Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på veg. I tillegg er det åpnet for å bruke bompenger på andre områder, som å styrke kollektivtransport i byområder.

Det er om lag 75 bompengeprosjekter som enten er i drift eller er vedtatt av Stortinget. Om lag 60 prosjekter har innkreving i rundt 230 bomstasjoner (inkluderer innkreving på ferjer).

1. januar 2015 ble det innført obligatorisk brikke for de fleste tunge kjøretøy over 3,5 tonn.

Automatiske bomstasjoner

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske. Du kjører rett igjennom uten å stoppe. For trafikanter uten AutoPASS-brikke blir det tatt bilde av kjøretøyets kjennemerke. Det hentes informasjon om eier fra motorvognregisteret. Bileier får tilsendt faktura uten ekstra gebyr. Det gjelder også for utenlandske kjøretøy.

Slik betaler du

Med brikke-avtale

AutoPASS-brikke er den enkleste måten å betale bompenger på. Med en gyldig AutoPASS-avtale gis det rabatt i det bompengeselskapet der du tegner avtale og i de fleste andre bompengeanlegg i Norge.

AutoPASS kan også brukes i Danmark og Sverige, se mer informasjon om EasyGo-samarbeidet på easygo.com

Uten brikke-avtale

Hvis du passerer uten brikke-avtale, blir bilens registreringsnummer fotografert. Bilens eier får faktura i posten på ordinær passeringsavgift uten rabatt fra bompengeselskapet. Hvis du ikke betaler innen fristen får du en purring/inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser. Unnlater du å betale innen fristen på purringen sendes fakturaen til inkasso.  

Manuell betaling

Atlanterhavstunnelen er det eneste bompengeanlegget på det offentlige vegnettet som kun har manuell betaling.

Mer informasjon

For mer informasjon om bompengeordningen i Norge, se: autopass.no eller om EasyGo-samarbeidet, se: easygo.com