VEGMELDINGER - Hovedveger ut fra Oslo (Sortert etter segment)
15.10.2019 kl. 03:58
Utskrift
 
Ev 18 Oslo -> Arendal
 
Ev 18 Operatunnelen
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:30 til 06:00 (neste dag). Fredag fra 21:30 til 08:00 (neste dag). Lørdag fra 20:00 til 09:00 (neste dag).
Gjelder fra: 07.10.2019 21:30 Til: 02.05.2020 08:00
 
Ev 18 [7] Bygdøy, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Oslo — Redusert framkommelighet
Høyre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Til: 15.10.2019 06:00
 
Ev 18 [7] Bygdøy, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Oslo — Redusert framkommelighet
Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Til: 17.10.2019 06:00
 
Ev 18 [46] Farriseidetkrysset, avkjøringsfelt, på strekningen Larvik - Arendal, i retning mot Arendal  
Vestfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.10.2019 07:30 Til: 18.10.2019 14:00
 
Ev 18 [28] Bergsengakrysset - [48] Langangenkrysset, på strekningen Kristiansand - Ørje (Riksgrensen)  
Telemark / Vestfold — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Til: 18.10.2019 06:00
 
Ev 18 [48] Langangenkrysset - [28] Bergsengakrysset, på strekningen Kristiansand - Ørje (Riksgrensen)  
Telemark / Vestfold — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 14.10.2019 21:00 Til: 16.10.2019 06:00
 
Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset - Grenlandsbrua, på strekningen Arendal - Larvik  
Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i korte perioder på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 12.08.2019 16:59 Til: 11.12.2019 00:00
 
Ev 18 [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal - Larvik  
Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.10.2019 09:30 Til: 03.12.2019 00:00
 
Ev 18 Rugtvedtmyra - [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal - Larvik  
Telemark — Redusert framkommelighet
Stedvis redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.10.2019 09:18 Til: 01.06.2020 15:00
 
Ev 16 Sandvika -> Hønefoss
 
Ev 16 Franzefoss - Vøyenenga, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Akershus — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 20.12.2018 08:36 Til: 01.01.2020 00:00
 
Ev 16 Bjørnegårdtunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Tangen bru  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 15.10.2019 21:30 Til: 16.10.2019 05:30
 
Ev 16 Brennetunnelen - Lommedalskrysset, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Akershus — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 20.03.2019 00:00 Til: 02.11.2019 00:00
 
Ev 16 Vøyenenga, påkjøring fra Økrikrysset, på strekningen Sandvika - Hønefoss, i retning mot Hønefoss  
Akershus — Midlertidig stengt
Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 30.08.2019 00:00 Til: 02.12.2019 00:00
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:30 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.10.2019 21:30 Til: 16.10.2019 05:30
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Akershus — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 27.05.2019 05:30 Til: 02.12.2019 00:00
 
Ev 6 Oslo -> Hamar
 
Ev 6 [44] Hvamkrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen, i retning mot Gardermoen  
Akershus — Redusert framkommelighet
Kollektivfelt stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 13.10.2019 16:20
 
Ev 6 Arteid bru, på strekningen Oslo (Alnabru) - Gardermoen  
Akershus — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 29.09.2019 07:00 Til: 18.11.2019 07:00
 
Ev 6 Andelva, på strekningen Gardermoen - Hamar  
Akershus — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 28.10.2019 22:00 Til: 01.11.2019 05:30
 
Ev 6 Korslundtunnelen - Morskogstunnelen, på strekningen Gardermoen - Hamar  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag og mandag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 10.10.2019 22:00 Til: 15.10.2019 05:30
 
Ev 6 Espatunnelen, på strekningen Gardermoen - Hamar  
Hedmark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Torsdag til søndag og mandag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 17.10.2019 21:00 Til: 22.10.2019 05:30
 
Ev 6 [65] Kolomoen - [70] Arnkvern, på strekningen Minnesundbrua - Mjøsbrua  
Hedmark — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid. Forsinkelser må forventes.
Gjelder fra: 28.03.2019 09:46
 
Ev 6 [66] Uthus, påkjøring fra Ljøstad, på strekningen Gardermoen - Hamar, i retning mot Hamar  
Hedmark — Midlertidig stengt
Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 04.09.2019 15:22 Til: 16.10.2019 00:00
 
Ev 18 Oslo -> Ørje (Riksgrensen)
 
Ev 18 Trollbærtjernkrysset, påkjøring fra Svingbakken, på strekningen Askim - Ørje (Riksgrensen)  
Østfold — Midlertidig stengt
Påkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid.
Rasteplassen på Trollbærtjern er åpen med adkomst fra fv. 128.
Gjelder fra: 03.10.2019 16:47 Til: 30.11.2019 00:00
 
Ev 18 Trollbærtjernkrysset, avkjøring mot Svingbakken, på strekningen Askim - Ørje (Riksgrensen)  
Østfold — Midlertidig stengt
Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid.
Rasteplassen på Trollbærtjern er åpen med adkomst fra fv. 128.
Gjelder fra: 25.09.2019 00:00 Til: 30.11.2019 00:00
 
Ev 18 Norgesportenkrysset - Svenneby, på strekningen Askim - Ørje (Riksgrensen)  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag fra 00:00 til torsdag 24:00. Anbefalt omkjøring via Fv 128.
Gjelder fra: 25.09.2019 00:00 Til: 29.11.2019 00:00
 
Ev 18 Herregårdskrysset, avkjøring mot Fiskevollbukta, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim, i retning mot Askim  
Oslo — Midlertidig stengt
Avkjøringsveg stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 00:40 til 06:00. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.10.2019 00:40 Til: 25.10.2019 06:00
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 04.11.2019 22:00 Til: 05.11.2019 05:30
 
Ev 18 Askimporten tunnel, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 02.12.2019 22:00 Til: 03.12.2019 05:30
 
Ev 6 Oslo -> Svinesund (Riksgrensen)
 
Ev 6 Brynstunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Til: 17.10.2019 06:00
 
Ev 6 Ryenlokket tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Lokal omkjøring.
Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Til: 16.10.2019 06:00
 
Ev 6 [26] Åsland, avkjøringsfelt, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Til: 01.05.2020 00:00
 
Ev 6 [26] Åsland, påkjøringsfelt, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Innsnevring på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 11.10.2019 13:49 Til: 01.05.2020 00:00
 
Ev 6 [25] Taraldrudkrysset, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Akershus — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:30.
Gjelder fra: 07.01.2019 09:00 Til: 31.12.2019 14:30
 
Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Tirsdag og onsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 15.10.2019 22:00 Til: 17.10.2019 05:30
 
Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Til: 18.10.2019 05:30
 
Ev 6 Nøstvettunnelen - [21] Vinterbrokrysset, på strekningen Oslo (Alnabru) - Moss, i retning mot Moss  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 14.10.2019 22:00 Til: 15.10.2019 05:30
 
Ev 6 Nordbytunnelen, på strekningen Nordbytunnelen  
Akershus — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Lørdag og søndag fra 21:00 til 07:00 (neste dag). Gjelder fra 08.10.2019 klokken 21:00 til 21.10.2019 klokken 07:00.
Gjelder fra: 08.10.2019 21:00 Til: 21.10.2019 07:00
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Akershus — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag).
Gjelder fra: 08.10.2019 13:07 Til: 21.10.2019 05:30
 
Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Akershus — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 28.10.2019 22:00 Til: 30.10.2019 05:30
 
Ev 6 Follotunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Akershus — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 16.10.2019 22:00 Til: 17.10.2019 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 05.11.2019 22:00 Til: 06.11.2019 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.12.2019 22:00 Til: 04.12.2019 05:30
 
Ev 6 [13] Årvollkrysset - [12] Halmstadkrysset, på strekningen Sarpsborg - Moss
Østfold — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 21:00 til 05:30 (neste dag). Anbefalt omkjøring via Fv 118.
Gjelder fra: 07.10.2019 21:00 Til: 15.10.2019 05:30
 
Ev 6 [12] Halmstadkrysset, på strekningen Moss - Sarpsborg, i retning mot Sarpsborg  
Østfold — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 70 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 08.10.2019 07:00 Til: 08.11.2019 06:59
 
Ev 6 [1] Langkaskrysset - Svinesund bomstasjon, på strekningen Sarpsborg - Svinesund (Riksgrensen), i retning mot Svinesund (Riksgrensen)  
Østfold — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 17.10.2019 22:00 Til: 18.10.2019 05:30
 
Ev 6 Svinesundsbrua, på strekningen Svinesund (Riksgrensen) - Sarpsborg
Østfold — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 22.07.2019 10:44 Til: 02.11.2019 00:00