VEGMELDINGER - Hovedveger ut fra Oslo (Sortert etter segment)
01.08.2021 kl. 10:21
Utskrift
 
E18 Oslo -> Arendal
 
Asker kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Stedvis redusert framkommelighet på grunn av arrangement.
Gjelder Sykkelrittet-Stasjonsrittet i Asker/Lier kommune.
Gjelder fra: 11.09.2021 12:00 Til: 11.09.2021 17:00
 
Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Drammen - Larvik, i retning mot Larvik  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.08.2021 21:00 Til: 05.08.2021 05:00
 
Ev 18 [33] Kopstadkrysset, på strekningen Larvik - Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 70 km/t kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 02.08.2021 07:00 Til: 03.12.2021 15:00
 
Ev 18 [33] Kopstadkrysset, på strekningen Larvik - Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 28.07.2021 07:00 Til: 02.08.2021 07:00
 
Ev 18 [48] Langangenkrysset - Lannerheia, i Porsgrunn kommune  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 09:00 til 12:00 og fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Torsdag fra 09:00 til 12:00. Søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 17.06.2021 09:00 Til: 30.12.2021 06:00
 
Ev 18 Hovettunnelen - Brattåstunnelen, på strekningen Arendal - Larvik  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 23:00 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 21:00 til 08:00 (neste dag). Søndag fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 02.08.2021 21:00 Til: 31.08.2021 06:00
 
Fv 1648 Vesttunnelen, på strekningen Birkheim - Sandviksbukta  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 05.08.2021 22:00 Til: 06.08.2021 05:30
 
Fv 3260 Langangen, på strekningen Ørstvet - Nøklegård  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.05.2021 08:13 Til: 25.04.2022 00:00
 
E16 Sandvika -> Hønefoss
 
Ev 16 Sollihøgda - Skarettunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag og lørdag fra 10:00 til 14:00 og fra 17:00 til 21:00. Fredag fra 10:00 til 12:00 og fra 20:00 til 21:00.
Gjelder fra: 28.05.2021 10:00 Til: 30.12.2021 21:00
 
Ev 16 Ringeriksveien ved Skoglundveien, forbindelsesveg, i Bærum kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 29.03.2021 09:39 Til: 28.08.2021 00:00
 
Ev 16 Brennetunnelen - Skuitunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 02.08.2021 22:00 Til: 04.08.2021 06:00
 
Fv 1642 Tangen, på strekningen Hamang - Levre  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av asfaltarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.08.2021 00:00 Til: 14.08.2021 00:00
 
E6 Oslo -> Hamar
 
Ev 6 [55] Ormliakrysset - Andelva, på strekningen Gardermoen - Hamar  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t.
Gjelder fra: 29.07.2021 22:45
 
E18 Oslo -> Ørje (Riksgrensen)
 
Ev 18 Mosseveien bomstasjon, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Oslo — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 25.06.2021 00:00 Til: 10.08.2021 06:00
 
Ev 18 Langslett - Svenneby, på strekningen Askim - Ørje (Riksgrensen)  
Viken — Redusert framkommelighet
Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 18.07.2021 21:00 Til: 15.08.2021 06:00
 
E6 Oslo -> Svinesund (Riksgrensen)
 
Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.08.2021 22:00 Til: 13.08.2021 06:00
 
Ev 6 [28] Mortensrudkrysset - [27] Klemetsrudkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Moss, i retning mot Moss  
Oslo — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 05.07.2021 22:00 Til: 01.11.2021 00:00
 
Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 11.08.2021 22:00 Til: 13.08.2021 05:30
 
Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av arrangement i periodene: Fredag til søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.08.2021 21:00 Til: 16.08.2021 06:00
 
Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 09.08.2021 21:00 Til: 11.08.2021 05:30
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 05.08.2021 22:00 Til: 06.08.2021 05:30
 
Ev 6 [5] Årumkrysset, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) - Sarpsborg
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Manuell dirigering for kjøretøy med totalvekt over 60 tonn.
Gjelder fra: 06.08.2021 20:00 Til: 07.08.2021 05:30
 
Ev 6 [5] Årumkrysset, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) - Sarpsborg
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid. Fare for kø.
Gjelder fra: 03.08.2021 06:00 Til: 05.08.2021 22:00
 
Ev 6 [5] Årumkrysset, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) - Sarpsborg
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Manuell dirigering for vogntog med totalvekt over 60 tonn.
Gjelder fra: 02.08.2021 22:00 Til: 03.08.2021 05:30
 
Ev 6 [5] Årumkrysset, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) - Sarpsborg
Viken — Redusert framkommelighet
Endret kjøremønster, ett løp stengt og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid. Fare for kø.
Gjelder fra: 07.08.2021 05:30 Til: 22.10.2021 23:59
 
Ev 6 [13] Årvollkrysset, på strekningen Moss - Sarpsborg, i retning mot Sarpsborg  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 02.08.2021 22:00 Til: 06.08.2021 05:30
 
Ev 6 [1] Langkaskrysset - Svinesund bru (Riksgrensen), på strekningen Svinesund (Riksgrensen) - Sarpsborg  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 06.04.2021 07:00 Til: 27.11.2021 00:00