VEGMELDINGER - Hovedveger ut fra Oslo (Sortert etter segment)
02.12.2020 kl. 14:43
Utskrift
 
Ev 18 Oslo -> Arendal
 
Ev 18 Framneslokket - [7] Bygdøy, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Oslo — Redusert framkommelighet
Kollektivfelt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Til: 11.12.2020 06:00
 
Ev 18 [7] Bygdøy - Framneslokket, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga)  
Oslo — Redusert framkommelighet
Venstre felt stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 01.12.2020 22:00 Til: 18.12.2020 06:00
 
Ev 18 [9] Vækerøkrysset, på strekningen Oslo (Sørenga) - Drammen, i retning mot Drammen  
Oslo — Redusert framkommelighet
To felt stengt på grunn av trafikkuhell. Fare for kø.
Gjelder fra: 02.12.2020 14:29
 
Ev 18 Fosskollentunnelen, på strekningen Drammen - Oslo (Sørenga)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 14.12.2020 21:00 Til: 15.12.2020 05:00
 
Ev 18 Drammen motorvegbru mot Tønsberg, på strekningen Kristiansand - Ørje (Riksgrensen), i retning mot Drammen motorvegbru mot Tønsberg  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.12.2020 21:00 Til: 04.12.2020 04:00
 
Ev 18 Kleivenetunnelen, i Drammen kommune, i retning mot vest  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 09.12.2020 21:00 Til: 10.12.2020 05:00
 
Ev 18 [30] Islandkrysset - [33] Kopstadkrysset, på strekningen Drammen - Larvik, i retning mot Larvik  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 03.12.2020 21:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Ev 18 [28] Bergsengakrysset - [48] Langangenkrysset, på strekningen Drammen - Arendal  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Innsnevring og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 09:00 til 15:00 og fra 20:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Til: 05.12.2020 06:00
 
Ev 18 [48] Langangenkrysset - [28] Bergsengakrysset, på strekningen Arendal - Drammen  
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 80 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 30.11.2020 09:00 Til: 20.12.2020 06:00
 
Ev 18 Lannerheia - Hovettunnelen, på strekningen Arendal - Larvik  
Vestfold og Telemark — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 02.12.2020 21:00 Til: 03.12.2020 06:00
 
Ev 18 [56] Tangenkrysset - [54] Dørdalkrysset, på strekningen Arendal - Larvik
Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til torsdag og søndag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 25.11.2020 21:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Ev 18 Dørdal - Sunde bru, på strekningen Arendal - Larvik  
Agder / Vestfold og Telemark — Redusert framkommelighet
Stedvis nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 09:00 Til: 03.12.2020 14:00
 
Ev 16 Sandvika -> Hønefoss
 
Ev 16 Sollihøgda, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 18:00. Torsdag fra 07:00 til 16:00.
Gjelder fra: 26.10.2020 07:00 Til: 10.12.2020 16:00
 
Ev 16 Skuitunnelen - Brennetunnelen, forbindelsesveg, på strekningen Sandvika - Hønefoss  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 02.12.2020 21:30 Til: 03.12.2020 05:30
 
Fv 1642 Hamangtunnelen - Tangen, på strekningen Hamang - Levre  
Viken — Redusert framkommelighet
Redusert framkommelighet på grunn av vegarbeid.
Gjelder fra: 28.05.2020 07:45 Til: 01.01.2021 00:00
 
Ev 6 Oslo -> Hamar
 
Rv 191 Tvetenveien bru, på strekningen Trosterud - Veitvet  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag til søndag fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 27.11.2020 22:00 Til: 07.12.2020 06:00
 
Fv 180 Ormliakrysset, på strekningen Lynga - Ormlia  
Viken — Redusert framkommelighet
Kan bli stengt i perioder på inntil 10 minutter på grunn av sprengningsarbeid.
Gjelder fra: 07.07.2020 14:00 Til: 31.12.2020 22:00
 
Ev 18 Oslo -> Ørje (Riksgrensen)
 
Ev 18 Herregårdskrysset, avkjøring mot Ljabrudiagonalen, på strekningen Oslo (Sørenga) - Askim, i retning mot Askim  
Oslo — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet. Rutegående trafikk kan passere.
Gjelder fra: 26.11.2020 22:00 Til: 04.12.2020 06:00
 
Fv 152 Holstadkrysset, på strekningen Måna - Mastemyr  
Viken — Redusert framkommelighet
Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 09:00 til 14:00 og fra 19:00 til 06:00 (neste dag).
Gjelder fra: 19.10.2020 09:00 Til: 18.12.2020 06:00
 
Ev 6 Oslo -> Svinesund (Riksgrensen)
 
Ev 6 Nøstvettunnelen, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag og tirsdag fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Til: 09.12.2020 05:30
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 07.12.2020 21:00 Til: 08.12.2020 05:30
 
Ev 6 Smiehagen tunnel, på strekningen Moss - Oslo (Alnabru)  
Viken — Redusert framkommelighet
Toveis trafikk i ett løp på grunn av vedlikeholdsarbeid.
Gjelder fra: 03.12.2020 22:00 Til: 04.12.2020 05:30
 
Ev 6 Eidettunnelen, på strekningen Sarpsborg - Moss  
Viken — Midlertidig stengt
Stengt på grunn av øvelse i periodene: Mandag til torsdag fra 22:00 til 01:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.
Gjelder fra: 07.12.2020 22:00 Til: 10.12.2020 01:00