Alle som ønsker å tilby vilkårsparkering må registrere sin virksomheten og parkeringsområdene i et sentralt register. Parkeringsregisteret er opprettet av Vegdirektoratet. 

Parkeringsregisteret er et av kravene i den nye parkeringsforskriften som trer i kraft 1. januar 2017. Forskriften gjelder vilkårsparkering, og skal sørge for mest mulig like regler for private og offentlige parkeringstilbydere:

  • Felles kontrollsanksjoner (bøtesatser)
  • Obligatorisk parkeringsklagenemnd
  • Parkeringsvakter skal ha gjennomført egen opplæring, være uniformerte og kunne vise id-kort
  • Innføres krav om plasser for forflytningshemmede og plasser for lading av el-biler

Det er opprettet et parkeringstilsyn som skal kontrollere at parkeringstilbyderne følger regelverket.

Tilbyr du parkeringsplasser? Les mer om hvordan du kan registrere virksomheten din