2021 16:00
 
Ev 6 Hålogalandsbrua, på strekningen Narvik - Nordkjosbotn  
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00.
Gjelder fra: 16.02.2021 07:00 Til: 12.03.2021 18:00
 
Ev 6 Larsbergtunnelen, på strekningen Larsberg tunnel  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.03.2021 00:00 Til: 02.03.2021 02:00
 
Ev 6 Nordnestunnelen, på strekningen Nordkjosbotn - Alta  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.03.2021 21:30 Til: 03.03.2021 05:30
 
Ev 6 Nordnestunnelen, på strekningen Nordkjosbotn - Alta  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.03.2021 01:00 Til: 02.03.2021 05:30
 
Ev 6 Isfjelltunnelen - Skardalstunnelen, på strekningen Nordkjosbotn - Alta  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 03.03.2021 21:30 Til: 04.03.2021 05:30
 
Ev 10 Leirviktunnelen - Trældalstunnelen, på strekningen Stormyra (Narvik) - Bjørnfjell (Riksgrensen)
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Til: 02.03.2021 06:00
 
Ev 14 Teveldalen (Riksgrensen)  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet.
På grunn av testplikt ifm covid-19. Se - https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/
Gjelder fra: 08.01.2021 00:00
 
Ev 16 Arnavegen ved Reinane, i Bergen kommune  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 11:00 til 14:00 og fra 17:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 22.02.2021 11:00 Til: 31.03.2021 20:00
 
Ev 16 Gaupåstunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Til: 03.03.2021 00:00
 
Ev 16 Bjørkhaugtunnelen - Sætretunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 04.03.2021 22:00 Til: 05.03.2021 05:30
 
Ev 16 Risnestunnelen - Romslotunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.03.2021 00:30 Til: 03.03.2021 02:30
 
Ev 16 Trengereidtunnelen - Vossavangen  
Vestland — Redusert framkommelighet
Forsinkelser på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen.
Gjelder fra: 01.03.2021 20:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Ev 16 Dalevågtunnelen - Beitlatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 01.03.2021 09:00 Til: 04.03.2021 14:00
 
Ev 16 Dalseidtunnelen - Knoltatunnelen, på strekningen Bergen (Vågsbotn) - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 05.03.2021 15:00
 
Ev 16 Tvinne - Lønavatnet, på strekningen Voss - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Stengt inntil 15 minutt ved spregning.
Gjelder fra: 10.11.2020 13:31 Til: 01.11.2021 17:00
 
Ev 16 Gudvangatunnelen - Flenjatunnelen, på strekningen Voss - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 90 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Fredag og søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Kolonner fra Flåm man-tors. kl 21:15, 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45 Fre-Søn. Kl 22:45, 00:15, 01:45, 03:15 og 04:45. fra Gudvangen man-tors. kl. 20:30 22:00, 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30. Fre-Søn . Kl 23:30, 01:00, 02:30, 04:00 og 05:30
Gjelder fra: 03.01.2021 22:00 Til: 27.03.2021 06:00
 
Ev 16 Lærdalstunnelen, på strekningen Voss - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 08:30 til 19:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Ventetid ca 20 minutter.
Gjelder fra: 01.03.2021 08:30 Til: 03.03.2021 19:00
 
Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 14:00.
Gjelder fra: 10.02.2021 09:00 Til: 02.04.2021 05:30
 
Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 21:30 Til: 03.03.2021 05:30
 
Ev 16 Ringeriksveien ved Skoglundveien, forbindelsesveg, i Bærum kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 16.02.2021 19:30 Til: 27.08.2021 23:59
 
Ev 16 Seltatunnelen - Borgundstunnelen, på strekningen Lærdal - Fagernes  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 20:00 Til: 13.03.2021 06:00
 
Ev 16 Kvamskleivtunnelen, på strekningen Lærdal - Fagernes  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 20.11.2020 19:41 Til: 02.09.2021 00:00
 
Ev 16 Fønhus - Bergtun, på strekningen Fagernes - Hønefoss  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Torsdag fra 07:00 til 14:00.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 11.03.2021 14:00
 
Ev 16 Øylo - Hemsing bru, på strekningen Lærdal - Fagernes  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Forsinkelser kan påregnes.
Gjelder fra: 14.01.2021 18:18 Til: 02.09.2021 00:00
 
Ev 16 Røn - Ulnes, på strekningen Lærdal - Fagernes  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 20.01.2021 10:45 Til: 16.07.2021 00:00
 
Ev 16 Røn - Furulund, på strekningen Lærdal - Fagernes
Innlandet — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 05:00 til 23:00. Omkjøring er skiltet for personbiler.
Gjelder fra: 19.01.2021 05:00 Til: 28.02.2021 23:00
 
Ev 16 Einangsundet - Reie, på strekningen Lærdal - Fagernes  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Forsinkelser opp til 30 minutter.
Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Til: 30.05.2021 19:00
 
Ev 16 Vormsund bru, på strekningen Kløfta - Kongsvinger  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 22:00 Til: 05.03.2021 05:30
 
Ev 16 Bruneset - Ullern, på strekningen Kløfta - Kongsvinger  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 02.02.2021 07:00 Til: 05.03.2021 15:00
 
Ev 18 Bjørndalssletta bomstasjon, på strekningen Kristiansand - Arendal  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Til: 04.03.2021 06:00
 
Ev 18 Haumyrheiatunnelen, på strekningen Kristiansand - Arendal, i retning mot Arendal  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, endret kjøremønster og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 27.08.2020 21:00 Til: 01.05.2021 07:00
 
Ev 18 [91] Strømmekrysset, på strekningen Kristiansand - Arendal  
Agder — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.02.2021 07:00 Til: 31.05.2021 20:00
 
Ev 18 Longum, i Arendal kommune  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 18.01.2021 08:00 Til: 01.04.2021 15:00
 
Ev 18 Telemarksporten - Sandbekkåstunnelen, på strekningen Arendal - Larvik  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00 og fra 18:00 til 24:00.
Gjelder fra: 13.01.2021 09:00 Til: 30.06.2021 12:00
 
Ev 18 [48] Langangenkrysset - [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal - Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 80 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 09:00 Til: 31.03.2021 06:00
 
Ev 18 [47] Skykrysset - [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal - Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 14:00 og fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 08:00 til 14:00.
Gjelder fra: 01.03.2021 08:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Ev 18 [38] Hesbykrysset, på strekningen Larvik - Drammen, i retning mot Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 13.02.2021 21:22 Til: 01.05.2021 00:00
 
Ev 18 [33] Kopstadkrysset, påkjøringsfelt, på strekningen Larvik - Drammen, i retning mot Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 70 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 18.01.2021 09:00 Til: 01.07.2021 18:00
 
Ev 18 [23] Kjellstadkrysset - [22] Tranbykrysset, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga)  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 04.01.2021 00:00 Til: 01.04.2021 00:00
 
Ev 18 [16] Sandvika, avkjøring mot Sandvika, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 20.01.2021 07:20 Til: 20.03.2021 00:00
 
Ev 18 Operatunnelen  
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 22:00 Til: 02.03.2021 06:00
 
Ev 18 Operatunnelen  
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Til: 03.03.2021 06:00
 
Ev 39 Vatlandstunnelen - Fosselandtunnelen, på strekningen Mandal - Flekkefjord  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Vent på ledebil.
Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Til: 03.03.2021 06:00
 
Ev 39 Heskestadtunnelen, på strekningen Flekkefjord - Stavanger  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Maks bredde 3,25m
Gjelder fra: 01.03.2021 20:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Ev 39 Imekrysset - Skinsnes, på strekningen Kristiansand - Mandal  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 5 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 13:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 31.08.2020 09:00 Til: 01.04.2021 06:00
 
Ev 39 Tangvallkrysset - Døle bru, på strekningen Kristiansand - Mandal  
Agder — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid og vegarbeid.
Gjelder fra: 02.09.2020 09:25 Til: 31.03.2021 23:59
 
Ev 39 Mjåvann industriområde - Hellemyr, på strekningen Kristiansand - Mandal  
Agder — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 00:15 til 05:15.
Gjelder fra: 12.02.2021 00:15 Til: 30.04.2021 05:15
 
Ev 39 Hannevikdalen - Vågsbygdporten, på strekningen Hannevikdalen - Vågsbygdporten  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.02.2021 07:00 Til: 31.03.2021 07:00
 
Ev 39 Bømlafjordtunnelen, på strekningen Stavanger - Leirvik  
Vestland — Redusert framkommelighet
Forsinkelser på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Til: 03.03.2021 02:00
 
Ev 39 Ulvenvatnet, på strekningen Leirvik - Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Redusert framkommelighet
Innsnevring.
Arbeidssted: Stenge anleggsområde til ny EV39 Svegatjørn-Rådal. Eksisterende veg benyttes frem til ny åpner Maks bredde 3,0m
Gjelder fra: 16.02.2021 08:21 Til: 01.01.2022 00:00
 
Ev 39 Hordviktunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag fra 02:30 til 03:30. Torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil.
Gjelder fra: 03.03.2021 02:30 Til: 04.03.2021 05:30
 
Ev 39 Mundalsbergettunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.03.2021 22:00 Til: 04.03.2021 05:30
 
Ev 39 Mundalsbergtunnelen - Sauåstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen.
Gjelder fra: 09.03.2021 22:00 Til: 10.03.2021 05:30
 
Ev 39 Apaltunnelen - Sauåstunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 10.03.2021 22:00 Til: 11.03.2021 05:30
 
Ev 39 Bjørsviktunnelen - Litle Urdaltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 10.03.2021 22:00 Til: 11.03.2021 05:30
 
Ev 39 Eikefettunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 3 timer i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 04:00 (neste dag).
Styrt trafikkavvikling med ledebil kl. 18:00-23:00. Stengt kl. 23:00-04:00. Gjennomkjøring kl. 02:00.
Gjelder fra: 25.02.2021 18:00 Til: 05.03.2021 04:00
 
Ev 39 Mitnestunnelen - Litle Urdaltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 11.03.2021 22:00 Til: 12.03.2021 05:30
 
Ev 39 Nipetunnelen - Masfjordtunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 11.03.2021 22:00 Til: 12.03.2021 05:30
 
Ev 39 Masfjordtunnelen - Lille Matretunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 15.03.2021 22:00 Til: 16.03.2021 05:30
 
Ev 39 Matrebergtunnelen - Trodaltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 15.03.2021 22:00 Til: 17.03.2021 00:00
 
Ev 39 Sandviktunnelen - Jernfjelltunnelen, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.03.2021 22:00 Til: 17.03.2021 05:30
 
Ev 39 Skrikebergtunnelen  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 17.03.2021 22:00 Til: 18.03.2021 05:30
 
Ev 39 Vadheim - Lavik, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 22.02.2021 09:00 Til: 04.03.2021 18:00
 
Ev 39 Lavik - Vadheim, på strekningen Bergen (Nygårdstangen) - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00. Ventetid ca 10 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 11.03.2021 18:00
 
Ev 39 Førde - Vadheim, på strekningen Nordfjordeid - Bergen (Nygårdstangen)  
Vestland — Redusert framkommelighet
Forsinkelser på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 18:00.
Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Til: 04.03.2021 18:00
 
Ev 39 Farsundet - Kusslia, på strekningen Førde - Nordfjordeid  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag og fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 28.09.2020 07:00 Til: 01.10.2021 15:00
 
Ev 39 Kusslia, på strekningen Førde - Nordfjordeid  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00. Ventetid ca 15 minutter.
Ved sprengning.
Gjelder fra: 13.01.2021 07:00 Til: 25.03.2021 15:00
 
Ev 39 Skipenes bru, på strekningen Førde - Nordfjordeid  
Vestland — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 24.09.2020 07:00 Til: 15.10.2021 19:00
 
Ev 39 Kvivstunnelen, på strekningen Nordfjordeid - Volda  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 02.03.2021 21:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Ev 39 Årsettunnelen - Eidsnakktunnelen, på strekningen Nordfjordeid - Volda  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Stedvis manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 01.03.2021 09:00 Til: 01.03.2021 22:00
 
Ev 39 Hellandstunnelen, på strekningen Ålesund - Molde  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 01.03.2021 08:30 Til: 01.03.2021 15:00
 
Ev 39 Leirgrovvika - Flyplasskrysset, på strekningen Molde - Kristiansund  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 15:00.
Gjelder fra: 08.02.2021 07:30 Til: 30.04.2021 15:00
 
Ev 39 Nedre Uførbrua, på strekningen Fursetfjellet  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 29.01.2021 10:18 Til: 01.04.2021 00:00
 
Ev 39 Halsa ferjekai - Halsanausta, på strekningen Ferjestrekningen Kanestraum-Halsa  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 17.08.2020 07:00 Til: 01.09.2021 00:00
 
Ev 39 Stokke  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 21:00.
Gjelder fra: 08.02.2021 07:00 Til: 30.04.2021 21:00
 
Ev 39 Kvithylla - Renndalen, på strekningen Kristiansund - Orkanger  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 22.12.2020 07:00 Til: 01.01.2022 00:00
 
Ev 69 Smørfjord - Vedbotn, på strekningen Olderfjord - Honningsvåg  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Lysregulering, innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 12.10.2020 00:00 Til: 01.06.2021 00:00
 
Ev 69 Sortvik tunnel, på strekningen Olderfjord - Honningsvåg  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil.
Gjelder fra: 28.02.2021 21:00 Til: 04.03.2021 06:00
 
Ev 134 Isvik, på strekningen Haugesund - Røldal  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.12.2020 13:47 Til: 28.02.2021 21:00
 
Ev 134 Etne, på strekningen Haugesund - Røldal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 21.02.2020 14:39 Til: 02.04.2021 00:00
 
Ev 134 Røldal tunnel, på strekningen Seljestad - Håradalen  
Vestland — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.02.2021 22:15
 
Ev 134 Ørvellakrysset, på strekningen Seljord - Notodden  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 27.02.2021 06:41 Til: 01.05.2021 15:00
 
Rv 3 Byrotunnelen, på strekningen Kolomoen - Elverum  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Rv 4 Bjerke - Sinsenkrysset, på strekningen Grua - Oslo (Sinsen), i retning mot Oslo (Sinsen)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Kollektivfelt stengt på grunn av oversvømmelse.
Gjelder fra: 26.02.2021 11:21 Til: 02.03.2021 00:00
 
Rv 4 Fossen - Sagstua, på strekningen Oslo (Sinsen) - Grua  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og endret kjøremønster på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 27.05.2020 08:31 Til: 01.05.2021 00:00
 
Rv 4 Fossen - Sagstua, på strekningen Oslo (Sinsen) - Grua  
Viken — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 15.12.2020 07:00 Til: 30.07.2021 23:59
 
Rv 5 Naustdalstunnelen, på strekningen Florø - Førde  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 08:00 Til: 01.03.2021 18:00
 
Rv 5 Øvre Eri - Nedre Eri, på strekningen Sogndal - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 21:00. Ventetid ca 10 minutter. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 21.01.2021 07:00 Til: 17.06.2021 21:00
 
Rv 5 Valeberg - Kaupangerkrysset, på strekningen Sogndal - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Innsnevring og lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:30 til 19:30. Forsinkelser kan påregnes.
Gjelder fra: 08.10.2020 07:30 Til: 15.07.2021 19:30
 
Rv 5 Fodnestunnelen, på strekningen Sogndal - Lærdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Ventetid ca 30 minutter.
Gjelder fra: 01.03.2021 18:00 Til: 03.03.2021 06:00
 
Rv 5 Fjærlandstunnelen, på strekningen Jølster - Sogndal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time og på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og fredag fra 17:00 til 05:00 (neste dag). Mandag til torsdag fra 08:00 til 05:00 (neste dag).
Stengingar inntil 0,5 time i tidsrommet 08:00 - 20:00 og inntil 1 time frå 20:00 til 05:00.
Gjelder fra: 28.02.2021 17:00 Til: 06.03.2021 05:00
 
Rv 7 Torpo v - Ål, på strekningen Geilo - Gol  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 11.03.2021 16:00
 
Rv 9 Besteland - Helle, på strekningen Evje - Haukeligrend  
Agder — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 29.01.2021 12:40 Til: 30.05.2021 12:00
 
Rv 9 Hovden - Maurliristi, på strekningen Evje - Haukeligrend  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og innsnevring på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 12.01.2021 07:00 Til: 01.07.2021 16:00
 
Rv 13 Ferjestrekningen Hjelmeland-Nesvik, på strekningen Tau - Sand  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet.
Pga verkstedsopphold vil M/F Utne erstatte M/F Sigrid i rute 2 inntil videre.
Gjelder fra: 15.02.2021 14:11
 
Rv 13 Lausasteintunnelen, på strekningen Odda - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering asfaltarbeid.
Gjelder fra: 02.03.2021 07:00 Til: 02.03.2021 15:00
 
Rv 13 Lofthus - Kinsarvik (Bråvoll), på strekningen Odda - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:30.
Gjelder fra: 08.02.2021 07:00 Til: 05.03.2021 17:30
 
Rv 13 Salthella, på strekningen Odda - Voss  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.03.2021 07:00 Til: 02.03.2021 16:00
 
Rv 13 Fatlatunnelen - Stedjebergtunnelen, på strekningen Hella - Sogndal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.03.2021 18:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Rv 15 Måløybrua, på strekningen Måløy - Nordfjordeid  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Maks bredde 3,0m
Gjelder fra: 15.02.2021 09:08
 
Rv 15 Ospelitunnelen - Oppljostunnelen, på strekningen Strynefjellet  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 08:30 til 19:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 12:00. Vent på ledebil.
Kolonne hver HALVE klokketime fra vest og hver HELE klokketime fra øst.
Gjelder fra: 15.01.2021 09:56 Til: 31.05.2021 19:00
 
Rv 15 Ottadalsvegen ved Selsvegen, i Sel kommune  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 08.02.2021 00:00 Til: 09.04.2021 00:00
 
Rv 19 Skoppum bomstasjom - Viulsrød, på strekningen Undrumsdal - Horten  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 03.09.2020 06:00 Til: 28.08.2021 19:00
 
Rv 22 Kringen - Fetsundbrua, på strekningen Mysen - Hvamkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Til: 02.03.2021 06:00
 
Rv 36 Klevestrand - Herøya, på strekningen Porsgrunn - Skien  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t, innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 17.02.2021 21:00 Til: 09.07.2021 15:00
 
Rv 41 Vikfjellet - Treungen/Nissedal, på strekningen Åmli - Brunkeberg  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Til: 08.11.2021 19:00
 
Rv 110 St. Croix, på strekningen Fredrikstad - Råde  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 18.01.2021 19:00 Til: 12.03.2021 20:00
 
Rv 150 [60] Radiumhospitalet, på strekningen Lysaker - Smestad, i retning mot Smestad  
Oslo — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 15.02.2021 22:00 Til: 31.03.2021 07:00
 
Rv 150 [60] Radiumhospitalet, på strekningen Smestad - Lysaker, i retning mot Lysaker  
Oslo — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 05.02.2021 07:00 Til: 31.03.2021 06:59
 
Rv 150 [58] Gaustad, på strekningen Ring 3, i retning mot Lysaker
Oslo — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes.
Gjelder fra: 19.01.2021 07:00 Til: 31.03.2021 06:59
 
Rv 150 [58] Gaustad, på strekningen Ring 3, i retning mot Ulven  
Oslo — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 07.01.2021 22:00 Til: 01.04.2021 00:00
 
Rv 354 Heistadkrysset, på strekningen Rugtvedt - Kjørholtkrysset  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 00:00 Til: 12.03.2021 00:00
 
Rv 706 Stavne - Bjørndalen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 12:00 til 13:00 og fra 19:00 til 20:00.
Gjelder fra: 27.01.2021 12:00 Til: 01.04.2023 20:00
 
Rv 706 Strindheimtunnelen, i retning mot Strindheimtunnelen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 22:00 Til: 02.03.2021 03:00
 
Fv 17 Heltuv - Vellamelen, på strekningen Steinkjer - Namsos  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 26.02.2021 17:55 Til: 02.10.2021 00:00
 
Fv 17 Ferjestrekningen Levang-Nesna  
Nordland — Redusert framkommelighet
Midlertidige endringer i rutetabellen på grunn av vegarbeid.
Dette gjelder i uke 8,9 og 10. Lørdag og søndag utføres ordinær ruteplan. For mer info sjekk www.reisnordland.no
Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Til: 15.03.2021 00:00
 
Fv 17 Hundåga bru, i Lurøy kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Smal vegbane - 3 meter over brua.
Gjelder fra: 25.01.2021 07:00 Til: 31.03.2021 20:00
 
Fv 17 Brattland - Øresvik, i Lurøy kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 18.12.2020 10:44 Til: 01.06.2021 00:00
 
Fv 17 Reppaelv bru, i Rødøy kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 29.01.2021 07:00 Til: 28.02.2021 19:00
 
Fv 24 Korsholen - Linder, på strekningen Skarnes - Stange  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00.
Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Til: 25.06.2021 17:00
 
Fv 24 Amundsrud, på strekningen Skarnes - Stange  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 29.10.2020 07:00 Til: 01.05.2021 00:00
 
Fv 30 Kotsøy, på strekningen Røros - Støren  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 22.06.2020 09:29 Til: 10.06.2021 17:00
 
Fv 30 Fordsetmoen, på strekningen Røros - Støren  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Til: 30.04.2021 19:00
 
Fv 31 Bersvensåsen, på strekningen Røros - Vauldal  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring, manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 07:00 til 15:30. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 02.03.2021 07:00 Til: 04.03.2021 15:30
 
Fv 31 Vauldal (Riksgrensen), på strekningen Røros - Vauldal  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet.
På grunn av testplikt ifm covid-19. Se - https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19/
Gjelder fra: 08.01.2021 00:00
 
Fv 34 Horn, på strekningen Jaren - Svingvoll  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 05:00 til 23:00.
Gjelder fra: 15.01.2021 05:00 Til: 31.03.2021 23:00
 
Fv 43 Borhaug, på strekningen Lista - Skeie  
Agder — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 29.01.2021 07:00 Til: 21.05.2021 15:00
 
Fv 44 Brusand, på strekningen Egersund - Bryne  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Forsinkelser på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 22.02.2021 06:00 Til: 29.10.2021 20:00
 
Fv 45 Røyrdalen, på strekningen Ålgård - Svartevatn  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Sprenging utføres kun i dagslys.
Gjelder fra: 10.02.2020 07:00 Til: 31.12.2021 22:00
 
Fv 49 Haukanestunnelen, på strekningen Trengereid - Frøland  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timer på grunn av asfaltarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil.
Ledebilkjøring: kl 18:00-20:00 ventetid 15 minutter. kl 20:00-24:00 og kl 04:00-06:00 Ventetid 30 minutter. STENGT KL:00:00-04:00.
Gjelder fra: 24.02.2021 18:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Fv 50 Geiteryggentunnelen, på strekningen Hol - Aurland  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 09:00 Til: 04.03.2021 17:00
 
Fv 53 Natvik, på strekningen Fodnes - Årdal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 08:00 til 17:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjennomkjøring hver hele-og halve klokketime kl.08:00-09:00 og kl.15:00-17:00. Gjennomkjøring hver hele klokketime kl.09:00-15:00 Søndager fri ferdsel.
Gjelder fra: 22.02.2021 08:00 Til: 16.04.2021 17:00
 
Fv 55 Vadheimtunnelen, på strekningen Vadheim - Dragsvik  
Vestland — Redusert framkommelighet
Forsinkelser på inntil 45 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 09:00 til 19:30. Tirsdag til lørdag fra 07:00 til 19:30. Utrykningskjøretøy og.
Maks høgde 4,2m
Gjelder fra: 01.03.2021 09:00 Til: 27.03.2021 19:30
 
Fv 57 Herlandstunnelen - Espelandstunnelen, på strekningen Knarvik - Sløvåg  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 09.03.2021 22:00 Til: 10.03.2021 05:30
 
Fv 57 Lyngfjelltunnelen - Espelandstunnelen, på strekningen Knarvik - Sløvåg  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 08.03.2021 22:00 Til: 09.03.2021 05:30
 
Fv 57 Nesetunnelen - Lundtunnelen, på strekningen Sløvåg - Rutledal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene på strekningen. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 17.03.2021 22:00 Til: 18.03.2021 05:30
 
Fv 60 Ljøtunnelen - Streketunnelen, på strekningen Hornindal - Blindheim  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 07.03.2021 08:00 Til: 07.03.2021 20:00
 
Fv 61 Furnestunnelen, på strekningen Hareid - Solavågseidet  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 21:30 Til: 06.03.2021 00:00
 
Fv 62 Stubøen, på strekningen Hjelset - Sunndalsøra  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Smal vegbane på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 17.09.2020 08:00 Til: 02.08.2021 00:00
 
Fv 63 Geiranger - Moldbakken bom, på strekningen Strynefjellet - Geiranger  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av arrangement.
Gjelder fra: 05.06.2021 11:00 Til: 05.06.2021 14:00
 
Fv 63 Oppskredtunnelen, på strekningen Geiranger - Eidsdal  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 06.03.2021 08:00 Til: 06.03.2021 20:00
 
Fv 64 Atlanterhavstunnelen, på strekningen Molde - Kristiansund  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 04.03.2021 20:00 Til: 05.03.2021 05:00
 
Fv 72 Vinne - Stamphusmyra, på strekningen Verdal - Åbo  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Til: 04.03.2021 06:00
 
Fv 72 Ørmelen - Stamphusmyra, forbindelsesveg, på strekningen Stamphusmyra - Verdalsøra  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 28.02.2021 22:00 Til: 02.03.2021 06:00
 
Fv 79 Vedanes - Teisteberget, på strekningen Norheimssund - Vassenden  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 15:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Maks bredde 3,5m
Gjelder fra: 15.02.2021 07:30 Til: 23.04.2021 15:00
 
Fv 86 Silsand - Islandsbotn, i Senja kommune  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 17:00.
Gjelder fra: 04.01.2021 07:00 Til: 15.10.2021 17:00
 
Fv 98 Torhop, i Tana kommune  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 21:00.
Gjelder fra: 02.01.2021 07:00 Til: 01.09.2021 21:00
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 02.06.2021 22:00 Til: 04.06.2021 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 15.09.2021 22:00 Til: 17.09.2021 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 18.08.2021 22:00 Til: 20.08.2021 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 30.06.2021 22:00 Til: 02.07.2021 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 08.12.2021 22:00 Til: 10.12.2021 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 13.10.2021 22:00 Til: 15.10.2021 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 10.11.2021 22:00 Til: 12.11.2021 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 12.01.2022 22:00 Til: 14.01.2022 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 05.05.2021 22:00 Til: 07.05.2021 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 07.04.2021 22:00 Til: 09.04.2021 05:30
 
Fv 108 Hvalertunnelen, på strekningen Skjærhalden - Fredrikstad  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 10.03.2021 22:00 Til: 12.03.2021 05:30
 
Fv 128 Myrakrysset, på strekningen Berger - Ørje  
Viken — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 28.01.2021 10:02 Til: 01.03.2021 00:00
 
Fv 152 Langhus, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Til: 18.03.2021 19:00
 
Fv 152 Mastemyr, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 20.01.2021 19:55 Til: 16.06.2021 00:00
 
Fv 155 Vik, på strekningen Tangen - Sværsvann (Oslo grense)  
Viken — Redusert framkommelighet
Stedvis lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 19.12.2020 11:49 Til: 01.03.2021 00:00
 
Fv 158 Bråtebrua, forbindelsesveg, på strekningen Kloppakrysset - Hvam  
Viken — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.01.2021 00:00 Til: 01.06.2021 00:00
 
Fv 160 Bekkestutunnelen - Gjønnes, på strekningen Bekkestutunnelen - Gjønnes  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 12.10.2020 20:00 Til: 01.03.2021 05:30
 
Fv 160 Lysakerelva bru, på strekningen Økrikrysset - Lysakerelva (Oslo grense)  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.03.2021 21:00 Til: 03.03.2021 06:00
 
Fv 165 Slemmestad - Bødalen, på strekningen Bjørnstad - Holmenkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 17.02.2021 07:00 Til: 10.05.2021 23:00
 
Fv 165 Slemmestad - Rustadveien  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 17:00.
Gjelder fra: 11.01.2021 07:00 Til: 31.03.2021 17:00
 
Fv 166 Rolfstangen - Snarøykrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Stedvis ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 10.02.2021 07:00 Til: 26.04.2021 19:00
 
Fv 166 Fornebu, på strekningen Rolfstangen - Snarøykrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Lørdag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 15.02.2021 07:00 Til: 05.03.2021 19:00
 
Fv 171 Sørumsand, på strekningen Gran - Finstadkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.12.2020 07:17 Til: 02.09.2021 00:00
 
Fv 171 Bingsfoss bru, på strekningen Gran - Finstadkrysset  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 23.02.2021 15:36 Til: 02.05.2021 00:00
 
Fv 181 Eidsvollbrua, på strekningen Bogsrud - Eidsvoll  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 22.02.2021 09:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Fv 201 Kirkenær o/NSB bru, på strekningen Kirkenær - Lintorpet  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 18.01.2021 07:00 Til: 05.03.2021 19:00
 
Fv 210 Bakketunga, på strekningen Kongsvinger - Elverum  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 04.11.2020 12:00 Til: 30.10.2021 00:00
 
Fv 256 Gjennestad, på strekningen Bommestad - Åskrysset  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 24.02.2021 14:00 Til: 02.04.2021 16:00
 
Fv 280 Lia - Snarum, på strekningen Vikersund - Ørgenvika  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering, ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 11:30 til 19:00 og fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Onsdag fra 07:00 til 17:30 og fra 19:00 til 07:00 (neste dag). Torsdag og søndag fra 19:00 til 07:00 (neste dag).
Gjelder fra: 28.02.2021 19:00 Til: 26.03.2021 07:00
 
Fv 282 Kirkelina 1, i Lier kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00.
Gjelder fra: 07.12.2020 09:00 Til: 31.03.2021 14:00
 
Fv 285 Asdøla bru, på strekningen Kjellstad - Skaret  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 05.10.2020 07:00 Til: 01.05.2021 16:00
 
Fv 287 Hole bru, på strekningen Åmot - Bromma  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 18.12.2020 07:00 Til: 01.05.2021 20:00
 
Fv 309 Berganveien ved Ulvøveien, i Færder kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 25.02.2021 07:33 Til: 05.03.2021 17:00
 
Fv 316 Tigerplassen - Kambo bomstasjon, på strekningen Tigerplassen - Tegnebyholtet  
Viken — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 16:00.
Gjelder fra: 12.01.2021 09:00 Til: 05.03.2021 16:00
 
Fv 319 Nøsted Bruk, på strekningen Sande - Kobbervikdalen  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 03.02.2021 09:00 Til: 15.03.2021 19:00
 
Fv 352 Bambleveien 5 A, i Bamble kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 40 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 22.02.2021 09:00 Til: 21.03.2021 17:00
 
Fv 353 Kleivrønningen bru, på strekningen Rugtvedtmyra - Solum  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.12.2020 21:00 Til: 01.05.2021 18:00
 
Fv 401 Bjørnestad - Beinestad, på strekningen Strømme - Vestre Vallesverd  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 08.10.2020 00:00 Til: 02.07.2021 00:00
 
Fv 411 Tvedestrand nord, forbindelsesveg, på strekningen Tvedestrand havn - Tvedestrand nord  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 09.09.2020 07:00 Til: 09.06.2021 17:00
 
Fv 411 Bergendal, på strekningen Tvedestrand - Bosvik  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 29.11.2020 12:00 Til: 29.03.2021 15:00
 
Fv 414 Myra - Moland, på strekningen Ubergsmoen - Høl  
Agder — Redusert framkommelighet
Lysregulering, nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 09.11.2020 07:00 Til: 30.07.2021 15:00
 
Fv 415 Fianesvingen, på strekningen Rislandsfeta - Fiane  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 08:00 Til: 30.09.2021 14:00
 
Fv 455 Holum - Mandal, på strekningen Mandal - Kyrkjebygd  
Agder — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, lysregulering og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 24.02.2021 07:00 Til: 17.03.2021 23:59
 
Fv 461 Kleveland bru, på strekningen Kvås - Brennåsen  
Agder — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.02.2021 07:00 Til: 01.03.2021 07:00
 
Fv 465 Ravneheitunnelen, på strekningen Kjørrefjord - Rørvik  
Agder — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til fredag fra 09:00 til 19:00.
Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.03.2021 09:00 Til: 05.03.2021 19:00
 
Fv 519 Finnøytunnelen, på strekningen Nordbø - Jelsa  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjelder fra 28.02.2021 klokken 22:00 til 05.03.2021 klokken 06:00.
Gjelder fra: 28.02.2021 22:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Fv 550 Odda - Utne  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av dekkelegging i periodene: Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 18:00.
Gjelder fra: 02.03.2021 07:00 Til: 03.03.2021 18:00
 
Fv 550 Eitrheimtunnelen, på strekningen Jondal - Eitrheim  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 17:30. Torsdag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 04.03.2021 15:00
 
Fv 558 Nygård, på strekningen Haakonsvern - Damsgård  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Maks bredde 3,6m
Gjelder fra: 24.02.2021 07:00 Til: 31.05.2021 16:00
 
Fv 567 Lonevågtunnelen, på strekningen Haukås - Tysso  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 01.03.2021 20:00 Til: 05.03.2021 05:30
 
Fv 570 Hostelandtunnelen, på strekningen Odnåstjørna - Steine  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 04.03.2021 09:00 Til: 04.03.2021 17:00
 
Fv 578 Helleveien ved Breiviksbakken, i Bergen kommune  
Vestland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 24.01.2021 22:19 Til: 24.03.2021 00:00
 
Fv 582 Paradiskrysset, på strekningen Kronstad - Danmarksplass  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00.
Fri ferdsel mellom 07:00-09:00 og 14:00-17:00.
Gjelder fra: 05.02.2021 07:00 Til: 04.02.2022 23:00
 
Fv 602 Instefjordtunnelen - Hauglandtunnelen, på strekningen Instefjord - Rutledal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Arbeidet forflytter seg mellom tunellene. Kontinuerlig ledebilkjøring.
Gjelder fra: 16.03.2021 22:00 Til: 17.03.2021 05:30
 
Fv 607 Bø bru, på strekningen Lavik - Flekke  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 10:00 til 12:00 og fra 12:45 til 14:45. Utrykningskjøretøy kan passere.
Også inntil 30min venting i tida 07-18:00. Torsdagar kun til 15:00.
Gjelder fra: 04.01.2021 10:00 Til: 01.04.2021 14:45
 
Fv 615 Hyen - Storebru, på strekningen Storebru - Sandane  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 10:00 til 12:00, fra 13:00 til 13:55 og fra 14:00 til 14:50. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Arbeidssted: Solheim
Gjelder fra: 05.01.2021 10:00 Til: 28.04.2021 14:50
 
Fv 650 Ringsettunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Liabygda ferjekai - Liabygda  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.03.2021 08:00 Til: 02.03.2021 20:00
 
Fv 650 Overåtunnelen, på strekningen Linge - Sjøholt  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 03.03.2021 08:00 Til: 03.03.2021 20:00
 
Fv 650 Overåtunnelen - Lingetunnelen, på strekningen Linge - Sjøholt  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 04.03.2021 08:00 Til: 04.03.2021 20:00
 
Fv 650 Stordalstunnelen, på strekningen Linge - Sjøholt  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 03.03.2021 08:00 Til: 03.03.2021 20:00
 
Fv 650 Visettunnelen - Stordalstunnelen, på strekningen Linge - Sjøholt  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 02.03.2021 09:00 Til: 02.03.2021 20:00
 
Fv 653 Morkaåstunnelen, på strekningen Furene - Gardnes  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 04.03.2021 21:00 Til: 05.03.2021 05:00
 
Fv 653 Helgehorntunnelen, på strekningen Furene - Gardnes  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 03.03.2021 21:00 Til: 04.03.2021 05:00
 
Fv 653 Eiksundtunnelen, på strekningen Furene - Gardnes  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Til: 03.03.2021 05:00
 
Fv 653 Gardnes - Eiksundbrua, på strekningen Furene - Gardnes  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 12:00 til 21:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 15.02.2021 12:00 Til: 04.03.2021 18:00
 
Fv 655 Ferjestrekningen Sæbø-Lekneset, på strekningen Ørsta - Tryggestad  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet.
bytte av ferje.
Gjelder fra: 27.02.2021 15:30
 
Fv 680 Skiphamntunnelen - Valatunnelen, på strekningen Kristiansund - Stormyra  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 02.03.2021 09:00 Til: 02.03.2021 12:00
 
Fv 704 Jesmo - Skjøla parkeringsplass, på strekningen Brøttem - Sandmoen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 05.02.2020 09:00 Til: 23.01.2022 06:00
 
Fv 705 Dravenget, på strekningen Flora - Hell  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00.
Gjelder fra: 15.07.2020 09:00 Til: 29.04.2022 15:00
 
Fv 705 Elvran - Vinsmyr, på strekningen Flora - Hell  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 45 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 10:00 Til: 01.03.2021 11:00
 
Fv 705 Elvran - Vinsmyr, på strekningen Flora - Hell  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Forsinkelser opp til 15 minutter.
Gjelder fra: 10.02.2021 00:00 Til: 02.10.2021 00:00
 
Fv 707 Spongdal, på strekningen Klett - Flakk  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 07.02.2021 10:18 Til: 01.05.2021 00:00
 
Fv 714 Våvatnet, på strekningen Frøya - Gangåsen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 17.11.2020 10:00 Til: 02.06.2021 00:00
 
Fv 715 Liabekkøra, på strekningen Ilsvika - Årgård  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 19:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Til: 11.03.2021 15:00
 
Fv 762 Ogndalsvegen mellom Strandvegen Vest og Kongens gate, forbindelsesveg, i Steinkjer kommune  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster.
Enveiskjørt fra Strandvegen til Kongensgate.
Gjelder fra: 17.09.2020 20:00
 
Fv 835 Steigentunnelen, i Hamarøy kommune  
Nordland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 03.03.2021 08:00 Til: 03.03.2021 14:00
 
Fv 839 Ferjestrekningen Igerøy-Horn, i Nordland fylke  
Nordland — Redusert framkommelighet
Midlertidige endringer i rutetabellen.
Avg. Igerøy kl. 1745 blir anløp Ylvingen kansellert pga. lavt tidevann. Søndag 28.februar på avg. Igerøy kl. 1915 blir anløp Ylvingen kansellert pga. lavt tidevann.
Gjelder fra: 27.02.2021 14:00 Til: 28.02.2021 21:00
 
Fv 950 Haugan - Storsandan, på strekningen Rotvoll - Værnes  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:30.
Gjelder fra: 08.02.2021 07:00 Til: 01.12.2021 15:30
 
Fv 1342 Rokke kirke, på strekningen Østgård - Rokke kirke  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 17.02.2021 07:00 Til: 31.03.2021 19:00
 
Fv 1444 Fusdal gård, på strekningen Fusdal gård - Vettre  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 14:00 og fra 18:00 til 21:00.
Gjelder fra: 04.02.2021 09:00 Til: 30.09.2021 21:00
 
Fv 1520 Nes - Skårer, på strekningen Nes - Skårer  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00.
Gjelder fra: 25.01.2021 07:00 Til: 23.04.2021 18:00
 
Fv 1521 Benterud, på strekningen Benterud - Rasta  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 22.02.2021 11:41 Til: 07.03.2021 19:00
 
Fv 1537 Skedsmovollen, på strekningen Lund - Kjus  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 03.11.2020 07:00 Til: 31.12.2022 07:00
 
Fv 1542 Kløfta, på strekningen Ask - Kløfta  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 30 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 22.01.2021 18:00 Til: 01.06.2021 00:00
 
Fv 1553 Brinken, i Ullensaker kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 27.03.2020 09:55 Til: 03.05.2021 20:00
 
Fv 1621 Strand, på strekningen Høvik skole - Stabekk  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.03.2021 09:00 Til: 02.03.2021 13:00
 
Fv 1820 Rabstad, på strekningen Lageråa - Bekken  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 28.09.2020 00:00 Til: 01.09.2021 00:00
 
Fv 1982 Ilagsmoen, på strekningen Ilagsmoen - Ilagsvegen/Matrandvegen  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Til: 22.03.2021 15:00
 
Fv 1988 Skotterud, på strekningen Eidskog Brst - Matrand  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Stedvis ett felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 03.03.2021 07:00 Til: 30.04.2021 16:00
 
Fv 2332 Hov - Morstadbakken, på strekningen Løyken - Hov  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 08.02.2021 07:00 Til: 30.07.2021 23:00
 
Fv 2520 Nordsetervegen 1122, i Lillehammer kommune  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 21.01.2021 07:00 Til: 31.03.2021 16:00
 
Fv 2614 Nord-Sel, på strekningen Otta telestasjon - Nord-Sel  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av flom.
Gjelder fra: 26.02.2021 15:36
 
Fv 2636 Rinna bru, på strekningen Bjølstadmo - Lalm  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 20:00.
Gjelder fra: 18.02.2021 14:54 Til: 05.03.2021 20:00
 
Fv 2640 Sygard Sandnes - Heggjero, på strekningen Fossbergom - Brustugu  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00.
Gjelder fra: 22.02.2021 07:00 Til: 30.04.2021 19:00
 
Fv 2708 Pukerud - Langum, i Drammen kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 02.11.2020 07:00 Til: 01.08.2021 19:00
 
Fv 2724 Kristian brenners vei mellom nr 1 A og nr 15, i Drammen kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 22.03.2021 17:00
 
Fv 2758 Darbu - Fiskum, på strekningen Krekling - Torespæren  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 21.09.2020 07:00 Til: 01.05.2021 19:00
 
Fv 2832 Vassbonn - Åmot sentrum, i Modum kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00.
Gjelder fra: 12.01.2021 07:00 Til: 25.03.2021 17:00
 
Fv 2832 Stalsberg - Stenbru, på strekningen Åmot sentrum - Lortbekk  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00.
Gjelder fra: 17.02.2021 09:00 Til: 11.03.2021 14:00
 
Fv 2848 Utøya, på strekningen Sønsterud - Rørvik  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 18.02.2021 09:25 Til: 28.02.2021 07:00
 
Fv 3080 Korsholmen - Kirke-åsen, i Færder kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 11.03.2020 07:00 Til: 15.06.2021 18:00
 
Fv 3106 Stangs gate 1, i Horten kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 05.03.2021 17:00
 
Fv 3116 Eik - Gressbanen, i Tønsberg kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 18.02.2021 07:00 Til: 11.06.2021 16:00
 
Fv 3260 Ørstvet, i Porsgrunn kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 09.02.2021 08:00 Til: 31.03.2021 16:00
 
Fv 4466 Øksnevad vidaregåande skole - Øksnavadporten haldeplass, på strekningen Klepp kirke - Orstadkrossen  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av øvelse.
Gjelder fra: 02.03.2021 11:00 Til: 02.03.2021 14:00
 
Fv 4508 Bersagelveien, i Sandnes kommune  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 01.05.2021 15:00
 
Fv 4690 Ferjestrekningen Skipavik-Nesvik, forbindelsesveg, på strekningen Skibaviga - Nesvik  
Rogaland — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet.
Pga verkstedsopphold vil M/F Utne erstatte M/F Sigrid i rute 2 inntil videre.
Gjelder fra: 15.02.2021 14:14
 
Fv 5060 Lønning, på strekningen Sagvåg - Lønning  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 19:00. Fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 21.04.2020 07:00 Til: 01.07.2021 19:00
 
Fv 5086 Bårdsundet I bru, på strekningen Søreid - Gjøvåg  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 20:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 20:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Fv 5122 Høyviktunnelen, på strekningen Øystese - Fyksesund bru  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 07:00 til 17:00. Forsinkelser må forventes.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 03.03.2021 17:00
 
Fv 5156 Lysekloster, på strekningen Ulven - Sjøbøen  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 22:00 Til: 12.03.2021 06:00
 
Fv 5325 Kronstadplassen, i Bergen kommune  
Vestland — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 30.01.2021 14:21 Til: 01.03.2021 19:00
 
Fv 5418 Bruvikvegen 1086, i Osterøy kommune  
Vestland — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av opprydningsarbeid.
Gjelder fra: 25.01.2021 11:29
 
Fv 5631 Farnes, på strekningen Farnes - Hjelle  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 18:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Åpent for gjennomkjøring: 07:30, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 12:15-13:15, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 og 17:00.
Gjelder fra: 26.02.2021 12:35 Til: 16.04.2021 18:00
 
Fv 5690 Skregrova, på strekningen Vassenden - Kjøsnes  
Vestland — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 19:00. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 11.11.2020 07:00 Til: 31.05.2021 19:00
 
Fv 5698 Straumsnes, på strekningen Straumsnes - Grøndal  
Vestland — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Ventetid ca 15 minutter.
Gjelder fra: 18.02.2021 07:00 Til: 27.03.2021 20:00
 
Fv 5928 Fjøretunnelen, på strekningen Tafjord - Sylte  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 05.03.2021 08:00 Til: 05.03.2021 20:00
 
Fv 5928 Heggurtunnelen - Skjegghammartunnelen, på strekningen Tafjord - Sylte  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 06.03.2021 08:00 Til: 06.03.2021 20:00
 
Fv 5928 Heggurtunnelen, på strekningen Tafjord - Sylte  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil.
Gjelder fra: 05.03.2021 08:00 Til: 05.03.2021 20:00
 
Fv 5952 Alnestunnelen, på strekningen Alnes - Valkveet  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 21:30 Til: 05.03.2021 06:00
 
Fv 5957 Godøytunnelen, på strekningen Godøya - Valderøya  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 02.03.2021 21:30 Til: 04.03.2021 06:00
 
Fv 5964 Flyplasstunnelen, på strekningen Flyplasskrysset - Roald kai  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 21:30 Til: 05.03.2021 06:00
 
Fv 6012 Sandoddtunnelen, på strekningen Finnsetbrua - Sira  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.03.2021 09:30 Til: 03.03.2021 13:00
 
Fv 6012 Viketunnelen, på strekningen Finnsetbrua - Sira  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 03.03.2021 11:00 Til: 03.03.2021 18:00
 
Fv 6072 Engvika, på strekningen Utheim - Bruhagen Vest  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 11.02.2021 07:00 Til: 31.03.2021 20:00
 
Fv 6098 Amundsøya, på strekningen Flatsetsundet - Amundsøya  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time.
Gjelder fra: 05.01.2021 15:46
 
Fv 6186 Aurtunnelen, på strekningen Todal - Kjelklia  
Møre og Romsdal — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 02.03.2021 10:00 Til: 02.03.2021 15:00
 
Fv 6578 Valdøyan, på strekningen Moan - Forset  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Stedvis ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 05:00 (neste dag).
Lasting av tømmer.
Gjelder fra: 24.02.2021 09:00 Til: 16.03.2021 05:00
 
Fv 6640 Kvernamoen snuplass - Bakkmyran, på strekningen Kvernamoen snuplass - Åstan  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 18.01.2021 14:00 Til: 30.06.2021 18:00
 
Fv 6652 Hangerslettvegen 260, i Trondheim kommune  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00.
Gjelder fra: 15.12.2020 09:00 Til: 20.02.2022 14:00
 
Fv 6658 Lerkendal, kollektivfelt, på strekningen Tverreggen - Lerkendal, i retning mot Lerkendal  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.11.2020 07:00 Til: 31.07.2021 15:00
 
Fv 6664 Berg, på strekningen Lerkendal - Leangen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 10.01.2021 21:00 Til: 30.06.2021 06:00
 
Fv 6680 Bratsbergøya, på strekningen Moen - Sorgenfri  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 09:00 Til: 01.03.2021 13:00
 
Fv 6712 Rommet, på strekningen Tømra - Hommelvik  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Ett felt stengt og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 16.11.2020 07:00 Til: 31.12.2021 15:00
 
Fv 6804 Lillemoen, på strekningen Havnekrysset - Lillemoen  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere.
Gjelder fra: 08.02.2021 07:00 Til: 26.03.2021 15:00
 
Fv 6818 Hottran, på strekningen Juberg - Skogn  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp, stedvis innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 12:00 til 22:00. Tirsdag og onsdag fra 07:00 til 21:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 15.02.2021 12:00 Til: 03.03.2021 21:00
 
Fv 6856 Ronglan - Øra, på strekningen Ekne - Bruheim  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00.
Gjelder fra: 04.12.2020 06:00 Til: 03.05.2021 18:00
 
Fv 6858 Slavlo - Holte, på strekningen Slavlo - Tuv  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 18:00.
Gjelder fra: 04.12.2020 06:00 Til: 03.05.2021 18:00
 
Fv 6924 Almli - Malm, på strekningen Almli - Malm  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i korte perioder på grunn av opprydningsarbeid.
Gjelder fra: 28.02.2021 00:10
 
Fv 6994 Guin - Hatlinghus, på strekningen Hatlinghus - Ho  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 07.01.2021 07:00 Til: 22.12.2021 16:00
 
Fv 6996 Ulven, på strekningen Vellamelen - Ulven  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Innsnevring og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 07.01.2021 07:00 Til: 22.12.2021 16:00
 
Fv 7006 Nordre Myrset bru, forbindelsesveg, på strekningen Agle - Myrset  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Aksellastrestriksjoner.
Bk6 med totalvekt på inntil 28 tonn.
Gjelder fra: 03.08.2020 09:20
 
Fv 7040 Grande, på strekningen Lauvhammer - Langnes  
Trøndelag — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 15:00.
Gjelder fra: 01.03.2021 07:00 Til: 12.03.2021 15:00
 
Fv 7272 Ferjestrekningen Mosjøen-Vikdalen, forbindelsesveg  
Nordland — Redusert framkommelighet
Fergesambandet har redusert kapasitet. Gjelder fra 10.07.2020 klokken 08:00.
Det vil være en begrensning på 5 tonn aksellast.
Gjelder fra: 10.07.2020 08:00
 
Fv 7410 Konsvikosen bru, på strekningen Tonnes - Eidhagen  
Nordland — Redusert framkommelighet
Lysregulering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 15.02.2021 07:00 Til: 19.03.2021 07:00
 
Fv 7534 Leiknes, på strekningen Boghøgda - Korsnes  
Nordland — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 23.02.2021 14:14 Til: 29.03.2021 00:00
 
Fv 7772 Stakkevollvegen mellom nr 297 og nr 307, i Tromsø kommune  
Troms og Finnmark — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Periodevis stengt, men da med lokal omkjøring.
Gjelder fra: 08.02.2021 14:12 Til: 28.05.2021 16:00