Kameraene er satt opp for å gi de ansvarlige for driften av vegnettet informasjon om det er nødvendig for eksempel å brøyte, salte eller strø vegene.

Tilbakemeldingene så langt tilsier at mange trafikanter har nytte av å se på forholdene på vegene, ikke minst i overgangen mellom årstidene.

Oppdateringsfrekvens

Disse kameraene oppdateres med svært varierende frekvens. Noen oppdateres hver 4. time andre oppdateres hvert 5. minutt. Dette har sammenheng med typen kamera og hvordan kommunikasjonen med kameraet er satt opp.

Enkelte av kameraene er satt opp slik at kameraet veksler mellom forskjellige retninger og vegbanen. Enkelte av kameraene kan også styres av våre operatører, og bildet kan derfor skifte fra et bilde til neste.

Vedlikehold av kameraene

Mange av kameraene står på værharde steder, og fra tid til annen er kameraene av forskjellige årsaker ute av drift. Det kan komme av strømbrudd, kommunikasjonen med kameraet faller ut eller annen teknisk svikt. Det kan ta tid før servicemannskap finner feilen og får rettet den. Derfor kan det hende at et kamera er ute av drift i noen dager eller at det viser et gammelt bilde.

Videreformidling

Vi krever ingen godtgjørelse for de som videreformidler bildene fra webkameraene, enten det er på egne nettsider eller i andre applikasjoner. Vi ønsker imidlertid at videreformidlere oppgir at bildene kommer fra Statens vegvesen i tråd med god presseskikk.

Oppgradering og flere kamera

I løpet av de neste årene, vil værstasjonene som de fleste kameraene står på bli oppgradert, og vi regner med å kunne få flere webkameraer tilgjengelige for internett. Vi publiserer fortløpende nye kamera på siden etter hvert som de blir tilgjengelige for oss.

Personvern

Webkameraene er satt opp for å gi brukerne et inntrykk av trafikale kjøreforhold som køsituasjon, vær og føreforhold. Kameraene skal ikke ta bilde av enkeltpersoner, og det skal ikke være mulig å identifisere personer eller registreringsnumrene til kjøretøy på bildene. Hvis det oppdages bilder som ikke tar nok hensyn til personvernet, ber vi om at det tas kontakt med oss på epost: webkamera@vegvesen.no.

Feil og mangler

Siden dette er en test dukker det opp noen feil. En av disse er at visning av stort bilde ikke fungerer i Internet Explorer hvis den første bokstaven i navnet på webkamera-plasseringen er "Å". Dette problemet har vi inntil videre "løst" ved å skrive "Aa", som "Å" i Åsen i Nord-Trøndelag og Åbergsdalen i Sogn og Fjordane.

En annen feil er at webkamerabildet ikke kommer opp i sin helhet for enkelte versjoner av Mozilla Firefox. En løsning er å klikke på kameraet det ønskes bilde av for så å klikke en annen plass på kartet slik at bildet blir borte. Ved å klikke på det ønskede kameraet på nytt kommer nå bildet opp i sin helhet. Feilretting av denne feilen pågår nå.

Tilbakemeldinger/synspunkt på nettsiden 

Synspunkter på løsningen kan sendes til webkamera@vegvesen.no