VEGMELDINGER - Hovedveger ut fra Oslo (Sortert etter segment)
07.04.2020 kl. 00:36
Utskrift
 
Ev 18 Oslo -> Arendal
 
Ev 18 Operatunnelen
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag).
Gjelder fra: 13.04.2020 21:30 Til: 30.08.2020 09:00
 
Ev 18 Operatunnelen, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga)
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 08.04.2020 20:00 Til: 13.04.2020 14:00
 
Ev 18 Operatunnelen
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag).
Gjelder fra: 04.02.2020 21:30 Til: 08.04.2020 06:00
 
Ev 18 Operatunnelen  
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:00 Til: 07.04.2020 06:00
 
Ev 18 Frognerkilen, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 15.04.2020 06:00
 
Ev 18 [11] Lysakerlokket, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Viken — Redusert framkommelighet
To felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 09.04.2020 22:00 Til: 10.04.2020 05:30
 
Ev 18 [19] Fusdalkrysset - [18] Holmenkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 21.04.2020 21:00 Til: 24.04.2020 06:00
 
Ev 18 [10] Lysaker - [21] Heiakrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Oslo / Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:17
 
Ev 18 Larvikstunnelen - [45] Bommestadkrysset, i Larvik kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.04.2020 20:41 Til: 08.04.2020 06:00
 
Ev 18 [48] Langangenkrysset - [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal - Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.04.2020 07:40 Til: 10.04.2020 06:00
 
Ev 18 Rugtvedtmyra - [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal - Larvik  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Stedvis redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.10.2019 09:18 Til: 01.06.2020 15:00
 
Rv 162 Aker brygge - Filipstad, på strekningen Ring 1, i retning mot Filipstad  
Oslo — Redusert framkommelighet
Høyre felt stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 07.04.2020 20:00 Til: 08.04.2020 06:00
 
Ev 16 Sandvika -> Hønefoss
 
Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 20.11.2019 00:00 Til: 01.08.2020 00:00
 
Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Levre  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 06.04.2020 21:30 Til: 08.04.2020 05:30
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss, i retning mot Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.04.2020 21:30 Til: 08.04.2020 05:30
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 14.04.2020 21:30 Til: 16.04.2020 05:30
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 08.04.2020 21:30 Til: 09.04.2020 05:30
 
Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.04.2020 21:00 Til: 15.04.2020 05:00
 
Fv 1432 Jong - Bjørnegård, på strekningen Slependen - Jong  
Viken — Redusert framkommelighet
Lysregulering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 14.04.2020 00:00 Til: 25.04.2020 00:00
 
Ev 6 Oslo -> Hamar
 
Stange kommune  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Aksellastrestriksjoner for kjøretøy med aksellast over 6 tonn.
Gjelder fra: 13.02.2020 08:00
 
Ev 6 [39] Alnabru - [41] Furuset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen, i retning mot Gardermoen
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Alternativ rute via rv. 163, Østre Aker vei.
Gjelder fra: 15.04.2020 22:00 Til: 16.04.2020 06:00
 
Ev 6 [40] Trosterud - [41] Furuset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 15.04.2020 06:00
 
Ev 6 [41] Furuset - [43] Tangerudkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen, i retning mot Gardermoen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 03.05.2020 22:00 Til: 04.05.2020 06:00
 
Ev 6 [43] Tangerudkrysset - [45] Skedsmovollenkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen, i retning mot Gardermoen
Oslo / Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:11 Til: 07.04.2020 05:30
 
Ev 6 Leira Utg. bru, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen, i retning mot Gardermoen  
Viken — Redusert framkommelighet
Høyre felt stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:00 Til: 07.04.2020 05:30
 
Ev 6 [51] Grønvollkrysset - [54] Dalkrysset, på strekningen Gardermoen - Hamar, i retning mot Hamar  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 15.04.2020 05:00
 
Ev 6 Eidsvolltunnelen, på strekningen Gardermoen - Hamar
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.04.2020 21:00 Til: 17.04.2020 05:30
 
Ev 6 [63] Tangen, på strekningen Gardermoen - Hamar
Innlandet — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 17.04.2020 09:00 Til: 17.04.2020 12:00
 
Ev 6 [65] Kolomoen - [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua - Mjøsbrua  
Innlandet — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes.
Gjelder fra: 03.02.2020 08:00
 
Ev 18 Oslo -> Ørje (Riksgrensen)
 
Ev 18 Ørje sluser - Trollbærtjernkrysset, på strekningen Askim - Ørje (Riksgrensen)
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag fra 03:00 til torsdag 24:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 30.03.2020 03:00 Til: 03.06.2020 00:00
 
Ev 18 Herregårdskrysset - [3] Sørenga i Operatunnelen, på strekningen Askim - Drammen  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Alternativ rute via E6.
Gjelder fra: 13.04.2020 21:00 Til: 14.04.2020 06:00
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 10.08.2020 22:00 Til: 11.08.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 02.11.2020 22:00 Til: 03.11.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 07.09.2020 22:00 Til: 08.09.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 05.10.2020 22:00 Til: 06.10.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 22.06.2020 22:00 Til: 23.06.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 30.11.2020 22:00 Til: 01.12.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 25.05.2020 22:00 Til: 26.05.2020 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 27.04.2020 22:00 Til: 28.04.2020 05:30
 
Ev 6 Oslo -> Svinesund (Riksgrensen)
 
Ev 6 [40] Trosterud - [39] Alnabru, på strekningen Gardermoen - Oslo (Alnabru), i retning mot Oslo (Alnabru)  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 16.04.2020 22:00 Til: 17.04.2020 06:00
 
Ev 6 [36] Teisenkrysset - [32] Ryenkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Moss, i retning mot Moss  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 30.04.2020 22:00 Til: 01.05.2020 06:00
 
Ev 6 [32] Ryenkrysset - [29] Skullerudkrysset, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 28.04.2020 22:00 Til: 29.04.2020 06:00
 
Ev 6 [29] Skullerudkrysset - [32] Ryenkrysset, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 23.04.2020 22:00 Til: 24.04.2020 06:00
 
Ev 6 [27] Klemetsrudkrysset - [29] Skullerudkrysset, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 22.04.2020 22:00 Til: 23.04.2020 06:00
 
Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Til: 01.05.2020 00:00
 
Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Til: 01.05.2020 00:00
 
Ev 6 [27] Klemetsrudkrysset - [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo / Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.05.2020 22:00 Til: 05.05.2020 06:00
 
Ev 6 Assurdalen sørg. bru, på strekningen Oslo (Alnabru) - Moss, i retning mot Moss  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 07.04.2020 22:00 Til: 08.04.2020 05:30
 
Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 15.04.2020 05:30
 
Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 16.04.2020 05:30
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 08.04.2020 22:00 Til: 09.04.2020 05:30
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:00 Til: 07.04.2020 05:00
 
Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 06.04.2020 22:00 Til: 07.04.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 03.11.2020 22:00 Til: 04.11.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 04.08.2020 22:00 Til: 05.08.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 23.06.2020 22:00 Til: 24.06.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 28.04.2020 22:00 Til: 29.04.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Til: 02.12.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 06.10.2020 22:00 Til: 07.10.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 08.09.2020 22:00 Til: 09.09.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 26.05.2020 22:00 Til: 27.05.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.08.2020 22:00 Til: 20.08.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 08.06.2020 22:00 Til: 09.06.2020 05:30
 
Ev 6 Storebaug - [14] Patterødkrysset, på strekningen Sarpsborg - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 14.04.2020 22:00 Til: 24.04.2020 05:30
 
Ev 6 [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 16.04.2020 10:00 Til: 16.04.2020 14:00
 
Ev 6 Svinesund bru (Riksgrensen) - [15] Sonsveikrysset, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) - Oslo (Alnabru)  
Viken — Midlertidig stengt
Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 19.04.2020 21:00 Til: 01.05.2020 05:30