VEGMELDINGER - Hovedveger ut fra Oslo (Sortert etter segment)
28.02.2021 kl. 05:34
Utskrift
 
Ev 18 Oslo -> Arendal
 
Ev 18 Operatunnelen  
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Til: 03.03.2021 06:00
 
Ev 18 Operatunnelen  
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 01.03.2021 22:00 Til: 02.03.2021 06:00
 
Ev 18 [16] Sandvika, avkjøring mot Sandvika, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 20.01.2021 07:20 Til: 20.03.2021 00:00
 
Ev 18 [19] Fusdalkrysset, avkjøring mot Asker, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Viken — Midlertidig stengt
Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Til: 03.03.2021 05:30
 
Ev 18 [23] Kjellstadkrysset - [22] Tranbykrysset, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga)  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 04.01.2021 00:00 Til: 01.04.2021 00:00
 
Ev 18 Kleivenetunnelen, på strekningen Drammen - Larvik, i retning mot Larvik  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.03.2021 21:00 Til: 11.03.2021 05:00
 
Ev 18 [47] Skykrysset - [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal - Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og ett felt stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 08:00 til 14:00 og fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 08:00 til 14:00.
Gjelder fra: 01.03.2021 08:00 Til: 05.03.2021 06:00
 
Ev 18 [48] Langangenkrysset - [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal - Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 80 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 09:00 Til: 31.03.2021 06:00
 
Ev 18 Telemarksporten - Sandbekkåstunnelen, på strekningen Arendal - Larvik  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00 og fra 18:00 til 24:00.
Gjelder fra: 13.01.2021 09:00 Til: 30.06.2021 12:00
 
Ev 18 [71] Harebakkenkrysset - Longumkrysset, på strekningen Kristiansand - Larvik  
Agder — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Stengt i en retning om gangen.
Gjelder fra: 28.02.2021 22:00 Til: 01.03.2021 06:00
 
Ev 16 Sandvika -> Hønefoss
 
Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 09:00 til 14:00 og fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Fredag fra 09:00 til 14:00.
Gjelder fra: 10.02.2021 09:00 Til: 02.04.2021 05:30
 
Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 01.03.2021 21:30 Til: 03.03.2021 05:30
 
Ev 16 Ringeriksveien ved Skoglundveien, forbindelsesveg, i Bærum kommune  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 16.02.2021 19:30 Til: 27.08.2021 23:59
 
Ev 16 Skarettunnelen, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.03.2021 21:00 Til: 05.03.2021 05:00
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.03.2021 21:30 Til: 05.03.2021 05:30
 
Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.03.2021 21:00 Til: 05.03.2021 05:00
 
Ev 16 Nestunnelen, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 01.03.2021 21:00 Til: 02.03.2021 05:00
 
Ev 6 Oslo -> Hamar
Ingen vegmeldinger
 
Ev 18 Oslo -> Ørje (Riksgrensen)
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 31.05.2021 22:00 Til: 01.06.2021 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.06.2021 22:00 Til: 29.06.2021 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 16.08.2021 22:00 Til: 17.08.2021 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 08.03.2021 22:00 Til: 09.03.2021 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 05.04.2021 22:00 Til: 06.04.2021 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.05.2021 22:00 Til: 04.05.2021 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.01.2022 22:00 Til: 11.01.2022 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 13.09.2021 22:00 Til: 14.09.2021 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 11.10.2021 22:00 Til: 12.10.2021 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 08.11.2021 22:00 Til: 09.11.2021 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.12.2021 22:00 Til: 07.12.2021 05:40
 
Ev 6 Oslo -> Svinesund (Riksgrensen)
 
Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 02.03.2021 22:00 Til: 04.03.2021 05:30
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 22:00 Til: 05.03.2021 05:30
 
Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 22:00 Til: 05.03.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.09.2021 22:00 Til: 15.09.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 12.10.2021 22:00 Til: 13.10.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.11.2021 22:00 Til: 10.11.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 01.06.2021 22:00 Til: 02.06.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 29.06.2021 22:00 Til: 30.06.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 17.08.2021 22:00 Til: 18.08.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.03.2021 22:00 Til: 10.03.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 06.04.2021 22:00 Til: 07.04.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.05.2021 22:00 Til: 05.05.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.12.2021 22:00 Til: 08.12.2021 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 11.01.2022 22:00 Til: 12.01.2022 05:30
 
Ev 6 [14] Patterødkrysset, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 04.03.2021 22:00 Til: 05.03.2021 02:00