Alle som tilbyr vilkårsparkering må ha registrert seg og sine parkeringsområder i parkeringsregisteret. Informasjonen i registeret er lagt inn og holdes oppdatert av parkeringstilbyderne selv. 

Det er opprettet et parkeringstilsyn som skal kontrollere at parkeringstilbyderne følger regelverket.

Tilbyr du parkeringsplasser?

Les mer om hvordan du kan registrere virksomheten din.